Nederlandse consumenten zijn over het algemeen ontzettend alert wanneer het aankomt op hun financiën, constateert Eelco Habets van spaarplatform Raisin. Hij omschrijft de Nederlandse spaarmarkt als een ‘slapende reus’: “Zodra Nederlanders zien dat het loont om over te stappen, omdat elders een hoger rendement valt te behalen, zie je ze meteen en in groten getale in beweging komen.”

2022 was geen leuk jaar voor beleggers in aandelen en/of crypto’s. De economische voor-uitzichten voor het komende half jaar geven nog geen reden tot optimisme. Sparen komt juist peilsnel uit de dip van 0 procent en soms zelfs negatieve rente. Met de onzekerheid van het moment, kiezen veel mensen om hun geld op een deposito- of spaarrekening te zetten. Bij depositosparen is de rente zelfs al ruim boven de 3 procent per jaar.

“Nederlanders zijn heel beweeglijk als het op het huis-houdboekje aankomt. In ande-re landen zien we dat minder. Als er een beweging omhoog is qua rente, zie je vlot een reactie van Nederlandse spaarders,” aldus Habets. “Nederlanders zijn over het algemeen goed op de hoogte van het nieuws en nationale en internationale ontwikkelin-gen. Als de ECB het rentetarief verhoogt, zien we dat spaarders zeer snel reageren.”

Actieve spaarders

De afgelopen coronajaren is er fors meer gespaard door Nederlandse huishoudens. Het totale banktegoed nam in twee jaar tijd (2020 en 2021) toe met 83 miljard euro tot een totaal van ruim 528 mil-

Bij depositosparen is de rente zelfs al ruim boven de 3 procent. jard euro. In onzekerheid gaan mensen sowieso meer sparen en door de vele restricties kon je je geld aan veel zaken niet uitgeven zelfs als je dat wilde. Hierdoor hebben veel men-sen een goed gevulde buffer. In 2022 zet deze trend zich voort. Dat wordt aangewakkerd doordat de rentes eindelijk weer stijgen. Het zorgt ervoor dat mensen weer actief gaan zoeken waar ze een hogere rente krijgen. “De helft van het geld dat in de coronatijd erbij kwam bleef op de gewone be-taalrekening staan, ook omdat sparen – of het wisselen van spaarbank – qua rendement nog niet zoveel loonde.” Nadat de rentes in het buitenland alweer een tijdje in de lift zitten, kwamen de meer actieve spaarders vanaf 2021 in beweging. Sinds begin dit jaar zet die trend zich versneld en steeds breder in de markt door. “We zien het aantal Nederlandse klanten dat een deel van hun spaargeld bij buitenlandse banken stalt elke maand sterk toenemen.”

Langetermijnvermogen

Naast stijgende rentes speelt ook mee dat veel beleggers door de onzekerheid op de beurzen even pas op de plaats maken qua aandelen. De ING BeleggingsBarometer stond eind oktober op een histo-risch dieptepunt. Zes op de tien beleggers verwachtten een verdere daling van de AEX. De meerderheid blijft trouw aan hun beleggingen; een kwart van de beleggers overweegt echter om meer te gaan sparen. “Je ziet steeds meer beleggers die met deze onzekerheid een groter deel van hun vermogen op de bank zetten,” constateert Habets.

Niet alleen op de aandelen-beurzen vielen trouwens klap-pen. De hype rond cryptovaluta lijkt voorbij. De waarde van de Bitcoin en andere cryptomun-ten is fors gedaald. Habets verwacht niet dat beleggers de Bitcoin en andere crypto’s he-lemaal de rug toe zullen keren. Wel denkt hij dat ze door de ervaringen van het afgelopen jaar hun vermogen beter zul-len spreiden. “Zorg dat je een gezonde balans houdt tussen sparen en traditioneel beleg-gen (aandelen, indexfondsen, obligaties etc.), wellicht aange-vuld met een klein percentage van je vermogen in crypto.”

Alternatief voor beleggen

In Nederland, is vrij opneembaar sparen de meest bekende spaarvorm. “Veel Nederlan-ders zijn nog niet zo bekend met depositosparen en laten hun geld op de ‘gewone’, vrij opneembare spaarrekening staan. Depositosparen, waarbij je je geld voor een bepaalde periode vastzet tegen een vaste rente, is nog altijd een niche. Dit terwijl je er een veel hogere rente op krijgt, zowel in Nederland als in het buitenland. Nu mensen meer gaan nadenken over wat te doen met hun geld en op zoek zijn naar alternatieven voor beleggen, wint depositosparen razend snel aan populairiteit.” Raisin ziet dat tevens terug in de keuzes van hun klanten: ze stappen in met een vrij opneembare spaarrekening bij bijvoorbeeld Renault Bank of Klarna waar reeds meer dan 1% p.j. wordt geboden, en openen vervolgens termijnde-posito’s met rentes tot 3,60% p.j. om zo echt het meeste uit hun spaargeld te halen.

Open via Raisin deposito- en spaarrekeningen bij banken in de EU.
Gratis account met toprentes tot wel 3,60% per jaar