Samen optrekken, samen spelen. Vriendschappen zijn essentieel voor een plezierige kindertijd. Vrienden maken en ermee omgaan is bovendien een belangrijk leerproces. Op jonge leeftijd eraan werken, geeft je een sociaal emotionele voorsprong.

Hechte relaties, echte vriendschappen: het zijn de sleutels voor een gelukkig leven. Ze maken ons het meest vreugdevol. Dat klinkt misschien te stellig (over onze zoektocht naar geluk raken we immers nooit uitgepraat), maar er ligt een indrukwekkend onderzoek aan ten grondslag. De universiteit van Harvard ondervroeg over een periode van maar liefst 75 jaar elk twee jaar een groep van 700 mensen over hun leefkwaliteit. De resultaten wijzen maar in één richting: mensen die echte vrienden om zich heen hebben, blijken echt gelukkiger en ook zelfverzekerder. Ze zijn gezonder en leven langer, in tegenstelling tot de meer eenzame mensen. Een eenzaam leven heeft een slechte invloed op ons mentaal functioneren, onze nachtrust en, alles bij elkaar, op ons algemene welzijn.

‘Vrienden voor het leven’

De beste vriendschappen ontstaan in onze jeugd. Ook dat is onderzocht, een jaar nadat de wetenschappers van Harvard in 2015 hun bevindingen aan de buitenwereld presenteerden. Uit dit onderzoek (in opdracht van kinderopvangorganisatie Partou) onder 1000 Nederlanders, bleek hoe belangrijk vriendschappen zijn die je in je jeugd vindt. 63% van de Nederlanders hebben vriendschappen die zijn ontstaan toen ze jonger dan 16 jaar waren. 61% noemt zijn of haar jeugdvrienden ‘vrienden voor het leven’. En wat vinden we het belangrijkste aan jeugdvrienden? Het voor elkaar klaar staan (31%), de onbreekbare vertrouwensband sinds je jeugd (20%) en het altijd jezelf kunnen zijn (19%).

Emotionele voorsprong

De buitenschoolse opvang (bso) is een van die plekken waar kinderen vriendschappen sluiten. Ouders kunnen naar werk, kinderen trekken samen op. Daaronder speelt zich een heel leerproces af. Als kind leer je op de bso hoe je moet samenwerken bij een activiteit. Je doet ervaring op met het delen van speelgoed en het herkennen van emoties. Je gaat om met leeftijdgenoten die het net als jij belangrijk vinden om gehoord en gezien te worden. Je voelt misschien de pijn van een verbroken vriendschap, maar je leert ook hoe je oplossingen kunt verzinnen om het weer goed te maken. Het is niet niks allemaal – en het is heel veel meer dan je als kind te verwerken krijgt als je bijvoorbeeld thuis alleen achter de iPad zit.

Goede voorbeeld

Op jonge leeftijd werken aan vriendschappen helpt je om een sociaal emotionele voorsprong te krijgen. Uit het Partou-onderzoek blijkt overigens hoezeer ouders daarvan doordrongen zijn: 91% van de Nederlandse ouders zegt dat ze het hebben van vrienden essentieel vinden voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Kunnen ze er hun kind ook bij helpen? Ontwikkelingspsycholoog Mariëtte Huizinga schrijft in haar handboek ‘Gedrag in uitvoering’ dat samen spelen iets is tussen kinderen waar ouders geen directe rol in hebben. Maar ze kunnen wél het goede voorbeeld geven, schrijft Huizinga ook, want: ‘Kinderen leren vooral door naar het gedrag van mensen in hun directe omgeving te kijken.’    

Voor meer informatie over vriendjesweek bezoek de website