De Waalhaven ontwikkelt zich steeds verder tot hét maritiem, industrieel en logistiek servicecluster van Rotterdam. Verouderde panden maken plaats voor moderne distributiefaciliteiten die van de Waalhaven een aantrekkelijke vestigingslocatie voor logistiek moeten maken. Logistieke vastgoedreus Goodman ontwikkelt op Sluisjesdijk het toonaangevende Rotterdam II Logistics Centre met het oog op het snel en duurzaam aanleveren van Rotterdam en de Randstad.

Met ca. 470 miljoen ton goederenoverslag per jaar, is de Rotterdamse haven een logistiek knooppunt van wereldniveau. De multimodale ontsluiting via de weg, over het water en per spoor maakt de haven uitermate geschikt voor internationaal goederenverkeer naar en van Noordwest-Europa. Het Havenbedrijf, dat namens de gemeente Rotterdam de haven beheert en exploiteert, is ambitieus en wil van de haven van Rotterdam de duurzaamste ter wereld maken. “Overheden zijn veruit één van onze belangrijkste gesprekspartners,” vertelt Jan Swinnen, manager business development bij Goodman en verantwoordelijk voor de realisatie van dit ambitieuze vastgoedproject.

Meerwaarde

“Als langetermijninvesteerder en -ontwikkelaar van logistiek vastgoed willen wij concrete invulling geven aan de vernieuwingen die de consument en de samenleving van onze klanten verwachten. Door het ontwikkelen van innovatief vastgoed dragen we direct bij tot het verduurzamen van de logistieke keten. Tegelijk willen we dat ons vastgoed meerwaarde brengt voor mens en omgeving,” vervolgt Jan. “Een duurzame vastgoedontwikkeling start in de eerste plaats bij een duurzame locatiekeuze. De Waalhaven heeft een unieke strategische ligging, pal in het hart van de haven en op de grens van de lage emissiezone die vanaf 2025 zal gelden voor de Rotterdamse binnenstad. De locatie die we herontwikkelen is een zogeheten brownfieldlocatie, waar verouderde gebouwen plaatsmaken voor een vooruitstrevend meerlaags bedrijfsgebouw. Hierbij is naast multifunctionaliteit en duurzaamheid heel veel aandacht uitgegaan naar de uitstraling van het gebouw, zowel binnen als buiten de vier muren.”

Zichtlocatie

Een gebouw maakt integraal deel uit van de omgeving waarin het staat. Dat geldt ook voor het Rotterdam II Logistics Centre. Sterker nog, Sluisjesdijk, de plek waar het bedrijfsgebouw zal verrijzen, is een zichtlocatie: niet alleen varen er veel watertaxi’s voorbij, op de tegenovergelegen Lloydkade wordt hoogwaardige woningbouw gerealiseerd. “Zowel de welstandscommissie als de gemeente zijn van meet af aan betrokken bij de ontwikkeling van de bouwplannen van Rotterdam II Logistics Centre. Intensief overleg resulteerde in een ultramodern meerlaags architectonisch bouwconcept met veel glas in de gevel langs de waterzijde,” verduidelijkt Jan. Niet alleen aan de buitenzijde is Rotterdam II Logistics Centre prettig om naar te kijken. Toekomstige werknemers zullen er een werkplek vinden waar duidelijk veel aandacht werd geschonken aan welzijn op het werk. “De kantoren bevinden zich op de bovenste verdieping aan de kadezijde, je krijgt er dus meteen één van de mooiste uitzichten op Rotterdam bij.”

Multifunctioneel gebruik

“Multifunctioneel gebruik of de voorbereiding op multifunctioneel gebruik is belangrijk. Het gebouw moet zo zijn ingericht dat het in de toekomst kan worden herbestemd tot kantoren, appartementen of een andere functie. We zorgen dat een gebouw vooruit kan,” stelt Jan. Goodman gaat met de bouw van Rotterdam II Logistics Centre de hoogte in. “Grond is een schaars goed waarmee we verantwoordelijk moeten omgaan. Meerlaagse bouwconcepten, ook voor logistiek vastgoed, bieden hierop een antwoord, omdat daarmee de grondinname drastisch wordt ingeperkt. Bouwkundig is dat echter geen walk in the park. “Als wereldspeler met sterke aanwezigheid in alle grote metropoolsteden heeft Goodman heel wat expertise in het ontwikkelen van meerlaags logistiek vastgoed,” stelt Swinnen. “Hong Kong en Shanghai zijn ingesloten door zee en bergen. Daar speelt de schaarste van grond nog sterker. Die markten lopen daardoor vóór op Europa in termen van optimaal grondgebruik. In Hong Kong ontwikkelden we het Goodman Interlink, een meerlaags logistiek distributiecentrum van wel vijftien verdiepingen hoog. Die meerlaagse tendens beginnen we nu ook in Europa te zien. Aan de oevers van de Seine, in Gennevilliers, Parijs, gaan onze Franse collega’s van start met het ontwikkelen van Green Dock, een uiterst duurzaam DC van vier verdiepingen met een heuse zonnepaneleninstallatie en stadsboerderij op het dak. In Rotterdam II Logistics Centre bevinden de laad- en losdekken zich op verschillende niveaus, voor zowel vrachtwagens als bestelbusjes. Werknemers parkeren op het dak in plaats van aan de openbare weg.”

Stadslogistiek

De Waalhaven is de logistieke schakel tussen stad, haven en achterland. Havenbedrijf Rotterdam investeerde fors in het vergroten van de bereikbaarheid en het verbeteren van de verkeersdoorstroming. Nu al is de Waalhaven goed voor 20.000 banen en het gros van de mensen die er werken verplaatst zich met het openbaar vervoer of op de fiets. Met de Rotterdamse binnenstad op een steenworp afstand, is Rotterdam II Logistics Centre uiterst geschikt voor stadslogistiek. Bedrijven die er zich huisvesten kunnen maar liefst 2,3 miljoen consumenten bereiken binnen een rijtijd van 30 minuten. Dit moet dan op korte termijn wel met elektrische busjes, want vanaf 2025 voert de gemeente Rotterdam een zero emissiezone in, wat inhoudt dat over drie jaar alle logistieke activiteiten binnen de stadsgrenzen emissievrij moet zijn.

Meer weten over Rotterdam II Logistics Centre? Bel met Jan Swinnen via +31 6 1857 3178 of kijk op nl.goodman.com.