Privacybeleid

Topic Media Agency B.V. (hierna: “Topic Media”) is uitgever van diverse kranten en tijdschriften zoals het AD, Trouw, De Telegraaf, Elsevier Weekblad, en meer. Daarnaast heeft Topic Media een aantal online services waaronder Topic Nederland, Topic Media, Topic Talks, etc. De volledige lijst met merken en titels van Topic Media is per email op te vragen. Dit privacybeleid is van toepassing op alle merken en titels van Topic Media.

Topic Media is gevestigd en houdt kantoor aan de Herengracht 440, 1017 BZ in Amsterdam. De ICT werkzaamheden van Topic Media worden grotendeels centraal uitgevoerd en beheerd op de hoofdvestiging van Topic Media in Amsterdam, Nederland. Veel van de persoonsgegevens in beheer van Topic Media worden daar opgeslagen en beheerd. Persoonsgegevens van gebruikers van de producten en diensten van Topic Media worden zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacybeleid geven we je hier meer informatie over.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt maakt van één van de diensten van Topic Media of een product van Topic Media koopt, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en Topic Media houdt verschillende bewaartermijnen aan. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op u van toepassing is:

Heeft u een abonnement bij één van de kranten of tijdschriften waar Topic Media mee samenwerkt?

De kranten en/of tijdschriften waar Topic Media mee samenwerkt gebruiken uw persoonsgegevens (waaronder financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer) om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst(en) en om u de overeengekomen dienst(en), product(en) en/of informatie te leveren. Een krant of tijdschrift moet bijvoorbeeld bij u thuis worden bezorgd. Daarvoor is het noodzakelijk dat de betreffende partij uw persoonsgegevens doorgeeft aan de distributeur en de bezorger. Daarnaast zijn de voornoemde gegevens noodzakelijk om u toegang te verschaffen tot de digitale versie van de publicaties.

Topic Media gebruikt uw persoonsgegevens ook voor directe marketingdoeleinden zodat aan u soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan via e-mail en/of telefoon. Topic Media informeert u hierover bij het afsluiten van een abonnement waarbij u tevens de mogelijkheid wordt geboden om u hiervoor af te melden. Tevens kunnen wij uw e-mailadres gebruiken om u op social media platformen relevante advertenties te laten zien of u juist hiervoor uit te laten sluiten, bijvoorbeeld omdat u reeds abonnee bent. Indien u dit niet wenst, dan kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden via de desbetreffende account.

Bent u een lezer van één van de kranten of tijdschriften waar Topic Media mee samenwerkt en geeft u een bezorgklacht door?

Het adres waar de bezorgklacht betrekking op heeft is noodzakelijk om uw klacht in behandeling te kunnen nemen. Uw adresgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van uw klacht door de verspreider van de betreffende huis-aan-huiskrant.Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, delen wij ook door u verstrekte nadere contactgegevens (zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres) met de betreffende verspreider voor de afhandeling van uw klacht. Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, worden de door u verstrekte nadere contactgegevens tevens gebruikt door Topic Media en/of de betreffende verspreider om eventueel op een later tijdstip contact met u op te kunnen nemen (telefonisch of per e-mail) ter controle van de bezorging. De bewaartermijn van de contactgegevens bedraagt maximaal twee jaar.

U ontvangt een e-mail van Topic Media?

Indien u daar toestemming voor geeft, gebruikt Topic Media uw e-mailadres om een algemene of gepersonaliseerde nieuwsbrief, aanbiedingen en/of productinformatie te kunnen toezenden. Wij bewaren uw e-mailadres voor het versturen van e-mails totdat u uw toestemming intrekt. Daarnaast gebruiken wij uw e-mailadres om u een algemene of gepersonaliseerde nieuwsbrief, aanbiedingen en/of productinformatie te sturen, indien u zich hiervoor abboneert. Wij informeren nieuwe abonnees bij het verzamelen van het e-mailadres dat wij dit e-mailadres, naast (service)communicatie over bijvoorbeeld het abonnement, hiervoor kunnen gebruiken. U kunt zich hiervoor direct bij het verzamelen van het e-mailadres afmelden. De bewaartermijn van het e-mailadres voor het versturen van deze e-mails bedraagt maximaal twee jaar. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het versturen van de e-mail of uw toestemming intrekken via de knop ‘afmelden’ onderaan de e-mail. In onze e-mails maken wij gebruik van technieken die de effectiviteit van onze diensten meten en ons helpen de e-mails te verbeteren.

U wordt telefonisch benaderd door Topic Media?

Wij informeren nieuwe abonnees bij het verzamelen van het telefoonnummer dat wij dit nummer, naast (service)communicatie over het abonnement, kunnen gebruiken om u telefonisch te benaderen voor het doen van aanbiedingen voor soortgelijke producten en diensten. U kunt zich hiervoor direct bij het afsluiten van het abonnement of op ieder door u gewenst moment afmelden. De bewaartermijn van de contactgegevens voor het doen van telefonische aanbiedingen bedraagt maximaal twee jaar na beëindiging van het abonnement.  Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij het voeren van telefoongesprekken verwijzen we u naar de categorie ‘Telefoongesprekken’.

