Het idee dat je te laat bent om nog in te stappen in cryptocurrencies is te vergelijken met denken dat je te laat bent voor het internet, meent Cyber Capital-oprichter en Chief Investment Officer Justin Bons. De fondsbeheerder richt zich exclusief op cryptocurrencies. “De fundamentele kwaliteiten van de technologie zijn onweerlegbaar. Het is een motor voor versnelde economische groei en vrijhandel.” Met Cyber Capital Fund A mikt de fondsbeheerder op investeerders die voor de lange(re) termijn willen investeren. Cyber Capital is in 2016 opgericht en gevestigd te Amsterdam. De opening van een tweede vestiging, in het Zwitserse Zug (‘de cryptohoofdstad van de wereld’) is aanstaande.

Cyber Capital (Fund A) biedt de mogelijkheid te investeren in cryptocurrencies. In vijf jaar tijd is het fonds meer dan 14.000% in waarde gestegen; met een jaarlijkse groei van ruim 142% en in 2020 zelfs ruim 300%. Cyber Capital investeert exclusief voor de langere termijn, gebaseerd op fundamentele analyse. Het fonds wordt actief gemanaged en wekelijks herbelegd om de index voor cryptocurrencies, CRIX, te verslaan. Deelnemers aan het fonds zijn investeerders die voor de middellange tot lange termijn investeren en op zoek zijn naar een fonds met een gevarieerd aanbod cryptocurrencies. De minimum inleg bedraagt honderdduizend euro.

Langetermijnbenadering

De aanpak van Cyber Capital onderscheidt zich van mensen die zich laten leiden door snelle winst, benadrukt Bons. “We investeren in goed ontworpen cryptocurrencies met concrete businessmodellen en marktpotentie, met tastbare economische voordelen, dit wordt bereikt door uitgebreid onderzoek en een grondig begrip van de onderliggende fundamenten.

We hanteren een langetermijnbenadering. Dit beschermt investeerders tegen de boom & bust-cycli die kenmerkend zijn voor opkomende technologieën als cryptocurrencies. En die boom & bust-cycli blijven voorlopig nog wel gaande. Pas als de cryptocurrencies zijn geïntegreerd in de financiële infrastructuur en de wereldhandel komt de koersontwikkeling van cryptovaluta in meer rustig vaarwater.”

Justin Bons is de oprichter en Chief Investment Officer van Cyber Capital. Na zijn studie filosofie en geschiedenis aan de University of Auckland in Nieuw-Zeeland ontdekte hij in 2012 cryptocurrencies. Hij verdiepte zich in deze nieuwe technologie, waarbij hij niet alleen actief werd als investeerder, maar zich ook specialiseerde in de politiek en het gedecentraliseerde bestuur van cryptocurrencies. Hij is een kritisch volger van cryptocurrencies met een uitgesproken visie op blockchain governance.“

De techniek achter de cryptocurrencies is de blockchain technologie. Deze technologie zorgt voor een onweerlegbare vastlegging van de onderlinge transacties. Met hulp van de blockchain worden transacties cryptografisch versleuteld. De gegevens zelf en de overdracht zijn streng beveiligd. De blockchain kan niet worden onderbroken en de geschiedenis van de transactie kan niet worden ‘herschreven’.

