Nieuwe woningen moeten sinds 2018 aardgasvrij zijn. Niet elke bestaande woning kan worden aangesloten op een warmtenet. Los daarvan is het met de hoge gasprijs slim is om nu al stappen te zetten richting een energieneutrale woning. Elektrisch verwarmen is een duurzame keuze.

Eigenaren die zelf hun huis willen verduurzamen, kiezen vaak voor een warmtepomp. De keuze wordt vaak gestuurd door de subsidie op de aanschaf, net als op zonnepanelen. Verwarmen met infrarood, in de vorm van panelen of vloerverwarming, is een techniek die in opkomst is, maar over het algemeen buiten de (gemeentelijke) subsidieregelingen valt. Als bedrijf kun je gebruikmaken van de Energie-investeringsaftrek van 45,5%. Ook zonder subsidie kan het een interessante optie zijn, vooral als je het combi-neert met energie van zonne-panelen. Welke keuze je ook maakt bij het vervangen van je oude cv-ketel, voor maximaal rendement zul je eerst je huis goed moeten isoleren.

Zonnestroom

Elektrische infraroodverwar-ming is bij het grote publiek nog relatief onbekend. Dat is deels te wijten aan de traditionele focus op aardgas. Cv-verwarmingsketels zijn decennialang de norm geweest. Dat had vooral economische redenen, met het Groningse aardgas. Elektrisch verwarmen is niet nieuw, denk aan de elektrische boiler voor warm water en de elektrische straalkachel. In principe is de laatste net als een gewone radiator convectiewarmte, waarbij de lucht in de ruimte wordt verwarmd. Bij infrarood-verwarming worden personen en objecten met straling verwarmt. Het idee leeft dat elektrisch verwarmen duur is. Voor moderne infraroodpanelen en infrarood vloerverwarming geldt dat echter veel minder. Infrarood is comfortabeler en efficiënter in gebruik dan een elektrische straalkachel. Al helemaal in combinatie met elektriciteit van eigen zonnepanelen, waarbij je zelf de energie opwekt. Kun je zelf geen zonnepanelen op het dak plaatsen, dan heb je nog de subsidieregeling coöperatieve energieopwekking. Daarbij kun je zonnestroom afnemen van zonnepanelen die op daken van bedrijven uit de omgeving liggen.

Energierekening

Met infraroodvloerverwarming is een ruimte snel comforta-bel warm. Er zijn systemen waarbij de responstijd van infrarood vloerverwarming tot 15 keersneller is dan water-vloerverwarming. Omdat de temperatuur per vertrek instel-baar is en goed kan worden afgestemd op het levensritme van de bewoners, is extra energiebesparing te realise-ren. Met infraroodverwarming kun je bijvoorbeeld alleen je thuiskantoor verwarmen, zonder dat de verwarming in de rest van het huis hoger gezet hoeft te worden. Dit bespaart je een hoop energie. Net als bij andere verwarmingssyste-men is het qua energiekosten verstandig de infraroodverwarming nooit helemaal uit te zetten. Je bent niet energiezuinig als je een koude woonkamer in één keer naar 20 graden verwarmt. Het is be-ter om de thermostaat van de woonkamer op een stand-by temperatuur van 16, 17 graden te houden.

JEANINE PRANG, DIRECTEUR SPEEDHEAT

Hoe werkt dat, infrarood vloerverwarming?

“Met infrarood vloerver-warming verwarm je de hele vloer. Die warmte stijgt op, waardoor je het comfortabel warm hebt. Bij radiatoren stijgt de warme lucht op naar het plafond. Vervolgens daalt die warme lucht weer neer en koelt deze af, waardoor je bij radiatoren een koude tocht over de vloer hebt en last van koude voeten houdt. Het voordeel van infrarood vloerverwarming is dat het huis per vertrek verwarmd kan worden. Je hebt een stroomvoorzie-ning nodig, maar hoeft geen leidingen en buizen te frezen.”

Hoe duurzaam is het?

“Bij infrarood vloerverwarming heeft elke ruimte een eigen thermostaat, die je kunt instellen op je eigen levensritme. Zo kun je bijvoorbeeld de tempe-ratuur van de badkamer aanpassen, zodat deze alleen bij het opstaan en in de avond lekker warm is. Infraroodverwarming verwarmt objecten en is daardoor een effi ciëntere manier van verwarmen. Bovendien zorgt het voor een gezond binnenklimaat. Je hebt veel minder last van vocht en schimmel.”

En qua overstap en kosten?

“De vloerverwarming wordt meestal gecombineerd met het vervangen van de vloerbedekking. Vaak is dat een moment om afscheid te nemen van de radia-toren en over te stappen op vloerverwarming. Ons systeem is voordeliger dan de aanschaf van een warmtepomp en eenvou-diger om aan te leggen. Je hoeft geen sleuven in de vloer te slijpen, met alle ri-sico’s van dien. In de vloer lopen vaak waterleidingen en elektra. Het vloerver-warmingssysteem voor woonhuizen is in de ver-schillende gemeenten ge-subsidieerd. Ons systeem wordt vaak aangeschaft door mensen die zonnepa-nelen willen aanschaf en of al hebben liggen.”