U ontvangt generieke of gepersonaliseerde pushberichten van Topic Media?

Indien u hiervoor toestemming geeft, stuurt Topic Media algemene of gepersonaliseerde pushberichten. Hiervoor verwerkt Topic Media gegevens over uw apparaat. Via de instellingen in de browser en in de app kunt u deze toestemming intrekken indien u deze notificaties niet meer wenst te ontvangen. Wij bewaren de gegevens over uw apparaat totdat u uw toestemming intrekt.

U ontvangt reclamedrukwerk van Topic Media per post?

Het is mogelijk dat u geadresseerd reclamedrukwerk van Topic Media ontvangt. U kunt zich hiervoor eenvoudig afmelden door een e-mail te sturen naar info@topicmedia.nl. Indien u ook geen geadresseerd reclamedrukwerk van andere organisaties wenst te ontvangen, kunt u zich inschrijven bij het Postfilter. Topic Media stuurt u geen geadresseerd reclamedrukwerk indien u zich daar bij ons voor heeft afgemeld of indien u staat ingeschreven bij het Postfilter. Indien u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van een nee-nee sticker of een ja-nee sticker op uw brievenbus. Deze sticker kunt u aanvragen bij uw gemeente.

Bent u een online bezoeker van één van de websites van Topic Media?

Als u één van onze websites bezoekt dan wordt u gevraagd of wij cookies mogen gebruiken. Met deze cookies wordt informatie over uw apparaat, locatie, browser en surfgedrag verzameld. Deze informatie gebruiken we voor verschillende doeleinden. U kan toestemming geven voor het plaatsen van deze cookies of uw eigen keuze instellen. Uw toestemming of keuze kunt u telkens opnieuw aanpassen door onderaan de pagina op “Privacy-instellingen” te klikken. Meer informatie over het gebruik van cookies leest u in ons cookiebeleid. Wanneer u toestemming geeft voor het plaatsen van cookies voor de doeleinden gepersonaliseerde advertenties, personalisatie en marketing, wordt de informatie die daarmee wordt verzameld, toegevoegd aan uw samengesteld profiel. De bewaartermijn van de online gegevens bedraagt zesentwintig maanden.

Topic Media publiceert bepaalde gegevens die werkgevers in het account of profiel hebben opgenomen op de vacaturewebsites. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de vacaturewebsites. Bij het invullen van uw account of profiel is aangegeven welke gegevens op de vacaturewebsites worden gepubliceerd. Indien u niet wil dat deze gegevens openbaar zijn, dan kunt u de invulvelden in uw account of profiel leeg laten. Ook de informatie die u zelf op de vacaturewebsites plaatst is toegankelijk voor alle bezoekers van de vacaturewebsites.

Neemt u deel aan acties, online promoties, loyaltyprogramma’s, wedstrijden, prijsvragen en/of spellen georganiseerd door Topic Media?

De door u verstrekte gegevens, zoals contactgegevens, zijn noodzakelijk om de diensten uit te kunnen voeren. De bewaartermijn van de door u verstrekte gegevens bedraagt maximaal twee jaar. Bij wedstrijden, prijsvragen en/of spellen gebruikt Topic Media de gegevens om eventuele winnaars een prijs te kunnen (laten) uitreiken. Indien u daar toestemming voor heeft gegeven, gebruikt Topic Media uw gegevens voor promotiedoeleinden, zoals interviews of beeldmateriaal. De gegevens van de deelnemers die niet winnen worden tot één maand na het einde van de wedstrijd, de prijsvraag of het spel bewaard. Indien u een prijswinnaar bent, moet Topic Media uw gegevens zeven jaar bewaren om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Solliciteert u bij Topic Media?

Topic Media gebruikt uw persoonsgegevens voor de afhandeling van uw sollicitatie. Onder andere de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, cv en motivatie. De door u aan Topic Media verstrekte gegevens inclusief cv en motivatie worden door Topic Media bewaard gedurende een periode van vier maanden vanaf het moment dat u bij ons solliciteert. Indien u daar toestemming voor heeft gegeven, worden uw gegevens pas na één jaar verwijderd. Treedt u in dienst bij Topic Media, dan worden uw gegevens onderdeel van het personeelsdossier en bewaard tot maximaal twee jaar na uitdiensttreding. Indien u gedurende het sollicitatieproces een bezoek brengt aan het kantoor van Topic Media, dan worden gegevens zoals camerabeelden verwerkt. Zie daarvoor ook de categorie “Bent u bezoeker van het kantoor van Topic Media?”.

Bent u bezoeker van het kantoor van Topic Media?

Topic Media verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van haar fysieke kantoor. Dit omvat camerabeelden en contact gegevens zoals naam, e-mailadres en functiegegevens. Deze gegevens verwerkt door Topic Media op basis van haar gerechtvaardigd belang en worden een maand bewaard.

Worden uw persoonsgegevens genoemd in een van de journalistieke media van Topic Media?

