De behoefte aan zorgvastgoed onttrekt zich aan beurstrends en conjunctuurontwikkelingen. Sterker nog, de vraag naar verpleeghuizen neemt sterk toe. Sonneborgh ontwikkelt samen met zorgaanbieders nieuwe woon-zorgcomplexen, mede gefinancierd door particuliere beleggers via vastgoed beleggingsfondsen. Het nieuwste beleggingsfonds, Zorgwoningfonds Sonneborgh IV, belegt in drie woon- en zorgcomplexen met de zekerheid van langjarige huurcontracten.

Sonneborgh

Sonneborgh heeft zich in 25 jaar gespecialiseerd in zorgvastgoed. ‘We hanteren een eigen koers. We zijn uitgegroeid tot dé specialist in het (her)ontwikkelen van en beleggen in vastgoed op het snijvlak van wonen en zorg. We kennen de sector als geen ander en snappen de uitdagingen waarvoor zorgverleners staan,’ vertelt commercieel directeur Arjan Kuijpers. ‘Zorgvastgoed staat ook steeds meer in de belangstelling van particuliere beleggers. En eigenlijk is dat ook wel logisch’, vertelt Kuijpers. ‘Al was het alleen maar omdat het aantal ouderen in Nederland in de toekomst fors gaat toenemen.’ Wonen er nu circa 800.000 senioren van 80 jaar of ouder in Nederland, over pakweg 25 jaar, in 2050, zijn dat er bijna 2 miljoen. Bovendien hebben we in Nederland te maken met een structureel tekort aan woningen. Voor een belangrijk deel ook passende woningen voor mensen met een zorgvraag. Dit maakt zorgvastgoed een aantrekkelijke groeimarkt met een stabiel financieel en maatschappelijk rendement.

Zorgaanbieders

‘Sonneborgh werkt samen met zowel reguliere als particuliere zorgaanbieders.’ Tot een jaar of tien geleden werd zorgvastgoed in de meeste gevallen nog door de overheid bekostigd. ‘Sindsdien is die verantwoordelijkheid bij de zorginstellingen zelf ondergebracht. Daarbij zijn ze keuzes gaan maken. Waar zijn we goed in? Waar ligt onze prioriteit? Zorg is hun kernactiviteit. Aan vastgoed kleven risico’s als je de expertise niet hebt. Waardoor steeds meer zorginstellingen de vraag stellen: moeten wij het vastgoed in eigendom hebben en het ontwikkelrisico lopen?’ Kuijpers vervolgt: ‘Het ontwikkelen van een zorgcomplex is echt wat anders dan het ontwikkelen van huurwoningen of een kantoorpand. Het gaat om een heel specifieke doelgroep. Het vergt specifieke kennis van de gebruikers. Veel van onze maatschappelijke partners kiezen bewust voor ons, omdat we begrijpen wat de uitdagingen voor de sector zijn. Ze sluiten liever een huurcontract met ons, zodat ze zich kunnen focussen op de dingen waar ze goed in zijn.’

Zorgwoningfonds Sonneborgh IV

Het nieuwste fonds van Sonneborgh is Zorgwoningfonds Sonneborgh IV. Het fonds belegt in de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van drie woon- en zorgcomplexen in Cuijk, Rheden en Rotterdam. We werken hierbij nauw samen met drie professionele zorgorganisaties, namelijk Woonzorgnet, Siza en Humanitas. De locaties worden na aankoop verbouwd en verduurzaamd.  Na oplevering worden de complexen langjarig verhuurd aan deze zorgorganisaties. De complexen bieden onderdak aan in totaal 120 volwassenen en ouderen met een zorg- en ondersteuningsvraag.

Aantrekkelijk rendement

Zorgwoningfonds Sonneborgh IV biedt particuliere investeerders de gelegenheid om te investeren in duurzaam en betaalbaar zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. Het totale fondskapitaal bedraagt € 20,8 miljoen. Hiervan wordt € 15,6 miljoen bijeengebracht middels de uitgifte van participaties. De resterende € 5,2 miljoen wordt gefinancierd door middel van een hypothecaire lening. Deelnemen kan vanaf € 100.000,-. Als investeerder ontvang je ieder kwartaal een mooi rendement en deel je mee in de waardeontwikkeling van het vastgoed. Het verwacht totaalrendement bedraagt 7,55% op jaarbasis over de looptijd van 10 jaar, waarvan 4,75% jaarlijks wordt uitgekeerd als direct rendement. Gevraagd naar dit hoge rendement, antwoordt Kuijpers: ‘Het is het resultaat van onze knowhow op het gebied van vastgoed, financiering en zorg.’ Naast dit fonds is Sonneborgh onder meer initiatiefnemer en beheerder van Zorgwoningfonds Hermelijn 15, Zorgwoningfonds Het Beekdal en Zorgwoningfonds Marnix Staete.

Voor meer informatie over de mogelijkheden bij het Zorgwoningfonds Sonneborgh IV. Bezoek snel de website voor meer informatie.