Het toonaangevende internationale waste-to-productbedrijf Renewi wil en kan een substantiële bijdrage leveren aan de circulaire economie, door afgedankte materialen te verwerken tot secundaire grondstoffen. Het bedrijf zet momenteel al 65% van het teruggewonnen afval om in secundaire grondstoffen, en heeft zichzelf tot doel gesteld om dit tegen 2025 met 10% te verhogen tot 75%. Dat het Renewi menens is, blijkt uit de diverse state-of-the-art innovaties en investeringen, zoals bijvoorbeeld in de nieuwe Bio-lng-installatie in de haven van Amsterdam.

De dienstverlening van Renewi bestaat uit opslag, vervoer, verwerking en advies. “Advies is een belangrijke rol. Je hebt te maken met heel veel complexe wet- en regelgeving, als ook complexe afvalstromen waar je nieuwe producten van wilt maken,” vertelt Bert-Jan Westerik, commercieel directeur van Renewi. Klaas van den Berg, directeur Organics vult aan: “Daar zou ik ook partnerships aan willen toevoegen. Innoveren doe je immers niet alleen. Je werkt aan de innovatiekant samen met kennisinstituten en wetenschap. Bij de uitvoering heb je ketenpartners nodig. Daar is de bio-LNG-installatie die nu in Amsterdam is gebouwd een goed voorbeeld van. Het gaat niet alleen om de technologie die je niet altijd zelf in huis hebt, maar ook om dat je een afzetmarkt hebt voor de nieuwe producten die je gaat produceren. De ketenpartners vinden elkaar in een gezamenlijk belang. De ene keer heb je de regie, de volgende keer ben je een schakel.” Westerik haakt weer aan: “Het gaat erom dat je zorgt de producten die je aan het begin van de keten erin stopt, aan het einde van de keten weer kunt hergebruiken. Dan maak je de cirkel rond. Dat is een van de belangrijkste pijlers van onze aanpak.”

Primaire grondstoffen

Naast de doelen van het Klimaatakkoord ligt voor het bedrijfsleven ook de opgave uit het Grondstoffenakkoord. In 2030 moet Nederland 50% minder primaire grondstoffen gebruiken (mineralen, metalen en fossiel). Het Circularity Gap Report (2021) geeft weer dat 70% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen verband houdt met materiaalbeheer, winning en fabricage van vaak uit de natuur gewonnen primaire grondstoffen. Momenteel zijn we in Nederland rond de 25% circulair. De Nationale en Europese doelstelling is om in 2030 50% en in 2050 100% circulair te zijn.

Afval wordt vooralsnog nog te veel gezien als afval. Uiteindelijk draait het hele proces van verduurzamen en circulariteit om een nieuwe kijk op afval. Renewi onderzoekt wat het is, ontdoet het van vervuiling en scheidt, bewerkt en sorteert het naar opnieuw te gebruiken materiaal. “Renewi is een toonaangevend Europees waste-to-product bedrijf. Dat betekent dat we bedrijven helpen bij hun duurzaamheidstransitie op het gebied van circulariteit,” benadrukt Westerik. “Ons werk begint op de plekken waar het afval ontstaat door het bieden van de juiste services (opslag, vervoer, verwerking, advies).”

Bioplastics

Van den Berg verwijst naar de landbouw en biologische kringloop. “Daar is de circulaire economie echt een thema, te proberen om de keten zo kort mogelijk te houden.” Bedrijfsonderdeel Renewi-Organics heeft een eigen team van specialisten, dat samenwerkt met technologieconcerns om nieuwe grondstoffen te maken uit onze bestaande afvalstromen. Uit GFT maken we bijvoorbeeld biogas en compost.” De volgende opstap is bioplastics of vetzuren uit GFT. “Dat is een grote stap voorwaarts. Bioplastics is niet een technologie die al op de plank ligt en je kunt toepassen. Die ontwikkelen we samen met partners totdat die volwassen genoeg is om een fabriek neer te zetten.”

Fijnmazige grondstoffen

Renewi helpt zijn klanten bij het realiseren van de circulaire doelstellingen. Dat gebeurt door te sturen op scheidingspercentages, het bieden van in-house diensten en het vinden van nieuwe bestemmingen voor teruggewonnen/gerecycled materiaal. “Door zelf afval zoveel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk een tweede leven te bieden en zo goed mogelijk te scheiden kan iedereen bijdragen aan de circulaire economie,” benadrukt Westerik. Schoon gescheiden stromen bieden namelijk meer mogelijkheden tot recycling. Renewi zet daarbij innovatieve verwerkingsinstallaties in die zorgen voor een nog hogere kwaliteit fijnmazige grondstoffen. Binnen de State-of-the-art scheidingslijnen spelen onder andere innovaties op het gebied van artificiële intelligentie en machine learning een belangrijke rol.

Circulaire bouw

De bouw is een kritische bedrijfstak en verantwoordelijk voor 35% van alle binnenlandse CO2-uitstoot. Voor Renewi is de bouw een belangrijke markt. “Niet alleen omdat we verantwoordelijk zijn voor de inzameling van gebruikte en afgedankte materialen, maar ook voor de recycling en het opnieuw inzetten van oude materialen binnen bouwprojecten. Circulaire bouwen start met onze grondstoffen. We bieden mineralen en gerecyclede materialen aan. We zijn bezig met uitrol van duurzaam beton en willen de CO2-impact van houtbouw verlagen door bewerkt hout op moleculaire schaal te ontbinden tot de oorspronkelijke bouwstenen van het materiaal.” De ambitie is hoog: “We willen bij het bestek van een bouw betrokken zijn om in elke fase mee te kunnen denken en de gehele keten op elkaar te laten aansluiten. Van circulair ontwerp naar logistieke oplossingen tot het sturen op rapportages tijdens de daadwerkelijke bouw. Vervolgens kunnen de materialen die vrijkomen en door Renewi worden ingezameld weer terug de economie in.”

Bio LNG

Renewi is met Nordsol en Shell een samenwerking aangegaan voor de bouw van een bio-LNG-installatie in de haven van Amsterdam. Bio-LNG is een duurzaam alternatief voor diesel en fossiele LNG. Het wordt gemaakt van biogas op basis van organische afval- en reststoffen, en is daarmee een zeer duurzame brandstof,” vertelt directeur Organics Klaas van den Berg. Hij is verantwoordelijk voor de nieuwe installatie. “Bio-LNG speelt een belangrijke rol in de energietransitie, met name voor de zogenaamde langeafstandstransporten over de weg en het water. Hiervoor zijn op dit moment nog geen elektrische mogelijkheden, waardoor bio-LNG een goede ‘transitiebrandstof’ is, met 80% minder CO2 uitstoot dan diesel.”

Meer informatie? bezoek dan de website van Renewi