Ton Willemsen van TONZON vergelijkt de Nederlandse aanpak van woningisolatie met een theemuts. “De buitenkant wordt wel geïsoleerd maar de meeste Nederlandse woningen staan nog met blote voeten in de kou. Zonder vloerisolatie gaat de thermostaat omhoog. Daardoor verbruiken veel woningen die op papier goed geïsoleerd zijn (NOM, Label A, Energie Neutraal ed.) toch meer energie dan in de norm is berekend.”

“Het terugdringen van broeikasgassen kan niet wachten. Bij het klimaat is het allang ‘code zwart’,” constateert Ton Willemsen. Het duurt te lang tot in 2050 alle woningen van het aardgas moeten zijn. “Wat doen we in de tussentijd met al de woningen die nog niet aan de beurt zijn?,” vraagt hij retorisch. “De noodzakelijke energietransitie wordt een stuk makkelijker wanneer we er in slagen het gebruik van energie in korte tijd fors terug te brengen. Er ligt een grote, nog onbenutte kans in de bestaande woningvoorraad. De grootste uitstoot van CO2 is afkomstig van woningen op de begane grond. Daarvan nemen de 3,8 miljoen koopwoningen het grootse deel voor hun rekening.”

Binnenmilieu

Het is de hoogste tijd voor een inhaalslag voor vloerisolatie, nu nog een blinde vlek in de energietransitie, meent Willemsen. “Bij de woningen op de begane grond is vloerisolatie tot nu toe de minst toegepaste isolatiemaatregel. Dat heeft verschillende oorzaken. In de eerste plaats wordt de energiebesparing met vloerisolatie te laag ingeschat. In de tweede plaats wordt pas sinds kort ingezien dat het achterwege laten van vloerisolatie vocht- en schimmelproblemen met zich mee kan brengen. Bij een koudere vloer heerst een hogere vochtigheid in de woonkamer, wat nadelig is voor de gezondheid van het binnenmilieu.” Willemsen verwijst als onderliggende bewijsvoering naar de Routekaart Na-isolatie van TKI Urban Energy. Hierin wordt gesteld: ‘Bij een stapsgewijze aanpak heeft het in verband met het risico op schimmel en huisstofmijt de voorkeur om te starten met de vloer, vervolgens de gevel en dan het dak. Wanneer de vloer als laatste wordt geïsoleerd zullen vocht en schimmels zich daar concentreren aangezien de vloer dan de koudste (en vochtigste) plek is.’ Mensen die nog niet wisten waar ze moeten beginnen met isoleren, weten dat nu wel, bij de vloer.

Besparing

“Het leuke is dat je met goede vloerisolatie veel meer kunt besparen dan altijd is aangenomen, zo blijkt bijvoorbeeld uit de enquête die het Gemeentelijk Woningbedrijf Opmeer heeft gehouden na uitvoering van hun verduurzamingsplan.” Het blijkt ook uit de vele analyses van besparingen bij particuliere huiseigenaren nadat ze TONZON Vloerisolatie hebben laten aanbrengen.

Bij de bepaling van het energielabel gaat men uit van een stationaire situatie met een vaste binnen-, buiten- en bodemtemperatuur. “Bij de huidige besparingsberekening wordt er dus geen rekening gehouden met de verkorting van het stookseizoen en de daling van de gemiddelde binnentemperatuur door vloerisolatie.” stelt Willemsen. “Beide effecten worden groter naarmate de vloer beter is geïsoleerd. De extreem hoge praktijkisolatiewaarde van TONZON vloerisolatie levert dus extra besparing op.” Willemsen: “Kou van de vloer trekt op langs de benen, waardoor je de thermostaat hoger zet.”

Aangenamer wooncomfort

TONZON pakt de gehele kruipruimte aan inclusief het blokkeren van de verdamping van vocht uit de kruipruimte en het beperken van het warmteverlies van CV-buizen die onder de vloer lopen. “Je geniet als bewoner direct van een aangenamer wooncomfort, maar er is ook direct financieel voordeel,” vertelt Willemsen. “Je krijgt een hoog rendement op je spaargeld en je verkoopt een woning waarvan de eerste en belangrijkste verduurzaming stap al is gezet. Dat betekent dat TONZON Vloerisolatie ook interessant is als je nu geen isolatiemaatregelen overweegt, omdat je niet weet hoe lang je nog in de woning zal blijven.”

Voor meer informatie over de mogelijkheden bezoek de website