Het vastgoedlandschap verandert en dat betekent dat ook het zorgvastgoed moet innoveren, zo meldt de Nationale Trendradar Zorgvastgoed van het Instituut voor Vastgoed & Duurzaamheid.

Zo moet het zorgvastgoed bijvoorbeeld mee in de energietransitie. In nieuwe (zorg)woningen betekent dit dat er steeds vaker nul-op-de-meter woningen gerealiseerd worden. Daarnaast moet ieder kantoor in 2023 minstens voldoen aan energielabel C en dat geldt dus ook voor het zorgvastgoed.

Ook staat het langer thuis wonen door de vergrijzing steeds vaker centraal. Dat betekent dat alle woningen ingericht moeten zijn op zorg. Het begrip ‘zorgvastgoed’ krijgt dus een andere invulling, omdat het niet langer enkel zieken- en zorghuizen betreft, maar ook eigen woningen waar zorg geboden wordt door wijkverpleging of mantelzorgers.

Zorgbehoevenden willen daarnaast ook zelf langer blijven wonen in een omgeving waar zij zich prettig voelen. Dat kan thuis zijn, maar ook in een zorginstelling waar zij zich veilig voelen en waar men betrokken is. Door het scheiden van zorg en wonen is er meer keuzevrijheid voor de zorgconsument. Zorgaanbieders moeten daarop in gaan spelen.

Een van de gevolgen van het langer thuis wonen is echter wel dat het zorgvastgoed leeg komt te staan, en dat vormt een groot probleem voor de zorgsector, aldus onderzoek van consultancykantoor Roland Berger in samenwerking met het FD. Zorginstellingen moeten de herbestemming van deze panden zelf regelen, en dat kan een dure aangelegenheid vormen. Het slopen van zorgvastgoed is door de hoge afschrijvingskosten vaak te duur en het vinden van een nieuwe bestemming voor de panden is tijdsintensief, en behoort bovendien niet tot de expertise van de zorginstellingen.

Wel spelen de zorginstellingen al goed in op deze trends. 40% van de in het onderzoek ondervraagde bestuurders zegt hun vastgoedagenda op orde te hebben. Zij kiezen er bijvoorbeeld voor hun vastgoed te verhuren.