NoviaCura biedt mondzorg en tandheelkundige hulp aan cliënten van (zorg)instellingen die niet meer zelfstandig naar de mondzorgverlener kunnen. De mondzorg vindt plaats in een mobiele tandartspraktijk (Dental Car). De praktijk op wielen is qua inrichting gelijkwaardig aan een reguliere tandartspraktijk. De Dental Cars voldoen volledig aan de vigerende hygiëne- en veiligheidseisen.

“Omdat de mondzorgverlening in de Dental Car plaatsvindt, zijn er geen belemmeringen om tandheelkundige zorg te verlenen. We hebben alles in huis. Met vast röntgenapparatuur kunnen we op een veilige manier digitaal röntgenfoto’s maken en daarbij de omgeving geheel afschermen. Dus is er geen onnodige blootstelling aan straling. Ook is er een sterilisator en een desinfector aan boord. Kortom, alles wat je ook elders bij de reguliere tandartspraktijken aantreft,” vertelt Franca van Venrooij van NoviaCura. Een belangrijk voordeel van het concept is dat de Dental Car komt voorrijden tot bij de entree van de instelling. “Dat scheelt vele (taxi)ritten onder begeleiding van zorgpersoneel naar de tandarts op de hoek.”

Kwetsbare doelgroep

Er is veel onwetendheid over het belang van mondzorg bij kwetsbare cliënten, is de ervaring van tandarts Cilia Huijbregsen. Zij is als tandarts werkzaam bij NoviaCura en vertelt waar ze als mondzorgprofessional mee te maken heeft. Ook benadrukt zij het belang van mondzorg: “Bij de oudere doelgroep bijvoorbeeld heb je meer kans op bijzonderheden. De meeste ziektes beginnen via de mond, de toegang tot het lichaam. Ik kijk niet alleen naar het gebit, maar ook naar de anatomische structuur eromheen, zoals de weke delen, de tong en het gehemelte. En natuurlijk controleer je als tandarts of de prothese of brug nog goed zit. Als tandarts hebben wij direct en nauw contact met de tandprotheticus. Uitwendig kijk ik ook altijd even of ik plekjes op de huid zie die ik niet vertrouw. Dat geef ik dan aan bij de verpleging. Ligt het in mijn vakgebied, dan kan ik iemand doorverwijzen naar een kaakchirurg. Daarom is het belangrijk dat ouderen, óók als ze geen eigen tanden meer hebben, toch op controle komen”, benadrukt ze. “Juist op oudere leeftijd stijgt het risico op melanomen en andere afwijkingen.”

Goede mondzorg

Mensen in (zorg)instellingen hebben over het algemeen een slechte mondhygiëne. Enkele oorzaken hiervan zijn het ontbreken van zelfredzaamheid en medicatiegebruik. Door meerdere factoren is het voor het zorgpersoneel vaak moeilijk om het gebit goed schoon te houden, bijvoorbeeld door de tijdsdruk, personeelstekorten of weerstand van de cliënt. “Voor cliënten met eigen dentitie, wat steeds vaker voorkomt, biedt NoviaCura de mogelijkheid tot een intensieve gebitsreiniging door de mondhygiënist.” Naast curatieve zorg, doen de mondhygiënisten ook aan preventie. Zo geven zij scholing aan het zorgpersoneel over de dagelijkse hygiëne en mondverzorging. “Dat is belangrijk voor het behoud van het gebit. Een goede uitleg aan het zorgpersoneel komt ten goede aan de verzorging van de mond. Goede en tijdige mondzorg draagt bij aan het behoud van eigen dentitie. Dat is wat NoviaCura haar cliënten biedt.”

Rolstoel én behandelstoel

“Het is onder andere vanuit hygiënisch oogpunt niet wenselijk om mondzorg op de kamer van de bewoner te verlenen”, meent tandarts Cilia Huijbregsen. “Zonder goede afzuiging houdt je bij een behandeling het operatiegebied (de mond) niet goed zichtbaar. Een issue zijn de aerosolen en bloedingen die vrij kunnen komen, bijvoorbeeld bij het trekken van tanden of bij het ultrasoon verwijderen van tandsteen. Sowieso is het niet hygiënisch om iemand op de eigen kamer te behandelen. Dat doe je alleen bij hoge uitzondering, als iemand bedlegerig is.” Omdat de meeste oudere mensen minder goed ter been zijn, heeft NoviaCura een speciale rolstoel ontwikkeld, die tegelijk ook als behandelstoel dienstdoet. “Een cliënt wordt op de kamer opgehaald en neemt plaats in de rolbehandelstoel.  Men hoeft maar één keer vanuit het bed in de stoel plaats te nemen. Het zorgt voor minimale belasting voor zowel cliënt als het zorgpersoneel. Tevens is de ergonomie voor de mondzorgprofessional en cliënt optimaal geborgd.” De beweegbare professionele operatielamp zorgt voor goed zicht in de mond wat onlosmakelijk verbonden is met een goede kwaliteit mondzorg.

Sociale vaardigheden

De zorg voor bewoners van (zorg)instellingen vraagt om sociale vaardigheden. “De mensen gaan geestelijk vaak achteruit. Er zitten vaak mensen bij die emotioneel reageren op het feit dat ze naar een tandarts moeten.” Cilia Huijbregsen vult aan: “Begeleiding of familie zijn altijd zeer welkom bij een controle of behandeling. Als tandarts heb je dan tevens de mogelijkheid om uit te leggen waarom een eventuele behandeling nodig is.”

Op de vraag wat het werk zo leuk maakt, antwoordt Cilia: “Ik denk altijd ‘het zou net zo goed mijn vader of moeder kunnen zijn die hier zit’. En dan wil je alleen maar het beste voor ze. Mondzorg is bij ouderen echt een probleem. Het probleem voor deze groep is dat ze vaak afhankelijk zijn. Vaak geven ze geen pijn aan, vanwege pijnstillers die ze slikken. Het geeft enorm veel voldoening als je constateert dat een cliënt pijn heeft en je deze pijn kan verhelpen, zodat de cliënt weer kan genieten van het eten.” Ze vervolgt: “Het is een bescheiden generatie. Ze willen geen hulp vragen. Ik ben er om te onderzoeken of ze daadwerkelijk pijnvrij zijn. Dat vind ik belangrijk. Ze hebben ons een mooi leven gegeven. Het is fijn om nu wat voor hen te kunnen betekenen, zodat wij ze op hun oude dag meer levensvreugde kunnen geven. Daarom is het mondzorgconcept van NoviaCura zo’n mooi initiatief.”

Dental Car

NoviaCura heeft drie disciplines in huis: de tandarts, de tandprotheticus en de mondhygiënist. Ieder met zijn eigen kennis en expertise leveren de mondzorgprofessionals zorg aan cliënten in (zorg)instellingen.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met NoviaCura