Topic Media verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar journalistieke uitingen en activiteiten. Dit kan onder andere om gegevens als naam, beeldmateriaal en omschrijving van gedrag gaan. Indien u bezwaar wenst te maken tegen het gebruik van deze gegevens kunt u contact opnemen met de redactie van de betreffende krant of het betreffende tijdschrift.

Bent u een adverteerder of een zakelijke relatie bij of van Topic Media?

Topic Media gebruikt de door u verstrekte contactgegevens, accountgegevens en professionele gegevens over uw werk en werkgever om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. Topic Media gebruikt uw gegevens daarnaast voor direct marketingdoeleinden, zodat aan u soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. Uw gegevens worden tot maximaal zeven jaar bewaard na afloop van de overeenkomst.

Samengesteld profiel

Indien u daar toestemming voor heeft gegeven, gebruikt Topic Media uw cookiegegevens, accountgegevens en abonneegegevens om daarmee een samengesteld profiel te creëren. Uw cookiegegevens betreffen de volgende gegevens: informatie over uw apparaat, locatie, browser en surfgedrag. Uw account- en abonneegegevens omvatten de volgende gegevens: naam, aanspreekvorm, geboortedatum, adres, postcode, e-mailadres, woonplaats, telefoonnummer en aankoophistorie.

Topic Media gebruikt deze profielen voor de volgende doeleinden: 

  • het personaliseren van advertenties;
  • het meten van prestaties van advertenties en het afleiden van inzichten over het publiek dat de advertenties en content heeft gezien;
  • het verbeteren van de gebruikerservaring, systemen en software;
  • het personaliseren van producten en diensten, zodat we u artikelen kunnen aanbevelen of toesturen die aansluiten bij uw interesses;
  • het verbeteren van onze producten en diensten en deze zo goed mogelijk afstemmen op onze klanten;
  • het tonen van advertenties voor onze producten en diensten op andere websites en apps;
  • het informeren over andere producten en diensten van Topic Media.

U kunt uw toestemming hiervoor eenvoudig inzien, geven, wijzigen of intrekken via “Privacy-instellingen” onderaan deze website. Om de samengestelde profielen zo nauwkeurig mogelijk te maken, maakt Topic Media gebruik van de diensten van Google AdSense en Google Analytics. Google verschaft Topic Media inzicht in data die zij heeft verzameld met betrekking tot huishoudens in Nederland. Met deze data verrijkt Topic Media de door haar samengestelde profielen. Voor meer informatie over de dienstverlening van Google en het gebruik van persoonsgegevens verwijzen we u naar het privacy statement van Google.

Gerechtvaardigde (bedrijfs-)belangen

Topic Media kan uw gegevens ook verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde (bedrijfs-)belangen, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden, zwaarder wegen. Bij de vaststelling of verwerking plaats kan vinden op deze rechtsgrond, zal dus vooraf een belangenafweging gemaakt worden tussen de belangen van Topic Media en de belangen van betrokkenen. Verwerkingen ten behoeve van het analyseren, onderhouden en optimaliseren van onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën en fraudepreventie kunnen bijvoorbeeld (wanneer een voorafgaande en zorgvuldige belangenafweging in het voordeel van de bedrijfsbelangen uitpakt) op deze rechtsgrond plaatsvinden. Ook voeren wij marktonderzoek uit en stellen wij managementinformatie samen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene) strategie.

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met u kunnen door Topic Media worden opgenomen voor trainings- en analysedoeleinden. De geluidsopnames worden twee maanden bewaard.

Beveiligingsgegevens

Topic Media maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens, fraude te voorkomen en storingen te registreren. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via info@topicmedia.nl.

Gegevensverstrekking aan derden

Voor het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden vraagt Topic Media altijd uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij er sprake is van één van de gevallen zoals hierna beschreven. Topic Media schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de rol van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen. Met onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen. In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen. Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

Doorgifte aan derde landen

Wanneer Topic Media persoonsgegevens doorgeeft aan derden waardoor de persoonsgegevens verwerkt worden in landen buiten de Economische Europese Ruimte, zorgt Topic Media dat de gegevens worden doorgegeven en verwerkt op een wijze zoals is toegestaan op grond van toepasselijke privacywetgeving.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor kunt u ons contactformulier gebruiken. Als u een vraag of verzoek heeft dat niet via het formulier kan worden ingediend, kunt u een e-mail sturen naar info@topicmedia.nl. Topic Media zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of aanpassing reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Topic Media de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Topic Media stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Topic Media (een deel van) de betreffende persoonsgegevens niet heeft verwijderd, stuurt Topic Media u een bericht met toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan. Indien Topic Media niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering betrekking heeft, kan Topic Media u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt. Voor de gegevens van uw verzoek kan Topic Media alle bij haar bekende gegevens over u gebruiken. U kunt door middel van het sturen van een bericht aan info@topicmedia.nl bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of andere verwerkingen.

Wijzigingen

Topic Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Controleer daarom regelmatig dit privacybeleid voor eventuele aanpassingen.

Vragen of klachten

Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met de medewerkers van het Data Protection Office of de Data Protection Officer van Topic Media via info@topicmedia.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.