De bestaande steden zijn niet berekend op de hoge temperaturen en extreme hoosbuien. Wethouder Ed Anker van Zwolle vertelt over de inspanningen om de stad klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het heeft positieve impact op de leefomgeving dankzij meer groen.

Het effect van de klimaatverandering voor de stad verschilt met het platteland. Het is nu de tijd om de stad aan te passen aan het veranderende klimaat, waarschuwt Ed Anker. Platteland en stad vragen om een verschillende aanpak. Met name ’s nachts blijft de warmte langer hangen in de stad. De extreme regen in de zomermaanden is eveneens extremer in de stad dan in de aangrenzende landelijke gebieden. Uit onderzoek van Wageningen Universiteit blijkt dat de intensiteit van de buien in een grote stad tot 15 procent groter is. “De manier waarop wij onze steden bouwen en herinrichten is bepalend voor de toekomst.”

Klimaatadaptatie

Ed Anker is wethouder in Zwolle en lid van de commissie ruimte, wonen en mobiliteit van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zwolle heeft de aanpak verdeeld op drie schaalniveaus: regio, stad en straat. “Wat ik zo leuk vind aan het onderwerp is dat het van straatsteen tot rivierdelta gaat, waar heel veel innovatie zit. Als je het goed doet, maak je de stad prettiger om in te leven. Je hebt echt een belangrijke reden om te investeren in water, groen en schaduw. Waar de openbare ruimte een tijd werd overgeslagen en iedereen naar gebouwen keek, staat de openbare ruimte weer met stip op één. Deze moet van hoge kwaliteit zijn om de stad weer robuust te maken en leefbaar te houden.”

Hij bekijkt het van een positieve kant: “de stad begint steeds belangrijker te worden voor klimaat, energie en biodiversiteit. De nieuwe relatie tussen stad en landschap, waartoe we gedwongen worden door de klimaatverandering, geeft een enorme kwaliteitsimpuls aan de stad en de leefbaarheid van de stad. Ten diepste brengt het ons in balans met de aarde waarop we leven.” Tegelijkertijd heeft hij een waarschuwing: “We staan momenteel voor een enorme opgave om heel veel huizen te bouwen. Als je dat niet zo verstandig mogelijk doet, en je omwille van de productie denkt dat je het groen en het water achteraf een plekje kunt geven, bouw je de achterstandswijken van de toekomst.”

Kleine Deltawerkjes

Anker heeft aan beide familiekanten zijn wortels in de waterwereld. Mijn moeder is op een binnenschip geboren en mijn vader komt uit een familie van vissers en mensen op de grote vaart. Water geeft voor mij altijd een extra afslag.” Hij vertelt dat hij heeft geleerd dat, als een probleem heel groot is, je het zo klein mogelijk moet maken. “Zodat je oplossingen gaat bedenken die in het klein de grote oplossing laten zien. We vieren feest als mensen geveltuintjes aanleggen.” Anker gaat als wethouder graag langs bij buurtinitiatieven, zoals een regentonactie. “Dan vertel ik aan de mensen dat ze kleine Deltawerkjes bouwen. De Deltawerken waren monumentale projecten, de mensen die het hebben bedacht hebben voor mij een rocksterstatus. Maar in een stedelijke omgeving is een kleinere en fijnere aanpak nodig, waarbij bewoners zelf rocksterren worden en zelf zien waar ze een bijdrage kunnen leveren bij de leefbaarheid van de stad.”

“Als stad moet je het goede voorbeeld geven. We moeten het echt laten zien. Als voorbeeld van de aanpak noemt hij de herinrichting van het stationsplein, waar een ondergrondse fietsenstalling is gebouwd die bij een hoosbui als noodberging is in te zetten. Het plein wordt totaal groen ingericht. Mensen zijn trots. Niet alleen vanwege het mooie plein, maar ook vanwege het waterverhaal.”

Klimaatbestendige groeiregio

Zwolle is aangewezen als klimaatbestendige groeiregio. Groei en klimaatverandering moeten hand-in-hand gaan. “Water leeft heel erg in de regio Zwolle. De stad is erg kwetsbaar voor de klimaatgevolgen, door de ligging in de delta van IJssel, Overijsselse Vecht en Zwarte Water. Al het water dat in de wijde omgeving valt, passeert de stad.

Voor meer informatie bezoek de website