Bedrijven en organisaties moeten de verduurzaming van hun vastgoed integraal aanpakken. ‘Er wordt nog te veel projectmatig gedacht.’

‘Te veel hapsnap, te vaak nog projectmatig denken terwijl je een integraal plan van aanpak nodig hebt.’ Ron Hendriks, directeur van Vanbeek, partner in energietransitie, ziet elke dag de onrust in bedrijven en organisaties bij het verduurzamen van het bestaande vastgoed. Hendriks: ‘Er komen bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak en meteen daarna stapt men over op een volgend project. Naar die panelen wordt niet meer omgekeken.’

Drie pijlers

Wat nodig is, zegt Hendriks, is integraal energiemanagement: ‘Zo’n integraal plan bestaat uit drie pijlers die niet zonder elkaar kunnen. Het begint bij de mensen: er moet vanuit één visie en strategie gewerkt worden aan energiebesparing en verduurzaming. Wat zijn de ambities, welke route gaan we daarvoor nemen? Techniek en haalbaarheid is de twee pijler: wat is er technisch mogelijk bij de verduurzaming van het vastgoed, welke innovaties dragen bij aan de reductiedoelstellingen? En ten slotte: monitoring. Dat is de rode draad. Je kunt bijvoorbeeld wel zonnepanelen leggen, maar meet dan naast de opbrengst óók het gebruik van het gebouw.’ Vanbeek verwerkt wekelijks miljarden meetwaardes van meer dan 15.000 gebouwen in Nederland. Hendriks: ‘Daarmee onderbouw je je energieplannen en breng je het effect van je energiebeleid in beeld. Je voert nu zélf de regie over de transitie van je organisatie in plaats van telkens weer achter nieuwe regelgeving aan te lopen. Die pro-activiteit brengt ook rust. We merken dat het voor veel klanten een echte eyeopener is.’

Voor meer informatie over de mogelijkheden bij vanbeek bezoek de website