Het Klimaatakkoord schept in onze maatschappij de behoefte aan transitie energiedeskundigen, die helpen bij de problemen rond opwekking en het gebruik van energie. De veelsoortige problemen zijn doorgaans op een complexe manier met elkaar verbonden. Dit stelt bedrijven en organisaties voor een grote uitdaging. Behalve kennis over energiesystemen is ook kennis op andere vakgebieden noodzakelijk, zoals op financieel-economisch en milieutechnisch vlak.

Stichting PHOE verzorgt de opleidingen Introductie Energiekunde, Duurzame Energie, Examenopleiding Energieconsulent, Advieskunde en de eendaagse module Thermodynamica. Deze opleidingen worden ook als in-company opleiding aangeboden. Bij een in-company leveren wij een op maat gemaakt programma.

Introductie Energiekunde

De post-hbo-opleiding Introductie Energiekunde richt zich op energiegebruik binnen de industrie en de gebouwde omgeving, zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Er is aandacht voor conversie-, transport- en opslagprocessen, elektriciteit, stoom, bouwfysica, verlichting en verwarming.

Startdatum: 8-09-2021

Duurzame Energie

De opleiding Duurzame Energie behandelt de principes die aan de winning van duurzame energie ten grondslag liggen. Voor iedereen die met de energietransitie te maken heeft is dit een goede opleiding om de principes van duurzame energie te leren kennen.

Startdatum: 12-07-2021

Energieconsulent

Na de opleiding Energiebeheer bestaat de mogelijkheid om de ontbrekende kennis op het gebied van systeemleer en adviesvaardigheden in te brengen. Dit betreft inzicht in de samenhang tussen afzonderlijke kennisgebieden en vaardigheid in het tot stand brengen van een gespecialiseerd (energie)advies.

Startdatum: elk moment van het jaar

Doorstroomminor Thermodynamica

Voor een aantal cursisten die willen starten met de opleiding Energiebeheer is het vak Thermodynamica een struikelblok. Voor deze cursisten en voor geïnteresseerden die hun kennis willen opfrissen over thermodynamica is de Doorstroomminor Thermodynamica geschikt.

Startdatum: elk moment van het jaar

Bekijk het volledige programma op onze website en doe de kennistest!