11.3 C
Amsterdam
01/06/2023

Versnelling nodig voor duurzame doelen 2030

Circulaire Economie
Lees hier de publicatie gedistribueerd met Trouw

De omslag naar een circulaire economie krijgt vaart. Steeds meer bedrijven gaan aan de slag met duurzaam en circulair ondernemen. Dat is ook nodig. De doelstellingen van het klimaatakkoord en het grondstofakkoord zijn ambitieus. De afslag naar een duurzame toekomst is ingeslagen, ook al is de weg lang en vol hobbels. Om de streefpercentages van 2030 te halen, moet een tandje worden bijgezet.

In deze editie van Topic met als thema Circulaire Economie leest u hoe bedrijfsleven, overheden, kennisinstituten en brancheorganisaties de handen ineenslaan. Hoe ze zich gezamenlijk inspannen om de omslag te maken van de lineaire economie naar een circulaire, duurzame toekomst. Een andere manier van produceren en consumeren begint bij de bron, bij een beter ontwerp. Afvalverwerkers, verpakkingsbedrijven en producenten zoeken de samenwerking. Met als doel: minder primaire grondstoffen, betere repareerbaarheid en een langere levensduur van apparaten en hergebruik van materialen. De bouw is een andere sector waar circulair denken op steeds grotere schaal voet aan de grond krijgt. De logistieke sector beweegt richting elektrisch rijden en duurzame brandstoffen.

UITGELICHT

De omslag naar circulaire bouw krijgt vaart

De bouwsector heeft een driedubbele opgave. De komende jaren moeten een miljoen nieuwe woningen worden gebouwd, de bestaande woningen moeten worden...

Versnelling van de smart society is de keuze voor een duurzame...

“Het besef dat een versnelling nodig is op het gebied van klimaat, duurzaamheid en circulariteit is er. De vraag is: zitten...

“De transitie naar circulariteit is ook een digitaliseringsvraagstuk”

Bouwend Nederland onderschrijft de nationale doelen om in 2050 een volledig circulaire bouweconomie te hebben en in 2030 halverwege de deze...

Streven naar 100% hergebruik bij recycling van bouw- en sloopafval

Ooit een pionier op het gebied van recycling, nu is Cementbouw een ervaren specialist die gecertificeerde secundaire grondstoffen maakt uit vrijkomend...

‘Circulair denken begint bij de bron: het productontwerp’

Recycling is een onderdeel van circulariteit, maar de circulaire gedachte is veel breder, benadrukt Robbert Loos, directeur Vereniging Afvalbedrijven. “Het gaat...

Twence: motor van regionale duurzaamheidsagenda Twente

Twence zorgt al meer dan 20 jaar voor afvalverwerking in de regio Twente. Daarnaast levert Twence een bijdrage aan de regionale...

“Met alleen maar recycling redden we het niet”

Recycling alleen is niet voldoende om de wereldwijde milieu-impact van verpakkingen terug te dringen. “Op weg naar een circulaire economie moeten...

Een goede verpakking is ook een duurzame verpakking

Duurzaamheid staat centraal in de ontwikkeling en productie van de verpakkingsproducten van Royal Vaassen. Ambitieuze plannen worden daarbij nietuit de weg...

“Verduurzaming logistieke keten vraagt om een holistische aanpak”

De logistieke sector werkt hard aan duurzaam transport. De bereidheid is er maar duurzame energiebronnen kunnen qua prijs nog niet concurreren...

Circulariteit bepaalt de bouwagenda van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werkt samen rondom vijf urgente maatschappelijke opgaven: mobiliteit, verstedelijking, economie, cultuur en recreatie en circulariteit. Bij de...

MIJN TOPIC

Wil je het laatste nieuws ontvangen omtrent je favoriete topics? Laat dan hieronder je gegevens achter om je aan te melden.MEER LEZEN