Mainstream

Bitcoins en andere cryptocurrencies zijn hot. Niet alleen vanwege de spectaculaire prijsstijgingen en sterke koersfluctuaties, maar vooral ook omdat cryptocurrencies meer en meer mainstream worden. “De doorbraak van cryptocurrencies ligt alweer een aantal jaren achter ons,” stelt Justin Bons. Een voorbeeld hiervan is de aankoop van bitcoins door Tesla en allerlei praktische toepassingen, zoals het succes van de e-wallet van Ant Group van Jack Ma, het voormalige Alipay. Cryptovaluta zijn kortom niet langer alleen een beleggingsobject zoals goud en andere edelmetalen, maar dringen ook steeds meer door tot de reële economie. En net als bij de start van het internet is het een kwestie van tijd voordat betalen en sparen met cryptocurrencies gemeengoed is.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bepleit in een position paper (publicatiedatum: november 2020) dat de Nederlandse economie optimaal moet kunnen profiteren van de kansen van zogeheten ‘crypto-assets’. Nederland kan hierin een voortrekkersrol in Europa vervullen. Cryptocurrencies kunnen aanzienlijke voordelen brengen en kunnen bijvoorbeeld leiden tot een goedkopere, minder belastende en meer inclusieve manier om het midden- en kleinbedrijf (mkb) van financiering te voorzien. ‘Payment tokens’ kunnen ook gebruikt worden als een goedkopere, snellere en meer efficiënte manier van betalen, waarbij het aantal tussenpersonen afneemt. Dit laatste sluit precies aan bij de visie van Cyber Capital-oprichter en CIO Justin Bons. “De technologie achter cryptocurrencies vergroot de efficiëntie van vrijwel alle financiële toepassingen. De techniek zorgt ervoor dat transacties goedkoper, sneller en makkelijker plaatsvinden. En bovendien ook veiliger. Bij elkaar opgeteld biedt de technologie een duidelijke toegevoegde waarde aan het bestaande, traditionele geldsysteem.”

Democratisering geldsysteem

Bons vergelijkt cryptocurrencies op de geldmarkt met de scheiding van kerk en staat in de zeventiende eeuw. “Blockchain is een vrij systeem, zonder censuur. Dat is de kracht. Blockchain zorgt ervoor dat afspraken worden uitgevoerd zoals bedoeld. Niemand kan het onderbreken. Er zijn allerlei zekerheden ingebouwd die een veilige transactie garanderen.” Een ander belangrijke, onderscheidende eigenschap: “Geen enkele partij heeft de ultieme zeggenschap. Cryptocurrency ontneemt staten de macht over het geldsysteem. Het is een robuust geldsysteem dat de maatschappij verandert. Het is een “democratisering” van het geldsysteem. De kern van cryptocurrencies in één zin is ‘vertrouwen zonder gecentraliseerde autoriteit’. Er zijn geen overbodige schakels – geen tussenpersonen – waardoor het veel efficiënter is. Het systeem is gebouwd op speltheoretische cryptografische algoritmen.”

“Cryptocurrencies creëren meer economische vrijheid en stimuleren daarmee economische voorspoed,” constateert Bons. “Het verwijdert handelsbarrières en bevordert vrijhandel. Het is privaat geld en niet een munt die in handen is van de Verenigde Staten, China of de Europese Unie. Cryptocurrencies zijn publiek en neutraal.” Bons vermoedt dat toezichthouders alert zijn, maar zo stelt hij relativerend: “Het verschilt tegelijkertijd niet veel van een goudstaaf of cash geld, maar dan in een digitale vorm. Controle kan worden gereguleerd en gehandhaafd met de normale politie- en onderzoeksinstrumenten.”

De cryptocurrencies markt is nu nog relatief klein in verhouding tot de totale geldmarkt en de koers extreem volatiel, maar de impact zal alleen maar groter worden, voorspelt Bons. “Monetair gezien zijn cryptocurrencies revolutionair, omdat zij een digitaal equivalent zijn van de goederengeldactiva uit het verleden, zoals goud en munten. Bovendien kenmerken cryptocurrencies zich door de decentralisatie van machtsstructuren, dit fungeert als een uitbreiding van het concept van de scheiding der machten”

De opkomst van cryptocurrencies past in de trend dat papiergeld meer en meer uit het dagelijks leven verdwijnt ten gunste van elektronische pintransacties en betalingen met de smart phone of handige betaalapps. “Er is sprake van een wereldwijde digitaliseringstrend.” Bons voegt daaraan toe: “Het interessante van cryptocurrencies is dat het tevens de kenmerken heeft van cash geld maar dan in digitale vorm. Het combineert beide werelden. Cryptocurrency ondersteunt niet alleen de beweging naar digitalisering van het betaalsysteem, maar maakt het ook mogelijk.”

Cyber Capital B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder het AIFMD-ligt regime en bij DNB.