Je wilt iedere dag onbezorgd genieten van goed en veilig eten. Je staat er vast niet dagelijks bij stil, maar voordat het eten op je bord ligt, heeft het een hele route afgelegd. In de volledige keten, van boer tot bord, moet de voedselveiligheid bewaakt worden. Voor bedrijven die met voedingsmiddelen werken is een goede voedselveiligheidscultuur noodzakelijk.

Wat is voedselveiligheid?

Voedselveiligheid is een term waarmee de veiligheid of onveiligheid van voedsel wordt aangeduid. Veilig voedsel betekent dat je het product kunt eten zonder dat je hier op de korte of lange termijn ziek van wordt of ongemak van hebt. Jaarlijks hebben in Nederland ongeveer één miljoen mensen last van maag- en/of darmklachten door het eten van onveilig voedsel.

Voldoen aan wet- en regelgeving

Om ervoor te zorgen dat je niet ziek wordt van voedsel, moeten bedrijven die met voedingsmiddelen werken voldoen aan wet- en regelgeving. Zij werken volgens een goedgekeurde hygiënecode of een eigen kwaliteitssysteem. De eisen voor voedselveilig werken worden steeds uitgebreider door toenemende voedselveiligheidsgevaren.

Nieuwe voedselveiligheidsgevaren

Nieuw opduikende voedselveiligheidsgevaren leiden tot voortdurende uitbreiding van wet- en regelgeving en voedselveiligheidsstandaarden, zoals BRCGS, IFS en FSSC 22000. Denk bijvoorbeeld aan de fipronil- en Listeriacrisis. Om veilig voedsel te realiseren, is een goede voedselveiligheidscultuur binnen een bedrijf van groot belang. Deze vereiste inmiddels ook opgenomen in wet- en regelgeving en voedselveiligheidsstandaarden.

Wat is een voedselveiligheidscultuur?

Voedselveiligheidscultuur, ook wel food safety culture genoemd, gaat over de manier van denken en handelen ten aanzien van voedselveiligheid binnen het gehele bedrijf. Het belang van voedselveiligheid moet als het ware voelbaar zijn binnen de hele organisatie.

Management

Een goede voedselveiligheidscultuur start bij het management. Men moet zich bewust zijn van het belang van voedselveilig werken en dit ook uitdragen naar alle medewerkers. De directie moet inzien dat investeren in een goede voedselveiligheidscultuur op termijn resultaat oplevert. Het zorgt voor tevreden medewerkers en uiteindelijk een hogere klanttevredenheid. Daarnaast kan het leiden tot minder verspilling, lagere kosten en een beter imago.

Stappenplan voor goede voedselveiligheidscultuur

Om tot een goede voedselveiligheidscultuur te komen, moeten bedrijven de juiste stappen volgen. Dat begint bij betrokkenheid van het gehele management. Het ontwikkelen van een voedselveiligheidscultuur moet worden geleid vanuit de top van de organisatie. Formuleer een duidelijk beleid en communiceer dit binnen de organisatie. Daarnaast moeten medewerkers weten welke rol ze spelen. Train medewerkers daarom uitvoerig en laat ze meedenken in verbetertrajecten. Dit leidt tot betrokken medewerkers en helpt bij het continu verbeteren van bedrijfsprocessen. Mensen op de werkvloer weten vaak precies waar de schoen wringt. Pas als alle medewerkers de juiste mindset hebben, als zij begrijpen en voelen wat het belang is van voedselveiligheid, kan een cultuuromslag plaatsvinden.

Resultaten meten en bijsturen

Als laatste is het belangrijk resultaten te meten en tijdig bij te sturen. Door periodiek te meten hoe het bedrijf ervoor staat, weet je precies welke verbeterslagen nodig zijn. Blijf aan de hand daarvan zowel het kwaliteitssysteem als de voedselveiligheidscultuur continu verbeteren.

In de hele keten

Een goede voedselveiligheidscultuur is van groot belang binnen ieder bedrijf in de gehele voedselketen. Kijk bijvoorbeeld naar een zak sla in de supermarkt. Voordat het product in de supermarkt ligt, heeft het al een hele weg afgelegd. Vanaf de teler wordt de sla getransporteerd naar de verwerker, daar wordt het gesneden en verpakt en vervolgens weer getransporteerd naar een distributiecentrum en supermarkt. En dan is dit nog een beknopte uitleg. Zeker bij samengestelde producten is sprake van een complexe keten. Bij iedere schakel in de keten, van boer tot bord, moet de voedselveiligheid gegarandeerd zijn. Zo kun jij als consument onbezorgd genieten van goed en veilig eten.

Marlous van Drunen – van Meerendonk

Voor meer informatie: https://normecfoodcare.com/