Uit een onderzoek dat KNCV Tuberculosefonds (KNCV) onder COVID-19 gezondheidsmedewerkers rond de wereld kwam het volgende. Een gezondheidsmedewerker (uit Ierland) kon geen appartement krijgen – uit angst bij verhuurders dat hij het virus mee zou brengen. Vrienden van gezondheidswerker op de Filippijnen bleven bewust van hem weg: “Ik at alleen, ik sliep alleen; ik voelde me zo geïsoleerd.” De derde (uit Nigeria) zei maar niet meer waar ze werkte: “Zodra iemand hoort dat ik in de COVID-frontline werk, rennen ze van me weg.” 

Deze gezondheidsmedewerkers werden gestigmatiseerd en gediscrimineerd. Ook voor de TBC-bestrijding vormen stigmatisering en discriminatie helaas al lang enorme obstakels. Uit angst voor stigmatisering laten mensen zich niet testen; dat belemmert het opsporen van geïnfecteerde contactpersonen, het onderzoeken van uitbraken, het starten van behandeling, therapietrouw en de kwaliteit van zorg. Stigma ontneemt mensen met TBC bovendien hun rechten en het respect van anderen, en kan uiteindelijk tot catastrofale kosten voor hen leiden doordat ze uit de gemeenschap worden gestoten en zo niet langer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 

KNCV zet zich daarom binnen de TBC-bestrijding ook in met programma’s tegen stigma. Eén van deze programma’s is TBC Photovoices. Photovoices is een methode waarmee mensen, in dit geval getroffen door TBC, hun verhaal vertellen door middel van fotografie. Met deze foto’s helpen ze anderen om de wereld door hun ogen te zien en te begrijpen. Het is een manier om zelfrespect opnieuw op te bouwen en voor hun rechten op te komen; het is een manier om hun verhaal te delen met anderen, waardoor hun ervaringen bespreekbaar worden en beter begrip ontstaat in de gemeenschap.

Fernando Punay uit de Filipijnen – tevens maker van bijgaande foto (zijn neefje) – deed mee aan TBC-Photovoices. Hij vatte zijn ervaring als volgt samen: “Dank jullie wel voor het terugbrengen van mijn zelfvertrouwen. Voor velen is dit slechts een fototoestel. Voor mij is dit mijn stem.”  

Wilt u ook het werk van KNCV Tuberculosefonds steunen? Ga dan naar:

kncvtbc.org/donatie