Als je een erfenis nalaat, wil je dat het goed is geregeld en de executele goed wordt uitgevoerd. Zonder testament is er een reëel risico dat je vermogen verwatert bij overlijden en de fiscus de meest bevoorrechte ‘erfgenaam’ wordt, waarschuwt directeur Raymond Mars van Stichting RegisterExecuteur. En dat terwijl het vermogen een veel betere bestemming had kunnen krijgen, zoals een nalatenschap aan een goed doel.

Als je geen partner of kinderen hebt, gaat de erfenis als er geen testament is opgemaakt automatisch naar verwanten in de derde of vierde lijn. “Als je niets hebt geregeld, geldt de wettelijke regeling. Dat komt vaker voor dan je denkt,” vertelt Mars. “Door de hoge erfbelasting profiteert bij een boedel van een paar ton vooral de fiscus en daarmee de Nederlandse schatkist.” Bovendien zijn de kosten van de afwikkeling van de erfenis relatief hoog bij erfgenamen op afstand. “Bij de verdeling onder neven en nichten heb je vaak een grote groep mensen die amper een band met elkaar hebben, die je op één lijn moet krijgen.”

Goede doelen

Wie geen directe erfgenamen heeft en wil dat er na het overlijden zo min mogelijk geld bij de fiscus belandt, kan nadenken over goede doelen. “Er is altijd wel iets zinnigs te doen met je geld en een goed doel dat bij je past.” Het voordeel van nalaten aan een goed doel is dat er geen erfbelasting wordt berekend als het goede doel een ANBI is. De vrijstelling is 100% van het bedrag. Er geldt ook een (beperkte) vrijstelling voor geld dat je nalaat aan een SBBI (sociaal belang behartigende instelling). Denk aan het lokale zangkoor of de buurtvereniging.

“Het allerbelangrijkste is dat een nalatenschap een bestemming heeft,” constateert Mars. “De RegisterExecuteur kan helpen bij de voorbereiding en afwikkeling van de nalatenschap. Hij of zij zorgt dat de nalatenschap zonder onnodige hobbels of kosten op de juiste plek komt. Je hebt de geruststelling dat de afwikkeling in vertrouwde handen is.”

Kijk voor meer informatie op www.register-executeur.nl