Partner in duurzaam mobiliteitsbeleid

Driven helpt bedrijven bij hun mobiliteitsvraag. Duurzaamheid is voor veel bedrijven een steeds belangrijker thema, maar vraagt ook maatwerk. “We helpen organisaties hun mobiliteit zo te regelen dat het aansluit op de bedrijfsdoelstellingen en de individuele behoeften van de werknemer, zonder het ingewikkeld te maken,” aldus Antoinette Benning, directeur van Driven.

“Onze naam staat voor de gedrevenheid die wij als groep hebben. We willen de zakelijke markt maatwerkoplossingen bieden die aansluiten op de doelen van de klant. De naam is natuurlijk ook een mooie link naar je verplaatsen, verplaatst worden,” vertelt Benning. Met de tools en vervoerskeuzes die Driven biedt, kunnen organisaties hun mobiliteitsvraag veel beter bijhouden, wat ook belangrijk is in het kader van duurzaamheid en kostenbeheersing. Het biedt ook de kans om de individuele wensen van medewerkers te bespreken. “Je kunt aan je bedrijfsdoelen werken, of dat nu het verlagen van de CO2-uitstoot is, de tevredenheid van je medewerkers of kostenbeheersing.”

Milieuprestaties

Mobiliteit is verantwoordelijk voor een groot percentage van de CO2-footprint van veel organisaties, stelt Benning. “Met alleen een elektrische auto ga je het niet redden. Je moet als organisatie ook nadenken over alternatieven, zoals niet-reizen, vervoer op maat of kiezen voor de fiets. Je milieuprestaties meten is heel belangrijk. Dat begint met een tool waarmee je kunt zien hoeveel CO2 alle medewerkers gezamenlijk uitstoten. Vervolgens kun je vanuit die data nadenken hoe je het slimmer kunt organiseren en meer en betere mogelijkheden en alternatieven biedt. Dat is ook fijn voor je werknemers.”

De impact van anderhalf jaar gedwongen thuiswerken op onze mobiliteit is blijvend, constateert Benning. “We zijn anders gaan nadenken over bewegen, verplaatsen en reizen. Die auto die de hele dag voor de deur staat, hebben we die eigenlijk nog wel nodig? We hebben met elkaar geleerd dat er ook andere mogelijkheden zijn dan elke dag naar kantoor reizen. Je krijgt veel meer een mix van oplossingen. Dat hoeft niet thuis te zijn, maar kan ook op andere locaties.” Als je er een financiële prikkel aan verbindt, gaan mensen andere keuzes maken, is Bennings’ overtuiging. “Een leaseauto staat voor een bepaalde waarde én de bijtelling. Als je die waarde als een budget beschikbaar stelt, houdt de werknemer er geld aan over als hij de leaseauto opgeeft, bijvoorbeeld voor een kleinere auto of mobiliteitspas en een elektrische fiets.”

Mobiliteitsscan

Als organisatie is dit een uitgelezen moment om na te denken over huidige keuzes. Wat zou anders kunnen? Driven heeft een mobiliteitsscan opgezet om organisaties te helpen op een vernieuwende manier naar mobiliteit te kijken. “We kijken niet alleen naar wat het bedrijf wil, maar ook naar wat de medewerkers willen.” Het hybride werken vraagt om meer flexibiliteit, met mobiliteitsoplossingen op maat, bij uitstek de expertise van Driven.

“De vraag ‘waar ga ik heen en wat is dan de slimste manier om te reizen?’ lijkt op het eerste gezicht eenvoudig, maar vraagt om extra planning. Je moet je vervoerskeuze reserveren, die moeten ook beschikbaar zijn. En het heeft impact voor de werkgever. “Die keuzevrijheid en flexibiliteit moet je voor je hele organisatie regelen. Bovendien word je ook nog eens geconfronteerd met alle administratieve rompslomp die erbij komt kijken. Driven levert naast de middelen ook de techniek waarmee dat organisatorisch een stuk eenvoudiger wordt.”

Nieuwe oplossingen

“We streven naar een win-winsituatie voor zowel werkgever als werknemer. We willen echt niet iedereen uit de leaseauto jagen. Het gaat juist om de vraag waar het beter kan. ‘Waar heb je behoefte aan als bedrijf? Wat zijn je doelen? Wat wil je bereiken?’ Gaat het om een kostenbesparing of om duurzaamheid? We adviseren en leveren vervolgens ook de techniek en de middelen om je doel voor elkaar te krijgen. We zijn onderdeel zijn van de Louwman-groep, kijken breder naar behoeften, omdat we multi-merk en multi-modaal mobiliteitsdiensten kunnen leveren. Naast lease- en deelauto’s bijvoorbeeld ook het ov en de fiets.”

Het is Bennings’ overtuiging dat mobiliteit blijvend is veranderd door corona en een andere kijk op de werk/privébalans. “Voor de één zit het werkgeluk in een mooie leaseauto, voor een ander misschien in meer vrije tijd. Bovendien is je keuze afhankelijk van waar je woont. Daarom is het zo ingewikkeld om daar als werkgever maar één oplossing voor te hebben. Lang niet iedereen ambieert nog een eigen auto of een leaseauto.” Het leidt tot nieuwe oplossingen, zoals de mobiliteitspas en app die Driven ontwikkelde. “Hiermee kan een medewerker zelf zijn of haar reis inplannen en vastleggen, bijvoorbeeld met de bus of metro naar het werk en daar overstappen op een deelauto waarmee hij of zij vervolgens naar een locatie rijdt die minder goed bereikbaar is per ov.” Het voordeel voor de werkgever is dat deze overzicht heeft in de vervoerskosten en een beleid kan voeren richting duurzame vervoersoplossingen.

Vaste reiskostenvergoeding

Tot 1 oktober 2021 mag je als werkgever een onbelaste vergoeding voor vaste reiskosten geven aan werknemers, óók als de medewerkers vanwege corona vooral thuiswerken. Na 1 oktober verandert dit en mogen de reiskosten over een thuiswerkdag niet meer worden vergoed. Dat betekent dat werkgevers per medewerker opnieuw moeten vastleggen wat het (nieuwe) reisgedrag is. Dat vereist een goede registratie van alle reisbewegingen.

Voor meer informatie bezoek de website