Thuis is het scheiden van afval inmiddels gemeengoed. We weten ook waarvoor we dat doen. De volgende stap is zo veel mogelijk bronscheiding op openbare locaties, zoals op het werk en op de sportclub. “Wat thuis normaal is, moet ook op andere plekken normaal worden,” vertelt directeur Robbert Loos van de Vereniging Afvalbedrijven.

Van de ruim vijf miljoen ton afval die de KWD-sector (kantoor-, winkel- en dienstensector) jaarlijks produceert, wordt ongeveer de helft gerecycled. De Vereniging Afvalbedrijven wil net als de overheid de hoeveelheid restafval uit de KWD-sector reduceren tot een miljoen ton.

Maatwerk in afvalscheiding

“Er gaat nog zoveel materiaal verloren voor de samenleving. De afvalstromen van kantoren, winkels, sportclubs en andere openbare ruimten, zoals horecalocaties en in het openbaar vervoer, worden nog marginaal gescheiden. Dat wordt grotendeels als restafval verwerkt, wat niet nodig is,” stelt Loos. “Als we het hebben over recycling van afvalstromen valt hier nog een wereld te winnen. De bedrijfsafvalinzamelaars zijn prima geëquipeerd om maatwerk te leveren in afvalscheiding. Het is zaak dat we ons daar meer bewust van worden en op ons werk of bij de sportclub vragen ‘waarom is dat hier nog niet geregeld?’. Ik zie genoeg voorbeelden van sportverenigingen waar niet alleen een restafvalbak staat, maar ook één met de sticker ‘plastic’. En dat werkt!”

Zuivere stromen

De transitie naar een circulaire economie heeft onder meer als doel om de afhankelijkheid van primaire grondstoffen te reduceren. Voor Robbert Loos is het klip en klaar: “Afval scheiden levert een grote bijdrage aan onze duurzaamheidsdoelen. Om de verschillende afvalstromen goed te kunnen verwerken tot grondstoffen voor nieuwe materialen, is het belangrijk dat ze bij de bron worden gescheiden. Zodat we zuivere stromen hebben van gelijksoortige materialen die goed gerecycled kunnen worden en een nieuw leven krijgen in de verpakkingsindustrie en de maakindustrie.”

Recyclaat

Wat helpt, is dat de prijzen voor recyclaat nu goed zijn. “Het gerecyclede materiaal moet concurreren met primaire grondstoffen. Recyclaat vindt nu gemakkelijker zijn weg naar de markt dan een tijdje geleden.” Evengoed is er nog een lange weg te gaan om de concurrentiepositie van recyclaat ten opzichte van primaire grondstoffen structureel in een goede verhouding te krijgen. De Green Deal van de Europese Commissie, met verplichte percentages recyclaat bij het maken van nieuwe producten, is een duw in de goede richting, stelt Loos vast. Voor plastic verpakkingen wordt er gericht op een recyclaat van 30%. “Bij het verplicht bijmengen van benzine en diesel met biobrandstoffen hebben we dat ook gezien. De plannen van Eurocommissaris Timmermans gaan hetzelfde doen voor verschillende materialenstromen. Dat gaat helpen om het primaire gebruik verder terug te dringen, wat we als samenleving ook moeten willen. De afvalbedrijven en de recyclingindustrie zijn goed in staat om dit proces vorm te geven. Vanaf het moment dat iemand ergens van af wil tot het moment dat iets heel goed opnieuw gebruikt kan worden. Dit dringt het gebruik van primaire grondstoffen terug.”

Jaarlijks wordt in Nederland zo’n 60 miljoen ton afval geproduceerd. 80% hiervan wordt gerecycled, 10% ingezet voor de productie van (duurzame) energie.