De discussie rond ChatGTP is exemplarisch voor de enorme snelheid waarmee digitale tools het onderwijs verandert. ‘Je kunt er niet van weglopen, dus moet je nadenken hoe je het kunt inzetten om leerlingen beter te laten leren,’ benadrukt Sandro Fulgheri, Head of Education Business Europe bij Logitech. Die positieve insteek is de motor achter succesvolle digitale onderwijsinnovatie.

Logitech ontwikkelt digitale oplossingen voor in de klas. Een voorbeeld is het Connecting Youth Exchange program, dat Logitech samen met Zoom heeft ontwikkeld. Hiermee kunnen middelbare schoolklassen uit verschillende Europese landen met elkaar in contact komen en ervaringen uitwisselen. ‘Dankzij een videocamera kun je bijvoorbeeld in het Engels met elkaar praten, samen met ideeën komen en vriendschappen sluiten.’ Digitalisering kan zelfs helpen bij het lerarentekort of het terugdringen van de werkdruk, stelt Fulgheri. ‘Denk aan digitaal nakijken, waardoor je meer tijd hebt voor persoonlijk contact en kinderen helpen beter te leren.’ Maar ook voor een probleem als smartphone in de klas heeft Logitech samen met zijn LMS*-partners zoals Jamf een oplossing ontwikkeld met een toetsenbord voor iPad. ‘Je kunt instellen op welke tijdstippen je op het internet kunt en welke websites je mag bezoeken. ‘Leraren kunnen dat zelf aanzetten aan het begin van de les.’

Korte concentratieboog

‘Scholen en overheden zien ons als kennis- en sparringpartner. Ze willen weten waarheen de ‘IT in het onderwijs beweegt en welke techniek daarvoor nodig is,’ vertelt Fulgheri. Hij gebruikt “micro learning” als voorbeeld van een nieuwe ontwikkeling. ‘In plaats van een grote klassikale uitleg van de docent krijgen leerlingen kleine brokjes. Generatie Z en Alpha (geboren na 2010) zijn groot geworden met YouTube en TikTok-filmpjes van een paar seconden. De gemiddelde aandachtsspanne van kinderen is anderhalve seconde! Dus je moet als leraar zo verschrikkelijk goed zijn om leerlingen bij de les te houden, dat je de lesstof moet verkleinen in microdeeltjes.’ Dat gebeurt met een webcam, “gamificatie” video’s en het delen van informatie met je klasgenootjes. ‘Je krijgt een soort van wedstrijdgevoel in het lesgeven. Denk aan digitale beloningen, zoals het stickertje vroeger. Daarmee raken kinderen veel meer betrokken bij de lesstof.’ Een andere succesvolle aanpassing is de koptelefoon in de klas. ‘In het nieuwe leslokaal wordt individueel, in een groep en klassikaal lesgegeven. Dat zorgt voor veel meer geluid, gemiddeld 60 dB. We hebben speciale koptelefoons met microfoon ontwikkeld, de “Zone Learn”, die kinderen afschermt van de geluidsvervuiling.’ De koptelefoons zijn gemaakt van gerecycled plastic, en kind proof, bijna niet te verwoesten en met onderdelen die simpel te repareren of vervangen zijn.

‘Kansengelijkheid begint met een laptop, iPad of Chromebook en een toetsenbord voor ieder kind’

Meiden en techniek

Logitech werkt samen met “Girls who Code” om het aandeel vrouwelijke software engineers te vergroten. De interesse van meiden voor IT en techniek is groeiend, maar nog steeds rond de 30 procent. ‘Met wedstrijden en websites proberen we het samen met bedrijven die het ook belangrijk vinden om te stimuleren. We zien dat dat succes oplevert.’ Het begint met elementaire vragen, meent hij. ‘Wat houdt een meisje bijvoorbeeld tegen om die richting in te gaan? Wat is de invloed van haar omgeving, van haar vrienden en vriendinnen, docenten en ouders? Je moet laten zien dat IT leuk is en dat digitale tools voor hen gemaakt zijn.’ ‘In welk land of op welk continent je ook woont, overal komt ongelijkheid en achterstand voor. Er is maar één manier om uit de achterstand te komen, en dat is goed onderwijs. Kansengelijkheid begint met een laptop, iPad of Chromebook een toetsenbord voor ieder kind,’ meent Fulgheri. ‘Een iPad en zijn accessoires zijn duurder in aanschaf, maar als je kijkt naar de hele levenscyclus is het goedkoper. Je krijgt er vaak ook nog geld voor terug. De EU heeft een budget beschikbaar, maar scholen weten vaak niet hoe ze de financiering kunnen bemachtigen, vertelt hij. ‘In Duitsland is dat in steden vaak centraal geregeld. Voor kleinere scholen op het platteland is dat vaak een stuk lastiger, omdat de kennis ontbreekt. Hetzelfde geldt vaak voor scholen in armere wijken. Een slimme oplossing is het outsourcen van de IT-omgeving, bijvoorbeeld bij Amac waarbij je als school of opleiding de iPads etc., inclusief garantie, service en licenties uitbesteedt.

Nieuwe leermethoden

Logitech werkt samen met The Future Classroom Lab van de EU, waar nieuwe leermethodes worden bedacht. ‘Zonder digitale kennis begin je na je schooltijd met een onoverbrugbare achterstand op de arbeidsmarkt. Je hebt leesvaardigheid en schrijfvaardigheid nodig, maar zeker ook digitale vaardigheid. Zelfs bij skills beroepen, bijvoorbeeld in de zorg, moet je met digitale tools overweg kunnen. Als je nu op school zit, weet je niet hoe de beroepen eruitzien als je volwassen bent. Dus je moet je nu goed voorbereiden op de techniek die er nu al is. Dat houdt in dat je al verder moet denken, wat je ermee kunt doen. Ik denk dat straks alles nog veel verder geautomatiseerd is dan we ons nu kunnen voorstellen.’ Hij verwijst naar ontwikkelingen als metaverse (virtuele online wereld, red.), artificiële intelligentie en haalt de discussie aan over Videoconferenties in het onderwijs. ‘In de toekomst zullen educatie digitale tools nog veel meer automatie en personalisering aanbieden. Het is belangrijk deze hulpmiddelen met en voor leerkrachten en studenten te ontwikkelen.”  

*Learning Management System.

Benieuwd naar onze oplossingen voor smart onderwijs? Bezoek de website van AMAC