Eigenaren van appartementen en VvE-besturen hebben bij verduurzamingsplannen een extra drempel in de vorm van de besluitvorming binnen de eigen VvE. Vereniging Eigen Huis (VEH) adviseert om te beginnen met het onderwerp op de VvE-agenda te zetten en om geld te reserveren.’

Uit een onderzoek dat VEH onder VvE’s heeft gedaan, blijkt dat verduurzaming vaak strandt in de besluitvorming. ‘De leden zitten niet altijd in dezelfde woon- en levensfase, waardoor niet iedereen de noodzaak voelt. Mensen zijn zich bewust van het feit dat er iets moet gebeuren. Maar als je vraagt of het hoog op de VvE-agenda staat, luidt het antwoord ‘nog niet’. Een op de zes huiseigenaren woont in een appartement. Dat is onderbelicht in het maken van beleid en regelgeving in Den Haag, terwijl het een groeiende groep is,’ vertelt Steven Wayenberg, belangenbehartiger bij het VvE-team van Vereniging Eigen Huis. De vragen rondom verduurzaming staan bij het team hoog op de agenda. Voor 2030 moeten 1,5 miljoen woningen van het gas worden afgesloten. Dat geldt voor alle woningen, dus ook voor appartementen. ‘Voor appartementseigenaren en VvE’s is dat een nog grotere uitdaging. Het is complex. Je moet met elkaar de neus dezelfde kant op krijgen en het gaat om grote investeringen.’

Over de streep

Steeds meer appartementseigenaren hebben de wens om te verduurzamen. Gevraagd naar waar je het beste een start kunt maken, antwoordt Wayenberg. ‘Probeer het eerst eens op de agenda te zetten als VvE-bestuur of appartementseigenaar. Verwacht niet dat je meteen iedereen over de streep weet te trekken. Als je een VvE-beheerder hebt, kun je daar om advies vragen.’ Omdat het om grote bedragen gaat, kun je voorstellen om een bedrag te reserveren. ‘Daarmee creëer je een spaarpotje waarmee je advies kunt afnemen, bijvoorbeeld voor een duurzaam meerjarig onderhoudsplan of energieadvies. Zodat je inzichtelijk krijgt wat je kunt doen en wat de kosten zijn. Je zult ook draagvlak moeten creëren om dingen voor elkaar te krijgen. Hoe kun je het zo passend mogelijk maken voor iedereen? Hij adviseert om de wensen van medebewoners te inventariseren. ‘Is dat het verlagen van de energiekosten? Het verhogen van het wooncomfort? Soms zit het in heel andere dingen, dan wat je aan de voorkant denkt. Als je alle wensen in kaart hebt gebracht, kun je bekijken waarin ze overeenkomen om samen tot een oplossing te komen.’

Informatiepakket

Vereniging Eigen Huis is momenteel druk bezig met het samenstellen van een (online) informatiepakket, waarbij het hele verduurzamingsproces in logische stappen is opgeknipt. Als de neuzen dezelfde kant op staan, kan worden nagedacht over de financiering en eventuele subsidies. ‘Spreken we ons reservefonds aan of gaan we een lening aan met z’n allen? Dan kun je vervolgens de besluitvorming inbrengen.’ Bij de goede voorbeelden die VEH ziet, is vaak sprake van een groep bewoners met expertise en daadkracht. Ook is het noodzakelijk onderhoud vaak de reden waarom VvE’s willen verduurzamen. Bij een VvE in Egmond aan Zee moesten de verwarmingsbuizen worden vervangen. De bestuurder bracht een stuk doorgeroeste buis naar de vergadering. Toen begreep iedereen dat ze er echt mee aan de slag moesten. Het verwarmingssysteem en het hele gebouw werden verduurzaamd. Alle eigenaren zijn tevreden met het resultaat, en profiteren nu van een lage energierekening.’ Het vernieuwen van het dak is op dezelfde manier een mooi moment om te isoleren en zonnepanelen te plaatsen. ‘Kijk naar je onderhoudsplanning. Wanneer staat bijvoorbeeld het onderhoud van je gevel gepland? Als je toch aan de slag moet gaan, kun je het maar beter in één keer goed doen.’

Versnellingsbrief

Afgelopen december heeft woonminister Hugo de Jonge een Versnellingsbrief Verduurzaming VvE’s naar de Tweede Kamer gestuurd. ‘De probleempunten die wij zien, zoals de besluitvorming, staan daarin en worden opgepakt.’ Een van de aanbevelingen is dat er een landelijk netwerk van hulploketten moet komen. Een aantal gemeenten heeft al zo’n VvE-loket.

Voor meer informatie over dit onderwerp bezoek dan de website van vereniging eigen huis