In november presenteerde de Europese Commissie plannen om de hoeveelheid verpakkingsafval te verminderen. Verpakkingen moeten hervulbaar en herbruikbaar zijn. Is dat niet mogelijk, dan moet de verpakking afbreekbaar of recyclebaar zijn.

Een van de doelstellingen van een verpakking is om te zorgen dat het product veilig en van goede kwaliteit zijn weg naar de consument vindt. Voor verpakkingen gelden strenge eisen qua houdbaarheid, veiligheid en hygiëne. Vanuit de regelgeving moet een verpakking aan allerlei normen voldoen.

Lang houdbaar

Voedselverspilling en het verminderen van de hoeveelheid verpakkingsafval staan soms op gespannen voet. Voorkomen dat etenswaren in de afvalbak verdwijnen is de belangrijkste rol van verpakkingsmateriaal. Dat is ook de reden waarom voor lang houdbare producten hogere eisen worden gesteld. Verpakkingsafval is schadelijk, maar de milieu-impact van voedselverspilling is vele malen groter dan die van een verpakking. Nu is nog een groot deel (65%) van de supermarktvermin mogelijk additieven, zoals inkt en lijm.

Composteerbaar

De plannen van de Europese Commissie zijn op veel punten heel concreet. Zo moeten fruitstickers afbreekbaar zijn en mogen de bezorgdozen van internetaankopen nog maar 40 procent loze ruimte bevatten. Koffiecupjes moeten composteerbaar zijn. Kleine shampooflesjes in het hotel zijn binnenkort verleden tijd. De plannen dwingen producenten om van tevoren na te denken om een goed recyclebare verpakking te maken. Het kan net het zetje in de rug zijn om te verduurzamen. Nu is recyclebaar plastic nog duurder dan nieuw plastic. Iedereen kan een steentje bijdragen om de doelen te halen. Hergebruik en recycling begint met gescheiden inzameling. Ook hier is nog winst te halen, blijkt uit cijfers van MilieuCentraal. Bijna de helft van de drinkkartonnen verdwijnt nog in het restafval. Van plastic verpakkingen is dit 25 procent. Die hoeveelheid moet omlaag. Betere communicatie naar de burger wat er met de materialen gebeurt, helpt om het belang te laten zien van gescheiden afvalstromen.

FRANK VANDEWAL, SUSTAINABILITY DIRECTOR TETRA PAK

Waarom bestaat een drankkarton uit verschillende materialen?

“Verpakkingen hebben bepaalde functies, waarvan één het tegengaan van voedselverspilling is. De basis van onze drinkverpakkingen bestaat uit karton. Zowel aan de binnen- als de buitenkant zit een fi jn laagje plastic. Afhankelijk van de functie van de verpakking zit er ook nog een dun laagje aluminium aan de binnenkant. Voor producten in het koelvak, met een beperkte houdbaarheid van enkele weken, is zo’n aluminiumlaagje niet nodig. Voor lang houdbare producten in het schap is dat wel nodig om de levensduur en de kwaliteit van het product te kunnen waarborgen. Die producten hebben een houdbaarheid tot 12 maanden en zelfs meer.”

Hoe wil Tetra Pak verduurzamen?

“Het is onze visie en doel om in de toekomst steeds meer en maximaal te werken met hernieuwbare materialen, dan wel met gerecyclede materialen. Op die manier hopen we volledig onafhankelijk te worden van fossiele grondstoffen. We zijn ervan overtuigd dat een circulair concept verder gaat dan een recyclebare verpakking. We moeten echt kijken welke grondstoffen worden gebruikt binnen de keten. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die grondstoffen kunnen bijdragen aan een zo laag mogelijke impact op het klimaat? Voor de plastics gebruiken we steeds meer alternatieven van plantaardige oorsprong die volledig compatibel blijven met de recycling. Qua ontwerp proberen we het plastic en aluminium aan de binnenkant te vervangen door een monomateriaal. Dat vereenvoudigt de recycling en brengt de CO2-footprint verder naar beneden.”