Het verplichte ouderschapsplan bij scheiding bestaat vijftien jaar. Aanleiding voor de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) om hun model te moderniseren.

Het ouderschapsplan is in de wet gekomen om gelijkwaardig ouderschap bevorderen. Voordat de rechter een scheidingsverzoek toewijst, moet er een ouderschapsplan zijn tenzij is aangetoond dat dit ouders ondanks hun inspanningen niet is gelukt,’ vertelt Glenda Raap, echtscheidingsadvocaat-mediator en voorzitter van de vFAS. Uit onderzoek blijkt dat het plan over het algemeen een positief effect heeft op de relatie tussen de ex-partners. Ongeveer 60% is tevreden met de afgesproken zorgverdeling. Jonge gescheiden ouders betrekken hun kinderen vaker bij de totstandkoming van en afspraken in het ouderschapsplan.

‘Met de manier waarop je uit elkaar gaat, leer je je kind hoe

Kinderen bij plan betrekken

In het ouderschapsplan worden onder andere afspraken gemaakt over de zorg voor de kinderen, de verdeling van de kosten, de informatie-uitwisseling en de manier waarop de kinderen bij het plan zijn betrokken. Het vernieuwde model sluit beter aan op het huidige ouderschap, stelt Raap. ‘We nodigen ouders uit om hun kinderen meer te betrekken bij de totstandkoming van het ouderschapsplan. Door zelf met ze in gesprek te gaan en ze mogelijkheden te bieden om in gesprek te gaan met andere kinderen van gescheiden ouders. Meer betrokkenheid van de kinderen draagt bij aan de acceptatie van de situatie.’ Een scheiding is een rouwproces. Voor ouders én kinderen. Het is goed om professionele ondersteuning te krijgen om je door de scheiding te loodsen, meent ze. Zowel op juridisch als op emotioneel vlak. ‘De manier waarop je je scheiding regelt, is bepalend voor je kinderen. Elk kind weet later nog precies wanneer en hoe werd verteld dat papa en mama gingen scheiden. Voor het kind is er een vóór en na dat moment. Op de manier waarop je uit elkaar gaat, leer je je kinderen ook hoe je met conflicten omgaat en hoe er vanuit een scheidingssituatie een goede nieuwe thuissituatie kan ontstaan bij beide ouders. In hoe je het aanpakt kun je als ouders echt verschil maken door dit goed doen, ondanks al je pijn en boosheid, maar ondanks alle goede bedoelingen ook heel erg fout.’

Goed uit elkaar met een advocaat/mediator van de vFAS.