Door de klimaatverandering zien we steeds zwaardere regenval, met heftige pieken. Dat zorgt voor veel problemen in steden. Naast extreme waterlast is er ook vaker sprake van tropische temperaturen en steeds langere perioden van droogte en waterschaarste. Een klimaatbestendige stad vraagt om slimme ingrepen in de ruimtelijke omgeving, met duurzaam watermanagement en meer groen. Zoals de nieuwe boomgroeiplaatsvoorziening van Wavin, de TreeTank®.

Wavin helpt gemeenten en ingenieursbureaus met duurzaam en klimaatbestendig waterbeheer. “De kunst is dat je het water in natte periodes vasthoudt en op het juiste moment weer loslaat om droogte te voorkomen,” vertelt Thijs Kroese, Business Unit Manager Civils Wavin Nederland.

Innovatieve wateroplossingen

“Innovaties zijn belangrijk in het waterdomein. Daar wordt binnen Wavin echt op gestuurd. We zijn continu bezig met ons product en zeker in zo’n strategisch segment als duurzaam waterbeheer,” stelt Kroese. Wavin krijgt vanuit gemeenten en ingenieursbureaus, die de gemeenten ondersteunen, steeds vaker de vraag om mee te denken bij het vervangen en het aanpassen van regenwatersystemen in wijken. “Wij helpen beide partijen om met een oplossing te komen qua stedelijke waterproblematiek. We gaan in het voortraject al in gesprek en denken mee. We zien dat daar behoefte aan is. Het is belangrijk dat het regenwater zo veel mogelijk wordt vastgehouden en waar mogelijk geïnfiltreerd en zodanig, dat burgers zo min mogelijk wateroverlast hebben.”

Duurzaamheid

Nieuwe duurzame producten zijn belangrijk voor de klant. Wavin heeft als doelstelling dat 20% van de omzet moet komen uit producten die de afgelopen vijf jaar zijn geïntroduceerd. Een voorbeeld is de Tegra straatkolk, deze zorgt voor een verbeterde afvoer van regenwater. Door de combinatie van een grote zandvang en een zelfreinigend, conisch filter hoog in de kolk, is de ronde Tegra-kolk in staat om regenwaterpieken snel af te voeren en zoveel mogelijk vuil vast te houden. Een ander voorbeeld is het AquaCell infiltratiekrattensysteem, dat zo is ontworpen dat de producten makkelijk zijn te installeren en te onderhouden. Het laatste is belangrijk voor gemeenten, het eerste voor aannemers. AquaCell is een infiltratiesysteem dat volledig is gemaakt van gerecycled materiaal en aan het einde van z’n levensduur volledig gerecycled kan worden.

‘Als het simpel kan…’

Digitalisering biedt mogelijkheden om de oplossingen nog slimmer te maken. Als voorbeeld noemt Kroese de intelligente sensortechnologie StormHarvester, die waarschuwt als extreme regen op komst is. “Dan kun je vooraf het water uit je buffers lozen om ruimte te creëren om de volgende bui op te vangen. Hiermee kun je wateroverlast voorkomen.” Het begint bij de aanleg van een goede infrastructuur, waardoor je voorbereid bent op heftige pieken van regen, maar ook op langere perioden van droogte. Sensortechnieken spelen daarin een rol, maar zijn vooral gericht op de korte termijn, op het reguleren. De technologie is het probleem niet, meent Kroese. “Het draait veel meer om de samenwerking tussen de betrokken partijen, zodat we data op de goede manier gebruiken en zo de oplossing nog slimmer maken.”

Afhankelijk van de grondsoort en de bebouwde omgeving moet je op zoek naar specifieke oplossingen, stelt Kroese. “Het is geen ‘one-fits-all’, maar afhankelijk van de situatie. Dat doen we zo veel mogelijk met bestaande producten en componenten. Je kunt de productlijn van Wavin zien als een bouwpakket met verschillende blokken waarmee je, afhankelijk van de locatie en situatie, de beste waterbeheerinfrastructuur neerzet.” Hij benadrukt het belang van een duurzame keuze: “Als het simpel kan, zullen we het simpel doen, maar soms is de situatie complex en is een eenvoudige oplossing niet mogelijk. Met ondergrondse infrastructuur geldt dat je het goed moet doen op het moment dat je het doet, hiermee doe je het duurzaam en heb je langdurig profijt. Dat is beter dan kortetermijnoplossingen.”

Gerecycleerd plastic

Wavin kijkt bij innovaties verder dan puur waterbeheer. Wavin investeert in de ontwikkeling van duurzame producten, zoals PVC buizen met Recycore® Technologie, geproduceerd met gerecycled PVC. Niet alleen de producten zijn duurzaam maar ook de oplossingen. “We hebben TreeTanks ontwikkeld, waar bomen in binnenstedelijk gebied beter in kunnen groeien. Tanks vormen een ondergrondse constructie waarbinnen de boom in optimale omstandigheden kan groeien. De infrastructuur wordt beschermd tegen wortel ingroei en de worteldruk onder het wegdek. Nog belangrijker is dat de boom wordt beschermd tegen verstikking en verdroging. Daardoor houden we de stad groen en klimaatbestendig (zie kader).” Kroese benadrukt dat het alleen kan door in de keten de verbinding te zoeken. “We zijn onderdeel in een keten. Dit soort oplossingen ontstaan omdat je in de keten praat met specialisten met kennis van bomen en mensen met verstand van onderhoud. We kijken vanuit het probleem en de oplossing en we zoeken de samenwerking waar het kan. Wavin alleen heeft niet alle kennis in huis.”

Kroese vertelt trots: “In onze fabrieken is geen afval. Als een product aan het einde van de levensloop is, hebben we een inzamelsysteem voor het bedrijfsafval. De afvalverwerker recyclet het plastic volgens onze specificatie, zodat wij het opnieuw kunnen gebruiken in onze producten. Dat is het mooie van langcyclische producten. Ze gaan lang mee, het is licht materiaal dat makkelijk is te installeren, functioneel is én aan het eind wordt hergebruikt.” De hele cyclus wordt onafhankelijk getoetst door Kiwa.

TreeTank® helpt steden vergroenen

Meer bomen in de bebouwde omgeving is belangrijk om onze steden gezond, aangenaam en klimaatbestendig te maken en te houden. Met de TreeTank® heeft Wavin een klimaatbestendige oplossing om grote bomen te planten in een stedelijke omgeving. Met hulp van kunststof kratten wordt de optimale situatie voor de boom gecreëerd, met al de benodigde voedingsstoffen, zuurstof en water. De bomen hebben de ruimte om te groeien, zonder dat de boomwortels door het wegdek groeien.

Bouwen aan een duurzame leefomgeving

Wavin maakt onderdeel uit van Orbia en houdt zich bezig met de bouw en infrastructuur. “Onze missie luidt ‘building a healthy, sustainable environment’, we bouwen aan een gezonde en duurzame leefomgeving. We ontwikkelen praktische en effectieve oplossingen voor de directe leefomgeving,” vertelt Kroese enthousiast.Dat gaat om de veilige distributie van drinkwater en gas, om duurzaam en klimaatbestending waterbeheer, maar ook om klimaatbeheer van gebouwen of industriële toepassingen.

Voor meer informatie bezoek de website van Wavin