Heijmans biedt met Assetlife een nieuwe vorm van dienstverlening aan om op afstand infrastructurele werken slimmer te beheren. Uitgangspunt van Assetlife: weten in plaats van vermoeden. Door digitale data vanaf of rondom de constructie op te halen, krijgt de klant betere inzichten over de werkelijke conditie en het gebruik van zijn infra-assets. Daarmee kan de klant beter gefundeerde en objectieve besluiten nemen. Het helpt zelfs om beter te kunnen sturen op onderhoud, levensduur, prestaties en risicomanagement.

Voor een assetmanager of eigenaar van een bedrijfskritieke asset is objectieve informatie heel relevant. Hightech sensoren of andere databronnen van de constructie leveren een continue datastroom. In eigen huis ontwikkelde algoritmes, gebaseerd op de domeinkennis van Heijmans, vertalen en visualiseren deze data realtime naar een online dashboard van Assetlife.

Infrastructuur smart maken

Dankzij deze technologie is de status van de inwendige constructie niet langer een mysterie.  Problemen en defecten worden in een vroeger stadium ontdekt. Nog voordat scheuren enige aftakeling zichtbaar maken, kan Assetlife de achteruitgang al visualiseren. Met Assetlife loopt de klant twee stappen voor op permanente structurele schade. Andere pluspunten: data zijn objectief en sluiten menselijke fouten uit. Fysieke inspecties kunnen gerichter worden ingezet, wat een oplossing is voor de schaarste aan vakkundig personeel. Bovendien minimaliseert Assetlife de noodzaak om een kunstwerk tijdelijk buiten gebruik te stellen of haar beschikbaarheid te beperken. Dat verkleint de kans op files, onnodige kosten en andere ongewenste neveneffecten en het verhoogt de veiligheid van het kunstwerk. Assetlife is te koppelen aan spoor- en verkeersbruggen, tunnels, asfalt, avio-/viaducten, dijken en sluizen. Aan zowel nieuw te bouwen als bestaande kunstwerken. Vanuit het Assetlife dashboard kan de klant dus de status van zijn complete areaal bewaken en beheren.

Eén van de gebruikers van Heijmans Assetlife is Schiphol. Voor de Schiphol infrastructuur hebben software developers en civiele ingenieurs van Heijmans assetspecifieke algoritmes gemodelleerd. De informatie die dat oplevert, is zichtbaar in Schiphol’s online omgeving. Gebruiksdata zoals verkeersbewegingen, belasting, enzovoort, vormen de basis voor big data en kunnen worden doorgezet naar Schiphol’s eigen beveiligde cloudomgeving. Zo kan Schiphol gerichter besluiten nemen over onderhoud en levensduur. Hiermee speelt Assetlife een nieuwe rol in de continuiteit van de dagelijkse operatie en bijvoorbeeld ook in het behalen van de CO2-doelen van de organisatie.

bezoek hier de website van Heijmans voor meer informatie