Een hogere oogstopbrengst en een veel minder zware belasting van het milieu: gebruikers van biostimulant TopHealth Plants van The Seaweed Company boeken opvallend positieve resultaten.

Een unieke op zeewier gebaseerde biostimulant die helpt om planten weerbaarder te maken tegen abiotische en biotische stressfactoren: dat is TopHealth Plants (THP) van het Nederlandse bedrijf The Seaweed Company. Naast een verbeterde weerbaarheid bij bijvoorbeeld droogte, verzilting en vorst helpt THP ook om de bodem te regenereren. Daardoor wordt er meer organische koolstof opgeslagen en neemt het watervasthoudend vermogen toe, tot wel zeven maal zoveel. “Dat leidt,” zegt Ingrid Jonker van The Seaweed Company, “tot een hogere oogstopbrengst, bijvoorbeeld uien plus 20% en aardappelen plus 12% tot 22%. Bovendien is er minder tot geen noodzaak om kunstmest, pesticiden en fungiciden te gebruiken en er komt significant minder stikstof en nutriënten in de naastgelegen rivieren, omdat deze worden gebonden aan de bioactieve componenten in THP.” In de afgelopen jaren pasten verschillende grote Nederlandse akkerbouwbedrijven THP toe op hun land. Jonker: “De meeropbrengsten bij deze boeren bevestigen dat de inzet van THP economisch rendabel is, nog los van de ecologische voordelen.” THP is volledig organisch en volkomen veilig in gebruik. Het is SKAL/FiBL gecertificeerd en kan worden gemengd met bestaande bemestingsactiviteiten.

Tastbare impact

The Seaweed Company (TSC) produceert sinds 2018 op zijn eigen zeewierboerderijen diverse zeewiersoorten in Nederland, Ierland, Marokko, India en Groenland. Met een team van wetenschappers en marinebiologen zijn verschillende producten ontwikkeld voor bodem, gewassen en diervoedersupplementen. Met deze zogenaamde BlueFarming-activiteiten genereert TSC tastbare impact op het vlak van organische koolstofopslag, waterbesparingen, emissievermindering, en efficiëntere Feed Conversion Rates.

Zelf de stap zetten naar een regeneratieve agricultuur en een hogere oogstopbrengst plus een gezondere bodem realiseren? Neem contact op met ingrid.jonker@theseaweedcompany.com. Samen met het BlueFarming Team kijken we naar een geschikte aanpak voor uw gewassen.