Als zelfstandige moet je zelf zorgen voor inkomensbescherming. Zelf een buffer aanleggen is omslachtig en als de nood aan de man komt ontoereikend. Bovendien is het geld meestal in de eerste plaats bedoeld als pensioenvoorziening. Beter is het om een dekking te organiseren buiten je eigen buffer om. Er zijn steeds meer initiatieven in de markt, die ook nog eens betaalbaar zijn.

Het risico op arbeidsongeschiktheid is voor veel zelfstandigen een blinde vlek. “Er zijn te veel mensen die denken ‘mij gebeurt dat niet’.” Maar, zo weet Maudie Derks, CEO van Acture Groep, de grootste private uitvoerder van sociale zekerheid in Nederland: “Arbeidsongeschiktheid is geen keuze, het overkomt je.”

Het feit dat maar weinig zzp’ers iets hebben geregeld was voor Acture Groep, zo’n zes jaar geleden aanleiding om na te denken over een vangnet voor zelfstandigen. Het resultaat is het Tulpenfonds, met drie vangnetten: de Gezondheidscoach (preventie en herstel); het Zelfstandigenfonds (collectieve schenkkring); en de Tulpenfonds Zelfstandigenverzekering (arbeidsongeschiktheidsverzekering).

Verzekeringsbereidheid

“Wat het Tulpenfonds uniek maakt, is dat we niet een one-size-fits-all-oplossing hebben ontwikkeld, maar meerdere vormen, zodat je als zelfstandige kunt kiezen wat het beste bij jou past,” vertelt Derks. “Zo’n zes, zeven jaar geleden constateerden we dat het heel raar is dat de verzekeringsbereidheid voor arbeidsongeschiktheid onder zelfstandigen alleen maar verder afneemt.”

Veruit het grootste deel van de zzp’ers heeft niets geregeld voor het risico op arbeidsongeschiktheid. In het beste geval hebben ze een financiële buffer waarmee ze minimaal een jaar kunnen overbruggen. Er zijn steeds meer zzp’ers, maar tegelijkertijd minder mensen die zich verzekeren, omdat ze het te duur en omslachtig vinden. Derks constateert een wantrouwen ten opzichte van verzekeraars. “Het idee is dat je, als het erop aankomt, toch geen uitkering krijgt vanwege de kleine lettertjes,” vertelt ze. “Dat, en de lage verzekeringsbereidheid was voor ons een signaal dat de bestaande producten niet goed zijn.”

Pech-op-pech

“Er is niemand die voor zichzelf uitrekent hoeveel geld hij of zij opzij zou moeten zetten voor het risico van arbeidsongeschiktheid. De buffer die de meeste zzp’ers zeggen te hebben is écht te weinig. Het is heel duur om langdurig niet te kunnen werken en toch een inkomen op het gewenste niveau te kunnen genereren.” Als voorbeeld vertelt ze het verhaal van een consultant die in april 2020 door de coronacrisis zonder werk kwam te zitten en vervolgens ziek werd. “Het is pech-op-pech, maar verhalen als dit komen te vaak voor om ervan weg te kijken. Het maakt ons niet uit wat je kiest, als je die dekking voor arbeidsongeschiktheid maar organiseert.”

“We hebben als enige aanbieder ervaring met het terug naar werk begeleiden van mensen die geen werkgever hebben. Andere verzuim- of arbodiensten werken vooral voor werkgevers,” vertelt Derks. “Wat wij doen is anders. Als je geen werkgever hebt, kun je niet re-integreren richting je huidige werk. Dan moet je op een andere manier kijken wat mensen nog kunnen en hoe ze weer inkomen kunnen verwerven. Op het moment van melding staat er een casemanager klaar die je ondersteunt in je keuzes als de nood aan de man is. Óók preventief als je richting nodig hebt om te landen. Die combinatie, betaalbare oplossingen qua dekking en ondersteuning, hebben we vanaf dag één in het Tulpenfonds ingebracht.”

Het mooie van zelfstandigen is de veranderingsbereidheid en overlevingskracht, besluit Derks. “Het staan voor je eigen inkomen doet iets. Alles aangrijpen om je autonomie te behouden. Ik zie mensen met veel passie, die accepteren dat het erbij hoort dat het ook wel eens wat minder leuk kan zijn.”

Op de website van Tulpenfonds staat een zelftest, waarmee je als zelfstandige of zzp’er inzicht krijgt in het pakket dat het beste bij je past. Je kunt ook zien wat andere mensen hebben gekozen die dezelfde antwoorden hebben gegeven als jou.

Bezoek de website om de test te doen