Bij het concept Value-Based Healthcare (VBHC) wordt een afweging gemaakt tussen waarde voor de patiënt en zorgkosten. “We moeten zorg benaderen vanuit een productiviteitsprobleem. Het rendement in tijd en euro moet omhoog.”

De kosten in de gezondheidszorg zijn de afgelopen decennia alleen maar gestegen. Volgens prof. dr. Fred van Eenennaam is de oplossing Value-Based Health Care (VBHC). “De zorg wordt beschouwd als een budget- en bekostigingsprobleem. Ofwel een schaarste probleem. Door deze verkeerde aannames worden de kosten alleen maar hoger. We moeten het zien als productiviteitsprobleem. Meer patiëntwaarde krijgen per euro en de tijd die we er in stoppen. ” Dat zijn volgens Van Eenennaam de principes van VBHC. Het concept is ontwikkeld door een groep op Harvard rond onder andere professor Michael Porter.

De meerwaarde is dat het systeem de patiëntwaarde definieert. “Iedereen die met een patiënt te maken heeft, heeft dezelfde focus en is patiënt- en uitkomstgericht. De aandacht ligt op gezondheidsuitkomsten en kosten per patiënt episode.” Volgens Van Eenennaam meet je de uitkomsten als medisch (functionele status, overleven, complicaties) en op het niveau van de patiënt (kwaliteit van leven). Ook meet je de patiënt stratificatie en de kosten van de patiënt episode; de tijd tussen het melden van de klacht en het einde van de behandeling. “Deze indicatoren moeten er voor zorgen dat onnodige procedures, doorverwijzingen en verkeerde behandelingen worden voorkomen. Dat is zowel beter voor de levenskwaliteit van de patiënt als voor de staatskas. En nieuwe behandelingen en technologieën kunnen met VBHC goed beschikbaar komen voor ons allen.”

Er moeten nog slagen gemaakt worden. Het zorgsysteem is nu nog niet ingericht op het creëren van patiëntwaarde. Sinds drie jaar bestaat er een Value Agenda. Zo’n veertig beslissers proberen VBHC versneld te implementeren in de Nederlandse zorg. “Zij houden zich bezig met de vraag wat er komend jaar nodig is om VBHC makkelijker te laten implementeren voor zorgprofessionals. Het healthcare concept verspreidt zich als een olievlek. Meer dan 80 organisaties hebben een initiatief aangemeld in de laatste drie jaar. Deze initiatieven hebben een geschatte impact op meer dan zes miljoen patiënten. Ruim de helft van de Nederlandse ziekenhuizen zijn betrokken bij dit initiatief. “We zijn nu vooral bezig om patiëntwaarde vergoed te krijgen en met bundled payments. In deze zorgbundel wordt één bedrag betaald voor het volledige zorgtraject rondom de aandoening van een patiënt, en alle zorgverleners die er bij betrokken zijn. Anders gezegd moeten we naar uitkomst gebaseerde payments.”

De komende periode staat de data van patiënten – beschikbaar stellen en ontsluiten -hoog op de agenda. Dat is een belangrijke voorwaarde voor VBHC. “We begrijpen de discussie over privacy en van wie is die data. Maar door het vrijgeven van patiëntdata krijgen we meer inzicht in comorbiditeit en kwaliteit van leven.” VBHC maakt het mogelijk dat er een uitkomst zichtbaar wordt van de aandoening. “De patiënt krijgt inzicht welke behandelingen hier voor nodig is.”

Mochten zorgprofessionals nog onbekend zijn met VBHC, dan raadt Van Eenennaam aan de site van VBHC Center Europe te raadplegen voor de vele voorbeelden en achtergrondinformatie.