Een goed pensioen was een zekerheid waar je altijd op kon rekenen. Nu dat minder het geval is, groeit het bewustzijn dat je zelf aan de slag moet voor je financiële onafhankelijkheid. Daarbij draait het niet alleen om geld. Het gaat er veel meer om of je de vrijheid hebt om met je leven te doen wat je wilt.

Niet alleen ons pensioen staat onder druk. De AOW-leeftijd schuift steeds verder op. Wil je eerder stoppen met werken, dan moet je een plan hebben. Voor de jonge generatie zijn weer andere thema’s belangrijk, zoals sparen voor de aankoop van een eigen huis. De discipline om te sparen is niet iets waar we van onszelf over beschikken. “Het is niet makkelijk. De mens is niet geprogrammeerd op langetermijndenken. Je moet jezelf dwingen,” stelt Eelco Habets, country manager Nederland bij online spaarbemiddelaar Raisin. Een doel stellen maakt het makkelijker om te starten met sparen of extra te sparen, is zijn advies. Dat kan eerder stoppen met werk zijn, maar bijvoorbeeld ook financiële onafhankelijkheid waardoor je meer tijd kunt besteden aan vrijwilligerswerk of hobby’s. “Het helpt als je vijf à tien jaar vooruitkijkt met een spaardoel. Net als bij goede voornemens houd je het zo beter vol. In Duitsland is het bijvoorbeeld normaal dat je als woningstarter dertig procent van de koopprijs zelf spaart.”

Spaarkampioen

Nederlanders zijn in Europees verband ware spaarkampioenen. Én we sparen steeds meer. Tussen 2003 en 2021 is het spaartegoed van alle huishoudens ruim verdubbeld van 195,4 miljard euro tot 395,5 miljard euro. Een gemiddeld Nederlands huishouden had aan het begin van 2021 ongeveer € 50.000 aan spaargeld. In de eerste helft van 2021 spaarden we twee keer zo veel als onze oosterburen.

De rente op spaargeld die Nederlandse banken betalen, blijft dalen, constateert Habets. “De gemiddelde leeftijd van Nederlanders blijft stijgen. Door de vergrijzing wordt er meer gespaard dan uitgegeven, waardoor Nederlandse banken met spaaroverschotten zitten.” Bij buitenlandse banken zijn de rentes hoger. “In het buitenland is spaargeld meer waard voor banken en is er meer concurrentie, waardoor de rentetarieven op spaargeld tot wel één procent hoger zijn. In andere landen, ook direct over de grens, kun je een hogere rente op je spaargeld krijgen dan bij een Nederlandse bank.” Daarbij geniet je als Nederlandse spaarder binnen de Europese Unie dezelfde bescherming. Je spaargeld is bij een faillissement van de bank overal gegarandeerd tot  € 100.000 per bank, of een gelijkwaardig bedrag in de lokale valuta.

Horizon

Omdat spaargeld minder rendement oplevert, kiest een groeiende groep mensen om (ook) te gaan beleggen. “Dat doe je met een andere horizon. Beleggen doe je voor de lange termijn. Zolang je met verstand belegt en je goed inleest, is dat een prima idee. Wil je binnen de één en vier jaar over je geld beschikken, bijvoorbeeld voor een grote aankoop, dan kun je beter bij sparen blijven,” stelt Habets. “Als je belegt ben je afhankelijk van het koersverloop. Daar moet je rekening mee houden. Als je je aandelen van de hand moet doen omdat je cash nodig hebt, kun je geluk hebben dat je op een goed moment verkoopt, maar je kunt er financieel ook bij inschieten.” Habets wijst erop dat depositosparen een goed alternatief is naast vrij opneembaar sparen en beleggen. “Het geld staat een paar jaar vast, maar daar staat een hogere rente tegenover.”

Veilige haven

Ook nu weer zijn overheden en financiële markten overvallen door de snelle toename van het aantal coronabesmettingen. “Covid-19 is nog steeds een factor, door de onvoorspelbaarheid,” stelt Eelco Habets vast. “Spaargeld is een veilige haven. Een goed gevulde spaarpot geeft rust en zekerheid. In tijden van economische onzekerheid wil je snel de beschikking hebben over je geld. Dat kan met spaargeld.”

Voor meer informatie: www.raisin.nl