Volvo Cars heeft het meest drastische duurzaamheidsbeleid van alle automakers wereldwijd. In 2025 moet de helft van alle verkochte Volvo’s elektrisch zijn, in 2030 moeten alleen nog maar nieuwe, volledig elektrische auto’s van de band rollen en tegen 2040 moet Volvo Cars een klimaatneutrale onderneming zijn. Het is een ambitie waarin Volvo Cars de eigen ketenpartners, overheden en energieproducenten betrekt. De autofabrikant geeft het goede voorbeeld met een levenscyclusanalyse van Volvo’s eerste auto die alleen nog maar volledig elektrisch op de markt komt, de Volvo C40 Recharge.

“We kijken naar de CO2-footprint gedurende de hele levenscyclus en betrekken onze partners daarin,” vertellen Stuart Templar (Director Global Sustainability) en Jonas Otterheim (Head of Climate Action) van het Sustainability team van Volvo Cars in Zweden. Ze grijpen de VN-klimaatconferentie COP26 in Glasgow aan voor een oproep aan de deelnemende landen: “Voor een 100% emissievrije mobiliteit moeten regeringen het aandeel schone energie aanzienlijk verhogen.”

Oproep aan wereld- en industrieleiders

Om de CO2-voetafdruk nog sneller te verkleinen, voert Volvo Cars een interne CO2-heffing in van 1.000 SEK (ca. € 100) voor elke ton CO2-uitstoot in het gehele bedrijf. “Een wereldwijde en eerlijke prijs op CO2-uitstoot is van cruciaal belang als de wereld zijn klimaatambities wil halen. We nemen als Volvo Cars het voortouw door een interne CO2-heffing vast te stellen,” benadrukt Björn Annwall, Chief Financial Officer.

Stuart Templar benadrukt dat de transitie van de automotive-industrie hand-in-hand moet gaan met inspanningen van overheden en energiebedrijven. “Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren, moet in 2035 sprake zijn van volledige, 100% emissievrije mobiliteit.” Hij volgt de VN-klimaatconferentie COP26 in Glasgow met grote belangstelling. “We roepen de wereldleiders op om de voorziening van schone energie aanzienlijk te verhogen. De transitie van verbrandingsmotor naar elektrische aandrijving slaagt alleen door te investeren in een goede laadpuntinfrastructuur en de beschikbaarheid van duurzaam opgewekte energie. Volvo Cars dringt er daarom bij energiebedrijven op aan om hun investeringen in schone energie te versnellen.” Qua infrastructuur moeten overheden in actie komen, benadrukt Jonas Otterheim. “Scandinavië, Nederland en Duitsland zijn de weg naar elektrisch rijden al ingeslagen, maar landen die achterlopen hebben de hulp van de vooroplopende landen en markten (zoals de eerdergenoemde EU-landen en Californië) nodig. De landen in Noordwest-Europa liggen qua aantallen laadpalen op koers, maar bijvoorbeeld Roemenië is nog een witte stip op de kaart.”

End-to-end inspanning

Volvo Cars streeft ernaar haar CO2-voetafdruk consequent te verlagen. Voor de autoproducent gaat de reis naar volledige duurzaamheid in de automobielsector over veel meer dan de overstap van verbrandingsmotoren naar elektrificatie. Het gaat om een end-to-end inspanning, inclusief de toeleveranciers. De omschakeling naar elektrificatie maakt deel uit van de ambitie om tegen 2040 een klimaatneutrale onderneming te zijn. “De productie moet klimaatneutraal en groen. Het gaat om de CO2-voetafdruk in elk onderdeel, van de toelevering en de productie tot het opladen, ‘van zand tot klant’. We eisen van onze toeleveranciers dat ze samen met ons stappen zetten richting groene energie. En ook hier zijn we afhankelijk van de inspanning van overheden.” Als voorbeeld noemt Otterheim staalproducent SSAB die een proeffabriek heeft gebouwd voor de productie van fossielvrij staal met groene energie uit waterstof. Een andere partner is de Zweedse batterijenproducent Northvolt, met een fabriek die op waterkracht draait. “We werken samen om meer duurzame batterijen te ontwikkelen.” Uitdagingen zijn er ook nog, vooral aan de end-of-life kant. “We voelen ons verantwoordelijk voor de hele keten, inclusief de recycling. We zijn op zoek naar regionale partners die verantwoordelijk zijn voor de duurzame verwerking van de batterijen aan het einde van de levenscyclus, zodat de batterijen en grondstoffen een nieuw leven krijgen.”

C40 Recharge

Een van de paradepaardjes van de nieuwe generatie elektrische modellen is de Volvo C40 Recharge, een volledig elektrische crossover. Ter ondersteuning van de oproep aan de wereldleiders op de VN-klimaatconferentie COP26 heeft Volvo Cars een levenscyclusanalyse (LCA) gepubliceerd, waarin de volledige CO2-voetafdruk van de C40 Recharge in detail wordt beschreven. Uit de analyse blijkt dat de totale CO2-voetafdruk van de C40 Recharge aanzienlijk wordt verlaagd als gedurende de hele levenscyclus schone en dus duurzame energie wordt gebruikt, en dan met name in de gebruiksfase (het opladen van de batterij). De boodschap van Head of Climate Action, Jonas Otterheim: “We moeten verder gaan dan alleen het elektrificeren van voertuigen, we hebben hulp nodig bij het realiseren van de CO2-reductie. Het CO2-effect van onze nieuwe C40 Recharge bewijst dat het werkelijke klimaatpotentieel van elektrische auto’s alleen kan worden gerealiseerd door een grotere voorziening van schone energie.” Volvo Cars roept toeleveranciers en collega-autofabrikanten op om net als Volvo transparant te zijn over de volledige levenscyclusimpact van hun elektrische auto’s. Templar: “Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de wereld de doelstellingen van het akkoord van Parijs haalt om de opwarming van de aarde te beperken.”

Voor meer informatie: https://www.volvocars.com/nl