Flyct Letselschade behartigt de belangen van (letsel)schadeslachtoffers en hun werkgevers in binnen- en buitenland. Het bureau werkt uitsluitend voor slachtoffers. ‘Ons doel is dat het slachtoffer ontzorgd en niet financieel benadeeld wordt,’ vertellen letselschade-experts Saša Rijpert en Marieke de Nie.

‘Geen enkele zaak is gelijk. Letselschade is altijd maatwerk,’ vertellen Rijpert en De Nie. Het merendeel van de zaken zijn verkeersongelukken (circa 80%). Daarnaast zien we veel bedrijfsongevallen, ongevallen tijdens de (wintersport)vakantie en hondenbeten. ‘In principe alles wat de schuld is van een ander,’ verklaart Rijpert.

Kosteloos

Slachtoffers krijgen nooit een rekening voor het werk van de letselschade-experts van Flyct. ‘Alle kosten worden verhaald op de verantwoordelijke partij als deel van de letselschadeclaim. Dat is wettelijk zo geregeld. En in het incidentele geval dat de aansprakelijkheid toch niet kan worden vastgesteld, sturen wij geen factuur. Dat risico is voor ons.

De eerste stap is dat de verzekeraar van de andere partij aansprakelijkheid erkent. Om tot een schadebedrag te komen, moet er sprake zijn van een medische eindtoestand, waarbij de situatie niet meer verbetert of verslechtert. ‘Vanuit de eindsituatie kun je de schade naar de toekomst toe berekenen. Als je veertig jaar oud bent, heb je nog een hele toekomst voor je. Om op dezelfde manier te leven als voor het ongeluk, kijk je naar het inkomen, maar ook naar de hulp die je nu en in de toekomst nodig hebt. Dat kan ook bijvoorbeeld het onderhoud van de tuin zijn, als je dat zelf niet meer kunt doen.’ Gedurende het letselschadetraject zorgt Flyct ervoor dat er met toestemming van de verzekeraar externe deskundigen worden ingeschakeld. Bijvoorbeeld een zorgcoach als aanpassingen in huis nodig zijn, of een arbeidsdeskundige bij begeleiding naar een (nieuwe) baan.

Het grootste verschil tussen een letselschadeadvocaat en jurist of expert is dat alleen letselschadeadvocaten mogen procederen voor de rechtbank. Echter, meer dan 95 procent van alle letselschadezaken hoeft nooit voor een rechtbank te verschijnen en is het dus niet nodig om een advocaat in te schakelen.

Letsel is al erg genoeg en daaromheen kun je geen extra zorgen gebruiken. ‘De onderhandelingen met de verzekeraar zijn niet altijd leuk, en vaak ook stressvol voor het slachtoffer,’ benadrukt De Nie. ‘Onze cliënt heeft niet gevraagd om in deze situatie te zitten. Ik ken eigenlijk geen zaak waarbij het slachtoffer niet mentaal te lijden heeft door de letselschadezaak. Een van onze belangrijkste doelen is om die stress te verminderen, het slachtoffer te ontzorgen.’

Het inschakelen van een letselschade-expert is niet verplicht, maar zonder een expert ben je kwetsbaar. ‘Je zit in financiële nood, waardoor je dingen niet meer overziet en de druk voelt om akkoord te gaan met een financieel voorstel.’ Discussies duren soms lang, vertelt Rijpert. ‘Als je in loondienst werkt, krijg je in die periode je loon gewoon doorbetaald, maar als zelfstandig ondernemer heb je vanaf dag één geen inkomsten en is drie weken wachten al lang.’ Trauma’s als een whiplash of hersenschade zijn vaak extra zwaar voor het slachtoffer. ‘Als een timmerman een arm kwijt is door een ongeluk, is de impact duidelijk. Een hersentrauma of whiplash zie je niet aan de buitenkant. Wij helpen bij het samenstellen van een dossier om een relatie tussen de klachten en het ongeval aan te tonen. Onze onderscheidende rol is om het proces en de onderhandelingen te begeleiden en het slachtoffer te ontzorgen zodat deze zich kan richten op zijn/haar revalidatie of herstel.’

Flyct werkt landelijk en bezoekt de slachtoffers thuis. ‘We hebben expertise in brede zin en gekwalificeerde experts op gebieden als overlijdensschades, het begeleiden van de schade bij zelfstandig ondernemers, whiplashzaken, orthopedisch letsel, materiele schade enzovoorts.’ Flyct gaat voor een positieve ervaring na een ongeluk.

Een gratis adviesgesprek inplannen met een van onze experts? Dat kan! bezoek de website en maak een afspraak.