Technologie heeft gezorgd voor de opkomst van nieuwe spelers met een hele dominante positie in de markt. Met als gevolg dat bedrijven en organisaties die al jaren succesvol zijn opeens moeite hebben om bij te blijven in de groei en innovatie. Digital Partner Hoppinger helpt bedrijven om een versnelling aan te brengen in de digitale revolutie die plaatsvindt. Hoppinger-CEO Gerard Pastwa geniet van de energie en het ondernemerschap die de digitale transitie bij opdrachtgevers losmaakt.

Gerard Pastwa komt uit een ondernemende familie. “Mijn ouders, ooms en grootvader hadden bakkersbedrijven. Die werden wakkergeschud toen de supermarkten brood gingen verkopen. Opeens moesten ze zichzelf opnieuw uitvinden en nadenken hoe ze ervoor konden zorgen dat hun klant toch blijft komen.” Diezelfde vraagstelling en vorm van ondernemerschap past bij de digitale revolutie. De opgave is terug te brengen tot één kernvraag: hoe zorg je ervoor dat je klanten morgen terugkomen en dat je nieuwe klanten weet te bereiken? Dat is niet stilstaan, maar luisteren naar wat ze waarderen en waarvoor ze terugkomen. Dat is waar ondernemerschap wat mij betreft over gaat.”

Inclusieve markt

Het is zaak om te kijken hoe je continu van waarde kunt blijven voor je (nieuwe) klanten. Technologie en inzichten uit data faciliteren dit. “Data helpt je om de eindgebruiker en zijn wensen nog beter in kaart te brengen. Technologie kan helpen om daar op in te spelen. Precies daar ligt ook de expertise en ambitie van Hoppinger: “Hoe kunnen we er vanuit digitalisering aan bijdragen dat bedrijven die al een positie hebben in een markt die positie behouden en zelfs kunnen groeien? Een goede digitale strategie is daarbij belangrijk.”

Pastwa vindt het maatschappelijk onwenselijk dat slechts een paar grote bedrijven zo dominant worden, dat je als consument of eindgebruiker niets meer te kiezen hebt. “Wij kunnen er vanuit onze kennis en kunde aan bijdragen om ook andere spelers te helpen bij hun digitale transitie. De digitale oplossingen die we bouwen moeten leiden tot inclusiviteit. Daarmee proberen we de ‘winner takes all’-ontwikkeling om te zetten naar een ‘we all benefit’-ontwikkeling. “We willen graag bijdragen aan een eerlijk speelveld. Dat is het doel dat we nastreven en wat we bedoelen met onze missie om impactvolle groei en innovatie te versnellen.”

Groei, innovatie en disruptie

Hoppinger werkt met een groeimodel om samen met de klant de innovatiestrategie te bepalen. Het model kent drie pijlers: groei, innovatie en disruptie. “Nieuwe spelers proberen bestaande markten te ontregelen, te ‘disrupteren’. Om een voorsprong te houden op de concurrentie doen bestaande bedrijven er daarom verstandig aan om continu te innoveren en daarnaast een disruptiestrategie te voeren, geholpen door technologie en data. Het modelmatig werken dat wij hanteren, helpt daarbij.”

Hoppinger helpt opdrachtgevers om te onderzoeken en analyseren wat hun klanten belangrijk vinden. Hoe gaat de wens van de eindklant of eindgebruiker zich in de toekomst ontwikkelen? Wat betekent dat voor jouw organisatie? En hoe kun je met technologie en data inspelen op die ontwikkelingen? “Platformmodellen, die diensten en eindgebruikers bij elkaar brengen, werken daarin ondersteunend. Vaak betekent het dat je op termijn, gedreven door technologie en data, een andere plek in de waardeketen kunt gaan innemen. Daar geloven wij in. We willen de end-to-end-partner zijn in de digitale transities van onze klanten. Daarmee mikken we op een strategisch en creatief partnership voor de lange termijn, van technische realisatie tot optimalisatie en doorontwikkeling.”

“We helpen vanuit onze expertise onze klanten om die technologie op een eenvoudige manier in te zetten voor hun eindgebruikers.” Een klantcase die dit mooi illustreert, is de Stichting Studentenhuisvesting (SSH), een van de grootste studentenhuisvesters van Nederland. “We hebben met de SSH een traject ingezet om de woningzoekenden en huurders digitaal beter van dienst te zijn.” Hoppinger heeft een selfservice-platform ontwikkeld, waarbij de gehele journey in één systeem is ondergebracht. “Dit leidt aan de ene kant tot een hogere huurderstevredenheid, maar ook tot beter afgestemde processen en een efficiëntere interne organisatie. Dat levert weer tijdwinst op waardoor je de doelgroep digitaal nog beter kunt ondersteunen.”

Ondernemende cultuur

Het allerbelangrijkste voor als je gaat innoveren en digitaliseren, is dat er een ondernemende cultuur aanwezig is binnen de organisatie: “Digitaliseren is ondernemen. En ondernemen is experimenteren, fouten durven maken en daar snel van leren. Een organisatie die wil groeien en innoveren, moet het ondernemerschap organiseren. Innovatie door technologie wordt alleen een succes als de organisatie zelf even hard meegroeit en innoveert. Het moet door de haarvaten van de organisatie stromen. Samen met onze opdrachtgevers stappen we als het ware de toekomst in. Dat is vaak heel inspirerend. Als je het ook nog eens samen mag uitvoeren en doorontwikkelen, geeft dat veel energie om de volgende stap te nemen. In die zin zit het werk van Hoppinger dicht tegen ondernemerschap aan. We helpen onze klanten te ondernemen. En dat doen we zelf ook, voor ons eigen bedrijf. Voor ons eigen merk kijken we ook hoe onze markt zich de komende jaren ontwikkelt. Hoe moeten we daarop inspelen? In de digitale en technische wereld waarin wij opereren, die zo snel verandert, moeten wij ook continu blijven innoveren om van waarde te zijn voor de klanten die we bedienen. Nu, straks en in de toekomst.”

Bezoek de website voor meer informatie