In 2050 wil TotalEnergies CO2-neutraal zijn. Om dat te bereiken investeert het bedrijf in toenemende mate in duurzame energiebronnen. Daarmee is TotalEnergies in Nederland inmiddels een van de koplopers in de energietransitie in het verkeer over de weg. Het energiebedrijf zet vol in op de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer en op vervoer op waterstof.

Op weg naar ‘zero emissie’ en verduurzaming van het vervoer speelt TotalEnergies een voortrekkersrol. De afgelopen jaren is het energiebedrijf met 10.000 oplaadpunten in de publieke ruimte, bij bedrijven en langs snelwegen uitgegroeid tot een van de grootste van laadpaaloperators van Nederland. TotalEnergies bouwt bovendien aan een netwerk van waterstofstations in Duitsland, Frankrijk en de Benelux.

Duurzame energiemix

TotalEnergies is in Europa al langere tijd voorloper in de energietransitie. In 2008 plaatste het bedrijf in België het eerste waterstofstation van Europa. En in 2011 de eerste laadpaal op een Nederlands tankstation. “De investeringen die we doen, zijn langetermijninvesteringen, omdat we in een duurzame toekomst geloven. We zetten bijvoorbeeld in op het opwekken van duurzame groene stroom, onder meer voor elektrisch vervoer (EV) en voor groene waterstof. Het is niet alleen ons streven om onze eigen CO2-uitstoot te verminderen. We sturen ook actief op het verminderen van de CO2-footprint van onze klanten en hoe we hen kunnen helpen,” vertelt Sasa Marinic, project developer hydrogen. Zijn collega, Hans Herngreen (Manager Operations & Services eMobility): “Onder het adagium ‘available, affordable and clean’ willen we duurzame en schone energie beschikbaar en betaalbaar maken voor een grote groep”

“Daarbij optimaliseren wij de energiedragers in het transport en logistiek per segment. Voor personenvervoer en lichte bedrijfswagens is dat toenemend elektrisch. We zien namelijk een sterke groei van stroomafname op onze laadpalen. Voor zwaar vrachtverkeer en internationaal transport is dat in de toekomst vooral waterstof.”

“Maar het is niet het een of het ander, het is allebei,” benadrukt Marinic. “Dat het duurzaam en groen moet zijn, zijn we met z’n allen over eens. Willen we als TotalEnergies CO2-neutraal zijn in 2050, dan moeten de producten en energiemix die we aanbieden duurzamer zijn. Elektrisch vervoer (EV) en waterstof zijn daar onderdeel van. Voor personenauto’s lijkt EV het meest voor de hand liggend. Voor professioneel personenvervoer, zoals taxi- en OV-bedrijven, is waterstof ook een optie.”

Patstelling doorbreken

Elektrisch rijden heeft een vlucht genomen, het aanbod van elektrische auto’s is flink toegenomen. Steden verduurzamen en vergroenen, kiezen voor volledig ‘zero emissie’, waardoor vervoer met lichte bedrijfswagens, zoals kleine bestelbusjes, daar elektrisch wordt. “Heel lang was sprake van een kip-ei-situatie: is de auto er, is de infrastructuur er? Die patstelling is doorbroken. Je ziet een hockeystick, de technologie, toepassing en acceptatie is een feit.,” aldus Herngreen.

Diezelfde strategie volgt TotalEnergies Marketing Nederland voor waterstof. Voor waterstof ziet TotalEnergies vooral een grote rol in het (internationale) vrachtvervoer weggelegd, vertelt Marinic. “Voor zwaar verkeer zijn de batterijen vaak te zwaar, dat gaat ten koste van de laadruimte. Bovendien heb je een beperkt bereik en duurt het laden te lang. Het is een stukje efficiëntie. Een truck moet niet te lang stilstaan. Het voornaamste voordeel van waterstof is de enkele vulling. Een vrachtauto kan op een volle tank 900 km rijden. In een kwartier, twintig minuten is de tank gevuld.” TotalEnergies in Nederland realiseerde inmiddels vier waterstoftankstations – de laatste in Breda – en opent dit jaar nog twee, drie nieuwe waterstoftankstations. Het aantal waterstofvoertuigen is nog klein, maar de groei mag niet beperkt worden door te weinig vulstations. In 2030 wil TotalEnergies in de Benelux, Frankrijk en Duitsland een netwerk van 150 waterstofstations operationeel hebben. Hetzelfde heeft het energiebedrijf eerder gedaan met CNG (groengas).

Samenwerken

“Onze klanten hebben behoefte om te verduurzamen. De vraag is hoe je dat samen vormgeeft. We hebben elkaar namelijk nodig in dat traject. Voor de klant is het belangrijk om een betrouwbare partner te hebben op wie ze kunnen rekenen en die over een brede kennis van het energielandschap beschikt. Ook met vrachtwagenproducenten werken we samen, om te weten aan welke eisen een waterstoftankstation moet voldoen. Simpelweg om de energietransitie mogelijk te maken.”

Herngreen en Marinic zijn afkomstig van PitPoint Clean Fuels, dat in 2020 is geïntegreerd in TotalEnergies. “Idealisme zit er bij ons in. We werkten altijd al met de gedachte van ‘zero emissie’, schone brandstof, schoon transport. Dat was de missie van PitPoint. TotalEnergies heeft dat omarmd. Om die reden heeft Total afgelopen najaar haar naam veranderd in TotalEnergies. We zijn geen traditionele brandstofleverancier meer. We zijn een multi-energiebedrijf, dat energie wil leveren aan de klant, in verschillende segmenten en voor verschillende toepassingen. Vanuit de gedachte dat we naar schone brandstoffen en minder CO2-uitstoot moeten, nemen we echt de duurzaamheidsrol op ons. Daar maken we ons sterk voor en we zien ook het succes.” In de afgelopen jaren heeft TotalEnergies Marketing Nederland een aantal grote concessies gewonnen voor de exploitatie van laadpunten in Noord-Holland, Utrecht, Flevoland en Friesland, en in de steden Utrecht en Amsterdam. Hiervan zijn er inmiddels al 10.000 in gebruik. Met de opening van drie waterstofstations later dit jaar verstevigt TotalEnergies in Nederland haar positie als marktleider in waterstof voor het wegverkeer. “Zo maken wij de energietransitie mogelijk”.

“We nemen de duurzaamheidsrol op ons, vanuit de gedachte dat we naar schone brandstoffen en minder CO2-uitstoot moeten.”

Kijk voor meer info op: www.energie.totalenergies.nl