Shirley du Breuil, directeur TypeApp

‘Blind leren typen is de basis van digitale basisvaardigheden. Als je blind leert typen automatiseer je je handelingen. Vergelijk het met praten, je denkt ook niet na over welke woorden je gebruikt. Bij blind typen weten je vingers de letters te vinden zonder dat je erover na hoeft te denken. Je kunt een les of college volgen en je vingers produceren vanzelf je teksten via het toetsenbord. Die vanzelfsprekendheid kun je alleen met een typecursus leren. Het is als leren lopen. Het gaat steeds makkelijker en op een gegeven moment kun je rennen. Kun je met dyslexie leren blind typen? Ja juist dan. Je gaat meer automatisch typen, minder nadenken, waardoor je woordbeeld verbetert. Alles voor dyslexie om blind te leren typen zit standaard in de TypeApp. TypeApp verzorgt sinds 1992 typecursussen. Vroeger vooral op het voortgezet onderwijs en sinds zo’n 15 jaar ook op basisscholen, aan groep 6, 7 en 8. Steeds meer scholen kloppen bij ons aan. De verlengde schooldagsubsidie en kansengelijkheid spelen daarin een rol.’

Waarom zou je als volwassene een typecursus volgen?

‘Als je niet blind kan typen, moet je je dubbel hard concentreren. Blind typen zorgt voor een betere zithouding en een uitgerust gevoel. Als je niet blind kan typen, zit je in een verkeerde houding en krijg je sneller last van je nek, schouder en armen. Bij de typecursus sturen we op een goede zithouding, zodat je dat in je verdere leven blijft doen.’