Stel je hebt een innovatief idee om de zorg van morgen te verbeteren. Je kunt dan al snel tegen de muren van de zorgsector aanlopen. Door complexe kwaliteitseisen en wetgeving kom je maar moeilijk verder. Samenwerking met relevante andere partijen is dé oplossing. Health Valley stimuleert deze samenwerking met haar indrukwekkende netwerk in Nederland en daarbuiten van bedrijven, zorgaanbieders en kennisinstellingen.

Ze heeft de vorm van een bloempotje dat vriendelijk oogt en dat je zo in de vensterbank zou zetten. Maar de sociale zorgrobot Tessa ondersteunt in meer dan honderd zorgorganisaties ouderen bij hun dagelijkse activiteiten, waaronder bij Academy het Dorp (zie foto) zijn ze positief over deze inzet. Ze kan bijvoorbeeld aangeven wanneer het tijd is om medicatie in te nemen, of dat er bezoek op komst is. Ook kan de robot desgewenst muziek afspelen. Tessa biedt zorg en helpt ouderen zo zelfstandig mogelijk te leven. Volgens Chris Doomernik, directeur van Health Valley, is dit product van Tinybots een van de vele voorbeelden die goed illustreren wat samenwerking in de zorgsector vermag. “Tinybots was een start-up die al in een vroeg stadium bij Health Valley aanklopte. Wij hebben ze vervolgens samen met andere partijen begeleid, zodat ze de zorgrobot technisch verder konden ontwikkelen. Daarnaast kwamen ze dankzij ons in contact met precies die zorginstellingen die open staan voor dergelijke innovaties. Met hen kon Tinybots in gesprek om de behoeftes van die instellingen en hun cliënten voor dergelijke robots te peilen. Inmiddels is het product succesvol op de markt geïntroduceerd.”

Samen sta je sterker
Het voorbeeld van Tinybots toont de meerwaarde van Health Valley aan. De stichting bestaat sinds 2006 en heeft als doel innovaties in de zorg te versnellen door samenwerking, om uiteindelijk meer mensen langer te laten leven in goede gezondheid. Om dat te realiseren, heeft Health Valley onder meer een verbindende rol. Doomernik: “Ongeveer 250 partners zijn bij ons aangesloten, van start-ups en MKB-bedrijven tot zorgaanbieders, hogescholen en universiteiten. Als een bedrijf zich bij ons meldt met een initiatief, zoals Tinybots, zoeken wij relevante partijen in ons grote netwerk die een bijdrage kunnen leveren. En zo de innovatie kunnen versnellen.” Samen sta je sterker. Als er één sector is waar dergelijke krachtenbundeling nodig is om te kunnen innoveren, is het de zorg wel, zegt Doomernik. “In de gezondheidszorg is het ontzettend ingewikkeld om in je eentje een nieuw product op de markt te krijgen. Dat heeft niet alleen te maken met de complexe wet- en regelgeving, maar ook met de manier waarop de zorg in Nederland is georganiseerd, met complexe financieringsmodellen. Als individueel bedrijf red je het niet of nauwelijks in de zorg, daarom geloven wij zo in samenwerking in een vertrouwd netwerk. Om te innoveren, en om die innovaties te versnellen.”

Meer aandacht voor preventie
De rol van Health Valley gaat echter veel verder dan spin in het web, verbinder en matchmaker alléén. Het inspirerende innovatienetwerk helpt ook bij het promoten van nieuwe producten, bij het internationaal opschalen en bij het signaleren en agenderen van trends en ontwikkelingen. “Steeds meer mensen worden chronisch ziek, door de vergrijzing en door de veranderde leefstijl”, vertelt Doomernik. “Het Nederlandse zorgstelsel is ingericht op ziekten en genezing ervan. Terwijl de nadruk op preventie zou moeten komen te liggen, om mensen vitaler te houden. De financiering van het systeem moet dan ook worden gericht op preventie. Daarvoor geldt eveneens: geen enkele individuele organisatie kan dat in zijn eentje aanpakken. Health Valley versnelt dergelijke ontwikkelingen door partijen proactief bij elkaar te brengen om samen met zo’n thema aan de slag te gaan. Ook op deze manier stimuleren we zorginnovaties en helpen we de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren.”

Voor meer informatie bezoek de website