Biostimulanten en innovatieve meststoffen: ze spelen een sleutelrol bij de transitie naar een regeneratieve landbouw. Rexil-Agro boekt met haar producten opmerkelijke resultaten.

Is het een gamechanger? ‘Het is een revolutie,’ zegt ingenieur Cees van Stee, CEO van Rexil-Agro. De biostimulanten en innovatieve meststoffen die zijn bedrijf heeft ontwikkeld, zullen een sleutelrol spelen in de transitie van de huidige, natuurbelastende landbouw naar een regeneratief landbouwsysteem. Bedrijven die Rexil-Agro-producten en technieken volgens het protocol toepassen, ervaren een hogere productkwaliteit en een toegenomen opbrengst bij een tot wel 50% lager gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Van Stee: ‘Het is een win-winsituatie. Die hogere opbrengst is echt nodig om al die miljarden monden te voeden. Tegelijkertijd wil je wel de natuurlijke balans herstellen en de bodem niet uitputten. Een Europees triple A-bedrijf dat onze producten heeft getest, concludeerde: meer opbrengst, hogere kwaliteit en geen negatieve bijwerkingen. Bovendien nam de CO2-footprint aanzienlijk af.’

Meer weerstand, hogere opbrengst

Voor de biostimulant gebruikt Rexil-Agro gepatenteerde, stabiele siliciumzuurtechniek, toe te passen als bladbesproeiing of irrigatie. Het werkt op een grote verscheidenheid aan gewassen (van tarwe en aardappels tot appels en druiven). Het resultaat? Onder andere een groter wortelstelsel, grotere bladen met meer chlorofyl voor een betere fotosynthese, een betere natuurlijke weerstand tegen schimmels en insecten én tegen droogte en verzilting. ‘Het resultaat is een betere opbrengst en een significante besparing op gewasbeschermingsmiddelen waardoor er ook minder gif in het water komt,’ vat Van Stee het beknopt samen.

Niet minder positieve resultaten boekt Rexil-Agro met een tweede innovatieve productgroep: meststof. Van Stee: ‘Bij normale bemesting los je meststof  meteen op. De plant kan dat niet allemaal tegelijk opnemen, een heel groot deel spoelt uit. De uitgespoelde meststoffen komen in het oppervlaktewater terecht en dat schaadt de biodiversiteit. Je maakt bovendien het bodemleven stuk. Rexil-Agro biedt meststoffen in minieme korrelvorm aan, het lost dan niet meteen op, maar je hebt zoiets als een ‘slow release’. Dat leidt tot een veel betere opname-efficiëntie én een minimale uitspoeling. Echt landbouw 2.0!’

Meer informatie bezoek de website van Rexil-Agro