Door bedrijfskundige processen – van personeelsadministratie tot vastgoedstrategie – simpeler, sneller en vooral ook menselijker te maken, kunnen zorgorganisaties zich weer volledig richten op hun kerntaak. “Je hebt in de sector een aantal koplopers die alles helemaal op orde hebben en misschien negentig procent van de zorgorganisaties doet het goed, maar is niet in staat om echt te versnellen.”

Als het om goede zorg draait, zegt Johan van Houwelingen, bestuurder van AAG, moet je als zorgorganisatie niet je hoofd hoeven breken over de bedrijfsvoering: “Van roostering en loonstroken tot jaarrekening en vastgoedstrategie, dat zijn processen die onzichtbaar op achtergrond zo optimaal mogelijk moeten functioneren.” Simpeler, sneller en vooral ook menselijker – het zijn de drie kernbegrippen waar het bedrijf vol op inzet. Van Houwelingen: “De verantwoordingscultuur heeft bedrijfsvoering vaak ingewikkeld gemaakt. Toch kan het simpeler. Heel veel zaken draaien omdat we denken dat het nu eenmaal zo moet of omdat het technisch zo is ingericht. Als je kijkt naar bedrijfsvoering in zorgorganisaties dan is die bijna altijd opgebouwd in het verleden, vanuit het bestaande systeem. Dan komt er bijvoorbeeld nieuwe software omdat bestaande verouderd is. Idealiter begínt bedrijfsvoering juist bij de mens. Wat hebben medewerkers nodig om bijvoorbeeld om zo eenvoudig en effectief mogelijk de administratie te doen? Vanuit die gedachte kijken we naar de inrichting van het bedrijfsproces. En dan pas pakken we het systeem of software erbij. Dat is wat we bij AAG op een geïntegreerde manier doen, bij al die bedrijfskundige onderdelen die het fundament zijn onder een zorgorganisatie: Financiën, HR, Vastgoed, Facilitair en Payroll.”

Buitenwereld verandert wél

Van Houwelingen ziet een groeiende tweedeling ontstaan in zorgorganisatieland. “Je hebt een paar koplopers die alles helemaal op orde hebben en die steeds verder vooroplopen. Misschien negentig procent van de zorgorganisaties doet het oké, maar laat kansen liggen en raakt steeds verder achterop.” Van Houwelingen snapt het wel: “Als alles wel aardig loopt, waarom zou je dan veranderen? Omdat de buitenwereld wél verandert, die bewustwording zie ik niet altijd. Veranderen hoeft niet meteen in de hoogste versnelling, maar je moet wel stappen blijven maken in een maatschappelijk veld dat voortdurend in beweging is.”

Stappen vooruit maken betekent: voldoende operationele kasstroom realiseren zodat er voldoende vrije middelen zijn om ook echt te investeren in de dingen die nodig zijn. En inzetten op een integrale oplossing. Van Houwelingen: “Veel vraagstukken die we met AAG oplossen zijn nog enkelvoudig, bijvoorbeeld een HR-kwestie. Dat is slechts één pilaar van de bedrijfsvoering. Wij wijzen dan op het bredere perspectief. Met een geïntegreerde aanpak en innovatieve oplossingen kun je op een veel effectievere manier je personeelsmanagement uitvoeren.”

Integrale aanpak

Als concreet voorbeeld van een geïntegreerde aanpak noemt Van Houwelingen de ondersteuning door AAG van een aantal zorgorganisaties bij het verbeteren van de operationele kasstroom. Van Houwelingen: “Daarbij keken we in de gehele breedte naar de bedrijfsvoering. Welke stuurinformatie is er en is die optimaal? Zijn alle systemen goed ontsloten en weet je dus precies wat het ziekteverzuim is? Die kun je koppelen aan het financieel resultaat dat je weer kunt koppelen aan het aantal cliënten dat je hebt. In wezen koppel je je HR, patiëntendossiers en finance zodat je veel beter de knelpunten en het verbeterpotentieel kunt snappen en zien. Zo zorgt AAG Analytics (Business Intelligence oplossing) voor meer inzicht en versnelling. Vervolgens zijn we op alle onderdelen een tandje dieper gegaan. Met toepassing van TONOS (artificial intelligence) pakken we roostering veel slimmer aan, zodat mensen meer plezier in hun werk kregen omdat ze aaneengesloten diensten kregen of diensten die beter bij hen passen. Bij diezelfde mensen hebben we gekeken of er animo bestond om wat meer te werken. Door de slimme planning kwamen we uiteindelijk uit op een betere bezetting met eigen mensen.” Op eenzelfde manier werd de inkoop en het vastgoed doorgelicht: “Voor het vastgoed hebben we een slimme financiële constructie ingericht, zodat de organisatie op een goedkopere manier geld kan lenen.”

Betere oplossing

Het zijn stappen en stapjes waarvan Van Houwelingen hoopt dat meer organisaties ze maken: “Het zou ons zorgstelsel ook een stukje mooier maken.” De kracht van AAG bij zo’n veranderproces zijn de tweehonderd inzetbare adviseurs die ervan houden om oplossingen te zoeken voor ingewikkelde vraagstukken. “We hebben de massa,” zegt Van Houwelingen, “we kunnen kennis, ervaring en enthousiasme bundelen om tot de beste oplossingen te komen en zo een beslissende bijdrage leveren aan de strategie van een zorgorganisatie.” Dat enthousiasme is, zegt Van Houwelingen, deels gestoeld op de ruimte die het bedrijf biedt voor persoonlijk ondernemerschap: “Bij AAG heb je tweehonderd HBO/universitair geschoolde mensen om je heen die zich integraal vastbijten in vraagstukken die vroeger ééndimensionaal waren. Dat werken voor meerdere domeinen is leuk voor de medewerker én voor de zorginstelling, want je krijgt altijd een betere oplossing.” We zijn dan ook blijvend op zoek naar nieuwe collega’s die daarbij willen horen.

Voor meer informatie: www.aag.nl