De overheid wil het gebruik van milieuvriendelijker vervoer stimuleren. Voor personenauto’s lijkt het wel alsof 100% elektrisch de enige groene brandstof is. Wie zich verdiept in schone alternatieven, ziet dat er prima alternatieven zijn, zoals groen gas en waterstof. Het netwerk van bio-CNG, bio-LNG en waterstoftankstations groeit gestaag, met steeds meer tanklocaties.

Mobiliteit is een van de vijf ‘klimaattafels’ van het Klimaatakkoord van 2019. De mobiliteitssector is samen verantwoordelijk voor achttien procent van de CO2-uitstoot. Dat percentage kan snel omlaag, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat het aanbod van alternatieve energie voor vervoer groeit. Dat gebeurt onder meer door het gebruik van alternatieve brandstoffen, zoals biobrandstoffen en groen gas te stimuleren. Zelfs als je ‘fossiel’ tankt, zit er al een vleugje schone brandstof bij. Benzine en diesel zijn bijgemengd met tussen de vijf en tien procent biobrandstof, geproduceerd van plantaardig materiaal of afval.

Milieuzones

Langzaamaan krijgt de infrastructuur voor biobrandstof vorm. In de Amsterdamse haven is dit jaar de eerste Nederlandse productielocatie voor biologisch vloeibaar gas geopend, gemaakt voor vrachtwagens en schepen. En ook in Leeuwarden verrijst komende tijd een bio-LNG-fabriek. De logistieke sector vergroent, met inzet van een nieuwe generatie vrachtwagens. Drie kwart van alle vrachtauto’s van het beroepsgoederenvervoer is uitgerust met een Euro 5 of 6 motor. Regelgeving is een belangrijke motor om te investeren in schoon en groen. In steeds meer binnensteden gelden milieuzones waar alleen gecertificeerde trucks en bestelwagens naar binnen mogen. In toenemende mate zal dat zelfs 100%-elektrisch zijn. De druk komt ook van opdrachtgevers die van hun ketenpartners verwachten dat ze hun CO2-footprint verkleinen. De markt vraagt erom, verlangt schoon vervoer. Dat kan op korte afstand met elektrische vrachtauto’s, maar voor de lange afstanden is de actieradius van elektrisch onvoldoende. Hier zal de keuze meer en meer richting bio-LNG en een waterstofmotor gaan. Bij openbaar vervoer zie je een brede keuze, van groen gas (CNG), elektrisch en waterstof.

Emissievrij

Terug naar de personenauto. Vanaf 2035 mogen er geen nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren meer op de Europese markt gebracht worden, tenzij ze volledig emissievrij zijn. Nederland zet in op elektrisch rijden. Om te beginnen is er goed nieuws. Dit jaar is de gemiddelde elektrische auto voor het eerst goedkoper dan een gemiddelde benzineauto, als je kijkt naar de totale autokosten zoals afschrijving, onderhoud en verbruikskosten, blijkt uit de dinsdag gepubliceerde Elektrisch Rijden Monitor van de ANWB. Minder goed nieuws is de prijs van elektrische auto’s. Hoewel die gestaag daalt, is elektrisch rijden voor een grote groep autorijders financieel onbereikbaar. Een andere uitdaging is de laadpaalinfrastructuur.

Er is een uitstekend groen alternatief voor elektrisch rijden om de CO2-uitstoot terug te dringen, autorijden op groen gas (bio-CNG). Groen gas beperkt de CO2-uitstoot met minimaal 73% ten opzichte van fossiel aardgas. De actieradius van auto’s op groen gas is 350 km bij een volle tank. Maar het belangrijkste voordeel: auto’s op groen gas zijn goedkoper dan elektrische auto’s en daarmee een duurzaam alternatief voor mensen met een kleine portemonnee.