Bij tBureau helpen we zorgorganisaties om tot betere dienstverlening aan hun klanten te komen. Wij helpen de zorg te verbeteren, soms met kleine stapjes, soms met grote sprongen.

Zorg van de toekomst vraagt om nieuwe perspectieven. Er is al langer een tekort aan zorgpersoneel, een probleem dat door de pandemie verergert. Daarnaast zien we aan de vraagkant van zorg de urgentie voor nieuwe perspectieven. We zoeken naar manieren om langer thuis te wonen, naar manieren om zorg buiten de muren van de instelling te kunnen aanbieden, om zorg onafhankelijk van tijd en plaats te kunnen bieden. Digitalisering en procesinnovatie en sociale innovatie zijn hierbij belangrijke pijlers.

Veel zorgorganisaties ervaren dat innovatie stroperig is, dat adoptie moeizaam gaat. Herkenbaar?

Een innovatie komt echter niet zo maar tot stand. Dat vraagt visie en lef, waar nodig ondersteunen we hierbij. Dit doen we door een visietraject of door inspiratiesessies of door eenvoudigweg de visie in een inspirerende vorm vast te leggen. Als visie en lef het probleem niet is, is de veranderstrategie soms onvolledig of zelfs afwezig. Met lef ontstaan er mooie pilots, maar daadwerkelijke adoptie in de praktijk, op de werkvloer, vraagt volharding en resultaatgericht project- en programmamanagement. Soms is er geen concrete vraag maar is wel duidelijk dat innovatie niet het resultaat oplevert dat men had verwacht. In dat geval maken we met de stakeholders uit de organisatie de analyse en verhelderen waarom innoveren zo moeizaam gaat. Met als resultaat zicht op de belemmeringen en plan voor verandering.

In deze stappen blinken wij uit. Onze klanten benaderen ons omdat wij een hands-on mentaliteit hebben, niet wars zijn van ingewikkelde vraagstukken, doorpakkers en volhouders zijn en de zorg goed kennen. We kennen de markt van digitale zorg, en kennen de meerwaarde die dit kan bieden voor de klant.

We hebben onze jarenlange ervaring ontwikkeld tot een innovatiemethode, die aansluit bij de vraag van de klant, en waarmee we de vraag weten te vertalen naar een concreet traject gericht op versnelling van innovatie. Daarbij betrekken we altijd de organisatie, we innoveren met de organisatie omdat we geloven dat alleen dan innovatie ook duurzaam is.Innovatie in de zorg kan, en soms ook sneller dan gedacht.

Voor meer informatie: https://tbureau.nl/projecten