Ingenieursbureau Bilfinger Tebodin staat de industrie al 75 jaar terzijde bij veranderingen, zoals momenteel bij de energietransitie en de stikstofproblematiek.

Bilfinger Tebodin werd in maart 1945 opgericht door professor Van Itterson, de toenmalige bestuursvoorzitter van de Staatsmijnen, om de Nederlandse industrie na de Tweede Wereldoorlog te helpen bij de uitdagingen van de wederopbouw. Het is de rode draad van de inzet van Bilfinger Tebodin in de afgelopen 75 jaar, vertelt Managing Director Wim van den Brink. “Onze missie is de industrie te helpen bij elke uitdaging die op hun pad komt. Als een bedrijf een productieprobleem heeft of de productie wil uitbreiden – dat is in Nederland niet altijd gemakkelijk – zijn we een one-stop-shop-ingenieursbureau dat technische, creatieve oplossingen bedenkt en die ook projectmatig kan uitvoeren, binnen budget en tijdplanning. We zijn op ons best als een bedrijf een vaag idee heeft. Dan helpen we dat idee om te zetten in een conceptueel ontwerp.”

“Bilfinger Tebodin is er voor de industrie, maar we proberen de industrie die er is, zo maatschappelijk verantwoord mogelijk te maken. Daar heeft de industrie baat bij en daar hebben we zelf baat bij.”

Procesindustrie en infrastructuur

Klanten bevinden zich in de procesindustrie (chemie, voeding, olie en gas en farmacie) en de infrastructuur. Bilfinger Tebodin is één van de grootste ingenieursbureaus op het gebied van ondergrondse pijpleidingen. “Die zijn straks heel erg belangrijk om CO2 af te voeren naar de opslagvelden op zee, maar ook voor het warmtenetwerk. Beide zijn belangrijke schakels in de energietransitie.”

“We willen álles in Nederland, en terecht. Een groene omgeving, schone lucht én goede banen. Dat is een ‘pressure cooker’ die leidt tot nieuwe ideeën. Dat is de lol van ingenieur in Nederland zijn. Je probeert een oplossing te vinden waar alle partijen tevreden mee zijn. Als je er met elkaar uit kunt komen, leidt dat vaak tot innovatie. Daar spelen we als Bilfinger Tebodin graag een rol in.” Van den Brink vervolgt: “Je ziet dat de Nederlandse industrie vaak scherp concurrerend is op milieugebied ten opzichte van de concurrentie. CO2 en duurzaamheid zijn een wereldwijd vraagstuk, dus dan kun je het hier maar beter goed doen en een deel van de innovaties exporteren.”

Bilfinger Tebodin is een onafhankelijk ingenieursbureau. Naast ingenieurs heeft het bureau ook consultants in dienst op het gebied van vergunningen, overheidseisen, veiligheid en onderhoud.

Meer informatie over de mogelijkheden lees hier