Gescheiden afvalinzameling begint al op de werkvloer van bedrijven en organisaties. Met Renewi Inhouse Services helpt Renewi klanten de stap te zetten richting circulair denken en een zero wastebeleid. “Afvalscheiding achter de deur is een kleine, maar essentiële verandering in het circulaire denken,” meent EcoSmart-directeur Willem Sterkenburg van Renewi.

“Gescheiden afvalinzameling is de eerste schakel in de circulaire economie,” stelt Sterkenburg. Het begint ‘in house’ binnen in je bedrijf, niet pas vanaf de achterdeur. Gemiddeld wordt nog steeds meer dan de helft van het totale afval als restafval weggegooid, terwijl deze waardevolle grondstoffen bevat. Renewi Inhouse Services wil deze trend doorbreken door afvalinzameling als facilitaire dienst aan te bieden. “Je zult (facilitaire) zaken anders moeten organiseren. Wij zien afvalinzameling als een specialisme. Nu is het afval verzamelen nog een taak van de schoonmaker die tijd kost. Voor ons is optimale afvalscheiding een verdienmodel.”

Grondstoffenakkoord

Renewi ziet de interne afvalinzameling als een separate dienst, waarmee bedrijven inzicht krijgen in de potentie om nog beter uw afval gescheiden te houden en stappen zetten richting ‘zero waste’. Renewi maakt met Inhouse Services afvalscheiding en afvalreductie eenvoudig en inzichtelijk. De adviseurs kijken samen met de klant hoe het afval zo efficiënt en duurzaam mogelijk kan worden gescheiden. De aanpak verschilt per sector en klant. “Bij Shell speelt een andere dynamiek dan in de zorg of het onderwijs.”

Tien jaar geleden lanceerde Renewi de slogan ‘afval bestaat niet’. “We waren de eersten die dat riepen. Als afvalbedrijf spelen we een centrale rol in de keten,” vertelt Sterkenburg. Daarbij staan twee vragen centraal. Hoe voorkom je afval? En hoe zorg je dat je het hergebruikt en recycled? “We hebben een gemeenschappelijk doel, dat is vastgelegd in het Klimaatakkoord en het Grondstoffenakkoord. In 2030 moet Nederland 50% minder primaire grondstoffen gebruiken (mineralen, metalen en fossiel). Dat is niet vrijblijvend. Dat lukt alleen door secundaire grondstoffen een tweede en derde leven te geven.” De eerste stap richting hergebruik van materialen en grondstoffen wordt gezet bij de inzameling van afval. “Hoe eerder, hoe groter het percentage afval dat kan worden omgezet naar nieuwe producten, zonder restafval.”

Earth Overshoot Day

Zuiniger omgaan met de schaarse grondstoffen is absolute noodzaak. “We putten de aarde uit. Om zijn verhaal kracht bij te zetten wijst hij op Earth Overshoot Day, de dag in het jaar waarop de mensheid evenveel voorraad aan natuurlijke grondstoffen verbruikt als de aarde in een jaar tijd kan voortbrengen. In 2020 viel die op 22 augustus. “Dat kun je fysiek en economisch niet volhouden.” Het is niet alleen een ecologische noodzaak, maar ook economisch, benadrukt Sterkenburg. “China heeft een groot deel van de vindplaatsen van zeldzame metalen in handen. Dat en de schaarste van grondstoffen dwingt tot circulariteit.”

Ons gedrag is van invloed is op onze omgeving. Duurzaamheid is steeds meer verankerd in de strategie van bedrijven en organisaties. “Als je nu geen stappen zet, doe je straks echt niet meer mee. Organisaties komen niet meer weg met de vrijblijvende claim ‘wij zijn duurzaam’. Een groen beleid bepaalt meer en meer de aantrekkelijkheid voor jong, aanstormd talent.”

Voor meer informatie over de mogelijkheden van Ecosmart bezoek de website