Als burger hoef je je niet afzijdig te houden rondom duurzaamheidsvraagstukken, blijkt uit het burgerinitiatief ZummerePower dat zich inzet voor een energieneutraal Someren. De in 2013 opgerichte energiecoöperatie durft groot te denken. Er loopt een project voor de bouw van een windpark in het buitengebied om zelf energie op te wekken.

ZummerePower is opgericht om een steentje bij de dragen bij het energieneutraal maken van Someren als gemeenschap, vertelt coöperatievoorzitter Ton de Kok. “Dat willen we bereiken door mensen bewust te maken van en te adviseren over de mogelijkheden om energie te besparen en voorlichting te geven, bijvoorbeeld op scholen.” Particulieren kunnen via ZummerePower zonnepanelen plaatsen. “Daarvoor hebben we een samenwerking met een lokale ondernemer die zonnepanelen plaatst.”

Duurzaamheidinitiatieven

De Noord-Brabantse gemeente Someren telt iets meer dan 19.000 bewoners. Het bestuur bestaat over het algemeen uit mensen wiens werkzame leven achter hun ligt. Het bestuurswerk voor de coöperatie is vrijwilligerswerk. De coöperatie probeert zoveel mogelijk duurzaamheidinitiatieven te ondersteunen. Daaruit is onder andere de ambitie om windmolens in het buitengebied van Someren te realiseren ontstaan. ZummerePower probeert het project samen met Prowind van de grond te krijgen.

“Een coöperatie beginnen is het minst moeilijke. We hadden een aantal mensen die overtuigd waren van de noodzaak om energie te verduurzamen. Er zijn meerdere gemeenten in de omgeving met vergelijkbare initiatieven. Belangrijker is dat je goed nadenkt wie je allemaal nodig hebt om je ambities te realiseren,” vertelt De Kok. ZummerePower heeft een goede samenwerking met de gemeente. “We proberen vooral ook particulieren te bereiken door het aanbieden van een energiescan, om te kijken welke mogelijkheden voor verduurzaming er zijn. De afspraak is dat je dan lid van de coöperatie wordt à € 20 per jaar.”

Realiseren van windpark

Windmolens is een ander verhaal, constateert De Kok. ZummerePower is actief benaderd door de voorloper van Prowind. “We hadden zelf al bekeken waar het interessant kan zijn om windmolens te plaatsen. Zij waren zelf ook al op zoek. Ze hebben met ons contact gezocht en gezamenlijk zijn we uitgekomen bij de huidige locatie als de best mogelijke.” De samenwerking werd vastgelegd in een overeenkomst. “We hebben bijvoorbeeld de afspraak gemaakt dat ZummerePower de mogelijkheid heeft om een aantal windmolens in eigendom te nemen. Dat ligt vast en ook de voorwaarden waaronder dat dan gebeurt.”

“Het is niet voor niks dat we met een partner als Prowind in zee gaan. Ze leveren de deskundigheid en weten wat er komt kijken bij de realisering van een windpark. Ze zijn degene die met name in de beginfase investeren. Wij zorgen voor de verbinding met de gemeenschap.” Niet iedereen denkt hetzelfde over de komst van windmolens. “Dat hoor en zie je op veel plekken.” Uit de exploitatie van het windmolenpark wordt straks een percentage in een sociaal-maatschappelijk fonds gestort, waarmee initiatieven voor de gemeenschap kunnen worden gefinancierd.

Energiestrategie

Als kleine gemeenschap kun je groot denken, bewijzen initiatieven als ZummerePower. Er wordt actief gelobbyd om invloed uit te oefenen op de regionale energiestrategie. “We willen een stip aan de horizon zetten met de ambitie dat Someren in 2050 energieneutraal is. Voor ons is dat een ambitieus project, wat we niet alleen voor elkaar krijgen. Daarom werken we samen met partners als Prowind en collega-energiecoöperaties in de regio Eindhoven.”

ZummerePower is een Somerense energiecoöperatie van, voor en door Somerense burgers en bedrijven opgericht in 2013. Het doel van de coöperatie is om samen met anderen te werken aan een volledig energieneutraal Someren in 2050.