De woningfondsen van Credit Linked Beheer richten zich op het beleggen in duurzame en jonge middenhuurwoningen. Dat is hard nodig, want het aanbod in de vrije sector blijft achter bij de sterk groeiende behoefte aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector, vertelt ceo Eduardo Alvarez. De strategie en benadering van het vastgoedfonds is bijna-institutioneel.

Credit Linked Beheer beheert circa 2.600 energiezuinige eengezinswoningen en appartementen. De emissie voor een nieuw fonds staat op stapel. Net als institutionele beleggers wordt nagenoeg alleen belegd in nieuwbouwprojecten van Nederlandse huurwoningen in de vrije sector. Deze build-to-let-strategie van Credit Linked Beheer is vergelijkbaar met die van woningcorporaties en institutionele partijen.

Woningmarkt

De woningportefeuille van Credit Linked Beheer richt zich vrijwel alleen op middenhuurwoningen. “Meer dan 90 procent is middenhuur en al onze woningen zijn duurzaam. Het is naar ons idee de weg die beleggers zouden moeten volgen. Dan heb ik het zowel over de particuliere belegger, het zijn woningen waarin je wilt beleggen, als de richting waar nieuwe investeringen naartoe moeten. Het uitbreiden van de woningvoorraad met betaalbare, duurzame woningen heeft prioriteit. Er is te weinig nieuwbouw in dit segment.” Het is één van de grootste mismatches op de woningmarkt, stelt Alvarez. De inkomensgroep die buiten de sociale huurnorm valt, maar ook niet voldoen aan de normen om een hypotheeklening te krijgen wordt steeds groter. “Dat los je niet op door de hypotheeknormen te verruimen.”

Een andere richting die de politiek onderzoekt, is het verruimen van de sociale huurregels naar het middenhuursegment. “Dat is geen oplossing, want het verandert de vraag niet en ook het aanbod niet. Het is meer een maatregel voor de bühne. Het grootste probleem is dat er te weinig aanbod is. Voor institutionele beleggers maak je het minder interessant om te beleggen in nieuwbouwwoningen als je de vrijehuurmarkt beknot. Meer aanbod is de enige oplossing.” Een beleidsrichting waar Alvarez wel heil in ziet is een opkoopbescherming voor bestaande woningen. “Het mag niet zo zijn dat mensen die een woning zoeken uit de markt worden gedrukt door beleggers. Maatregelen daartegen juichen wij alleen maar toe. We zijn tegen het bieden op huurwoningen en opsplitsen om zo veel mogelijk huur te behalen, wat je tegenwoordig ziet. Dat doet de sector meer kwaad dan goed.”

Energieneutraal

De zes woningfondsen van Credit Linked Beheer omvatten circa 2.600 jonge, energiezuinige eengezinswoningen en appartementen, verspreid over ruim 90 locaties in Nederland. Eén van de allereerste Credit LinkedBeheer-fondsen was zelfs volledig gericht op groene woningen. “Verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad gaat en moet gebeuren. Daar willen we een steentje aan bijdragen. We bouwen woningen die grotendeels zelfvoorzienend zijn qua energieverbruik. Bij de transformatie van een kantoorpand naar woningen wordt het pand helemaal vanaf de basis herontwikkeld, zodat het aan de hoogste energie- en geluidseisen voldoet.” Het aanvangsrendement van de woningprojecten is licht afgenomen. “Drie jaar geleden was het gemiddelde aanvangsrendement van een nieuwbouw woningproject 4,6%. Dat is nu zo’n 4,2%,” vertelt Alvarez. Tegenover het lagere aanvangsrendement staat echter een lagere financieringsrente. Daardoor is het verwachte rendement op de woningfondsen van Credit Linked Beheer nauwelijks afgenomen. Het heeft te maken met het stabiele karakter van zogenoemde buy-to-let-beleggingen. “Een object wordt gekocht voor de lange termijn kasstromen. Dat zijn de huurinkomsten.”

Voor meer informatie: https://clbeheer.nl/