“Nederland is Europees kampioen biodiversiteitsverlies. Dat is slecht voor ons geluk en onze gezondheid. Biodiversiteit gaat over planten en dieren, maar ook over ons welzijn. Gelukkig zien steeds meer partijen dat. Als je samenwerkt, kun je veel meer bereiken. Dat doen we met steeds meer partijen, zoals Heineken, Suikerunie, Albert Heijn en Weleda die ons vragen ‘hoe kunnen we biodiversiteit versterken?’. We zitten met bouwbedrijven om tafel om vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel te kijken welke kennis nodig is om de stad en infrastructuur te vergroenen en hoe Naturalis kan helpen.”

Welke kennis biedt Naturalis?

“Naturalis is veel meer dan een museum en 42 miljoen natuurhistorische objecten in de collectie. We zijn een wetenschappelijke instituut, dat kennis beschikbaar maakt voor iedereen die daar gebruik van wil maken. De basis voor biodiversiteitsherstel is een gezonde leefomgeving. Een gezonde bodem, gezond water, goede waterkwaliteit. We zetten allerlei technologieën in om te helpen, zoals DNA-technieken en beeldherkenning. Het gaat om meten en monitoren. Weten welke soorten er zijn, zodat we weten wat we moeten behouden en herstellen.

Kun je als burger meehelpen?

“Naturalis heeft citizen-science projecten, zoals de Nationale Bijentelling en het Oeverplanten-project. Met onze ObsIdentify-app kun je een foto maken van elk dier of plant en bepalen algoritmes welke soort het is. Het werkt al voor 22.000 soorten! De gegevens komen binnen bij onze partner Waarneming.nl en zo draag je bij aan de biodiversiteitskennis.”

Voor meer informatie bezoek de website