De deelnemers van het onderzoek naar FreeStyle Libre zijn positief over de glucose meetmethode. De bal ligt nu bij het Zorginstituut Nederland. Naar verwachting zullen ze eind van dit jaar een uitspraak doen over vergoeding van FreeStyle Libre voor diabetes.

Meerdere keren per dag je bloedsuiker meten met een vingerprik is tijdrovend. Vanaf 2016 deed hoogleraar interne geneeskunde Henk Bilo onderzoek naar FreeStyle Libre (FSL). Dit systeem meet met een sensor de suikerwaarde in de interstitiële vloeistof, tussen de huid- en de spierlaag, en niet in het bloed zelf. Het onderzoek vond plaats in samenwerking met zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Diabetesvereniging Nederland (DVN) en stichting Basisstructuur Innovatief Diabetes Onderzoek Nederland (BIDON). Zij wilden weten of de FSL een voldoende werkzaam alternatief kan zijn voor vingerprikken en teststrips.

Het onderzoek liep tot eind 2018. In april 2019 kwamen de positieve resultaten van de registerstudie naar buiten. Meer eigen regie en meer kwaliteit van leven zijn enkele uitkomsten van deze continue glucosesensor. “Deelnemers deden mee op basis van vrijwilligheid en gaven hun mening in het register. Insteek van het onderzoek was zelfmanagement. Enkele vragen die aan bod kwamen; voelt u zich zeker, ervaart u een verandering in de kwaliteit van leven, levert het u meer of minder vrijheid op, krijgt u meer of minder hypoglycemieën en maakt uw familie zich meer of minder zorgen. Zo’n 700 deelnemers namen het hele jaar deel aan het onderzoek. Hoogleraar Bilo maakt daarbij de kanttekening dat het geen gerandomiseerd onderzoek was met een controlegroep. En dat de meting in het bloed nauwkeuriger is dan met FSL.

Positief tijdens de testperiode was dat ook het HbA1c licht daalde. “Mensen gaven daarnaast aan meer grip te hebben op hun diabetes. Ze konden beter omgaan met hun diabetes. Afname van arbeidsuitval met maar liefst twee derde, een forse daling van ziekenhuisopname door hun diabetes en het aantal gebruikers dat de bloedsuiker mat vóór verkeersdeelname nam toe van 45 naar 71%. Een buschauffeur hoeft bijvoorbeeld nu met FSL niet iedere halte te prikken, maar kan op de uitlezer kijken. Deze meetmethode draagt echt bij aan zelfmanagement, en de gebruikers ervaart minder ziektelast.”

Vorig jaar besloot Zorginstituut Nederland het hulpmiddel te vergoeden voor vier groepen mensen met diabetes. Te weten kinderen met diabetes type 1, volwassenen met gemiddeld hoge bloedsuikerwaarden die slecht zijn in te stellen, zwangere vrouwen met diabetes type 1 en 2 en vrouwen met diabetes types 1 en 2 die een zwangerschapswens hebben. Voor andere indicatiegebieden is er nog geen vergoeding. Momenteel is voor het grootste deel van de deelnemers aan het onderzoek de vergoeding gestopt en kost het de mensen, die het zijn blijven gebruiken zo’n 120 euro per maand.

De gegevens zijn ter beschikking gesteld aan de Ronde Tafel. Dit is een overlegorgaan van de Nederlandse Diabetes Federatie, waar de veldpartijen in vertegenwoordigd zijn. Vanuit de Ronde Tafel komt er een voorlopig advies aan het Zorginstituut. Deze neemt daarna een besluit. Minister Bruno Bruins (VWS) wil voor einde van dit jaar van Zorginstituut Nederland een uitspraak over de vergoeding van FreeStyle Libre voor mensen met diabetes.