Biostimulanten en innovatieve en veilige meststoffen spelen een sleutelrol bij de transitie naar een regeneratieve landbouw. Rexil-Agro boekt met haar producten opmerkelijke resultaten: ‘Meer opbrengst van een betere kwaliteit zonder negatieve bijwerkingen.’

‘Het is een game changer, echt landbouw 2.0! Het is fascinerend wat we allemaal ontdekken en we staan nog maar aan het begin. Ir Cees van Stee, CEO van Rexil-Agro, doet geen moeite zijn enthousiasme te temperen. ‘Onze biostimulanten en innovatieve meststoffen zullen een sleutelrol spelen in  de transitie van de huidige niet-duurzame landbouw naar een regeneratief landbouwsysteem. Regeneratieve landbouw vergroot de biodiversiteit, zorgt voor een vruchtbare bodem, neemt CO2 op en zorgt voor schone lucht en (oppervlakte) water. Bedrijven die onze producten en technieken al toepassen, ervaren een hogere productkwaliteit en een toegenomen opbrengst. En dat bij een aanzienlijk lager gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen tot wel 50%.’ Die hogere opbrengst is volgens Van Stee echt nodig om alle mondiale monden te voeden: ‘Tegelijkertijd wil je de natuurlijke balans herstellen en de bodem niet uitputten maar vruchtbaar houden. Een Europees triple A-bedrijf dat onze producten heeft getest, concludeerde: meer opbrengst, een afnemende CO2-footprint en hogere kwaliteit zonder negatieve bijwerkingen.’  

Verbeterde weerstand, hogere opbrengst

Kan een MKB-bedrijf uit Noord-Holland met de ontwikkeling van een biostimulanten-technologie een revolutie in de landbouw teweegbrengen? Van Stee: ‘Mijn partners bij Rexil-Agro zijn arts en jurist, zelf heb ik een technische achtergrond. Dat maakt dat we een heel andere, meer allesomvattende kijk op het vak van verantwoord boeren hebben. Met de biostimulanten-technologie sla je de weg in naar regeneratieve landbouw: je brengt de balans terug in de natuur. Met onze producten en technieken realiseren we een hogere gewasopbrengst van een betere kwaliteit.’

Voor de biostimulant gebruikt Rexil-Agro als basis siliciumzuurtechniek, verankerd in een aantal patenten. Toepassing: bladbesproeiing of irrigatie. Het werkt op een grote verscheidenheid aan gewassen (van tarwe en aardappels tot appels en druiven). Dat resulteert onder andere in een groter wortelstelsel, grotere bladeren met meer chlorofyl voor een betere fotosynthese. Ook zorgt deze siliciumzuurtechnologie voor een betere natuurlijke weerstand tegen schimmels en insecten én tegen droogte en verzilting. ‘Het resultaat is een hogere opbrengst en een significante besparing op gewasbeschermingsmiddelen waardoor er ook minder gif in de natuur terecht komt,’ vat Van Stee het samen.

Veel betere opname

Ook de resultaten die Rexil-Agro met een tweede innovatieve productgroep boekt – meststof – zijn opmerkelijk positief. ‘Bij een normale bemesting los de meststof meteen op. De plant kan maar 5% tot 40% opnemen en wat er dan gebeurt, kan elke boer je vertellen. De plant krijgt een chemische shock en zal een aantal dagen niet groeien. En een aanzienlijk deel van de meststof spoelt uit. Je tast bovendien de vitaliteit van het bodemleven aan en vervuilt het oppervlaktewater. De innovatieve technologie die Rexil-Agro toepast, is om meststoffen in amorfe nano korrelvorm aan de plant via bladbespuiting aan te bieden. De meststoffen lossen dan niet meteen op, maar je hebt zoiets als een ‘slow release’. Dat leidt tot een veel betere opname-efficiëntie én je minimaliseert de uitspoeling van de meststoffen met een reductie tot wel 90%.’

Samenwerken met natuur

Rest de vraag wat de bijwerkingen zijn van de biostimulant-technologie van Rexil-Agro. ‘Negatieve bedoel je?’ zegt Van Stee. ‘Die zijn er niet, want je maakt op een verstandige manier gebruik van natuurlijke stoffen en processen. We hebben al meer dan twintig jaar ontwikkeling in onze producten gestoken. Omdat we een “out of the box”-technologie toepassen, stuiten we vaak op ongeloof als we vertellen dat je de opbrengst en de kwaliteit van gewassen kunt verhogen, zónder bijwerkingen.’ Er is, meent Van Stee, een omslag in denken nodig, weg van de klassieke technocratische aanpak: ‘Nu is de gedachte vaak: als je meer opbrengst wil, gebruik je kunstmest en als je last van insecten hebt, zet je insecticiden in. Maar de kunst van regeneratief boeren is om juist te werken met de gereedschappen die de natuur biedt. En als je die kennis over gereedschappen uit de natuur weet te combineren met innovatieve technieken kom je uit bij regeneratieve landbouw zonder concessies te doen aan de kwaliteit en opbrengst.’

Meer informatie over de oplossingen bezoek de website