Urenco heeft zich verbonden aan The Climate Pledge (de klimaatbelofte), een initiatief om al tien jaar eerder aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen. Christiaan Prenger is als voorzitter van de ‘NetZero’-werkgroep vanuit Urenco Nederland betrokken bij het NetZero2040 programma van Urenco Ltd. Hij ziet het programma als een steun om door te pakken qua besparingsmaatregelen.

Kernenergie kan een belangrijke spil zijn in de energietransitie, stelt Prenger vast. “Het is CO2-arm en een constante energiebron, wat zorgt voor energiezekerheid. Urenco verrijkt uranium waarmee kerncentrales elektriciteit opwekken. Ook de CO2 die bij ons proces ontstaat is relevant. We hebben de belofte gedaan dat we voor 2040 CO2-neutraal willen opereren. Voor ons geldt ‘practice what you preach’. We verkondigen dat kernenergie een CO2-neutrale energiebron is, dus moeten we zelf ook het goede voorbeeld geven. Een van de stappen is dat we uitzoeken hoe we onze eigen energiebehoefte kunnen reduceren.”

De grote getallen

“De duurzaamheidsdoelen worden vanuit het hoofdkantoor in Engeland geïnitieerd. Onze rol is om daar vanuit Almelo invulling aan te geven,” vertelt Prenger. Een van de projecten waar de ‘Net Zero’-werkgroep als eerste de tanden in heeft gezet, is het recycling center. “Daar reinigen we de gereedschappen en componenten die we in het verrijkingsproces gebruiken.” Dit vindt plaats een grote hal, waar ‘geconditioneerde’ lucht doorheen gaat. De lucht wordt op temperatuur en op luchtvochtigheid gebracht. “De lucht moet worden bevochtigd en dat doen we op dit moment met stoom. Daarvoor gebruiken we veel aardgas. In de industrie gaat het om de grote getallen. Als het je lukt om ergens een paar procent te besparen, dan is dat qua CO2-uitstoot meteen ook een heel grote winst”. Het team van Prenger start volgend jaar een project waarmee ze het aardgasverbruik naar nul brengen door op een andere manier de lucht te bevochtigen. “Er zijn inmiddels alternatieve technieken, fijne vernevelaars die water onder hoge druk inbrengen in de luchtbehandelingskast. Het probleem is dat daarbij de lucht sterk wordt afgekoeld. Die lucht moeten we weer verwarmen. In ons verrijkingsproces ontstaat juist veel restwarmte en dat gaan we daarvoor gebruiken. Daarmee krijgen we het recycling center straks volledig van het aardgas af.”

Rapporteren

Urenco rapporteert de emissies en besparingen volgens internationale standaarden. Deze bestaan uit drie delen, ook wel scopes genoemd. In scope 1 zitten de CO2-emissies die je zelf uitstoot. “Het gasloos maken van het recycling center valt daarin.” Scope 2 gaat om de elektriciteit die je inkoopt, de indirecte emissies hiervan, en scope 3 gaat om de emissies in de bedrijfsketen. “Er zijn meerdere invalshoeken om CO2 winst te realiseren. Zo kijken we hoe we zelf energie kunnen opwekken, bijvoorbeeld door onze daken vol te leggen met zonnepanelen. Maar we kijken ook nadrukkelijk naar energieverbruik. Met energiebesparing boek je nu eenmaal de meeste winst, want energie die je niet verbruikt, is het meest duurzaam van allemaal.”

Prenger adviseert bedrijven die dezelfde stap willen zetten om goed naar de eigen processen te kijken. “Probeer die inzichtelijk en visueel te krijgen. We gebruiken zelf Sankey-diagrammen. Daarmee laat je je energiestromen en energieverbruikers in het proces zien. Zo kun je identificeren waar je de reststromen circulair kunt inzetten in het proces.” Hij gebruikt het verrijkingsproces als voorbeeld. “We kijken of we de restwarmte niet alleen kunnen inzetten voor onze eigen gebouwen, maar ook voor hergebruik in de industrie, bij onze buurbedrijven.”

Intrinsieke motivatie

De drive om energie te besparen is er al langer, vertelt Prenger. “Er zitten allemaal intrinsiek gemotiveerde collega’s in de NetZero werkgroep met uiteenlopende kennis vanuit verschillende afdelingen. Daardoor hebben we veelzijdige expertise. Met de werkgroep proberen we een vliegwiel in de organisatie te zijn en moedigen we collega’s actief aan om ook met hun eigen ideeën te komen. Er zijn intussen diverse  ideeën gelanceerd en uitgevoerd.” Voorbeelden zijn de thermografische inspectie met drones om te kijken waar op het terrein warmte weglekt en de energiebesparing op de verlichting met een slim lichtmanagementsysteem. “Puur door slimme sensoren toe te passen hebben we het lichtgebruik met meer dan 90% verminderd. Dat is een enorm percentage waar we zelf ook wel van stonden te kijken.”

Prenger is blij dat de groepsdirectie met het NetZero2040 programma duidelijke doelstellingen en een heldere strategie heeft geformuleerd. “Het zorgt voor een stroomversnelling en extra prioriteit. Het opent echt deuren voor onze initiatieven.” De samenwerking met de andere drie verrijkingsfabrieken van Urenco is een extra stimulans. “Wat we bedenken delen we met onze andere vestigingen en omgekeerd. Daardoor is het effect van onze oplossingen vier keer zo groot.”

Voor meer informatie: https://www.urenco.com/sustainability