Huishoudens en ondernemingen hebben last van de hoge energieprijzen. Om de hogere energierekening voor mkb-bedrijven deels te compenseren, gaat de belasting op energie voor bedrijven in 2022 eenmalig omlaag. Voor een structurele oplossing voor de volatiele energieprijzen is verduurzaming van bedrijfspanden en (zelf) groene stroom opwekken de enige duurzame oplossing. Het kán en het móet.

Niet alleen de hoge energieprijzen dwingen ondernemers om werk te maken van verduurzaming. Bedrijven en instellingen die per jaar 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken, zijn nu al verplicht om alle energiezuinige maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. En vanaf 1 januari 2023 moet ieder kantoorgebouw met een oppervlakte van 100 m2 of meer energielabel C of hoger hebben. Investeren in duurzaamheid en energiebesparing hoort daarom thuis in de langetermijnstrategie van de onderneming.

Energietransitie

De oorlog in Oekraïne en het Klimaatrapport 2022 van het IPCC – met de waarschuwing dat de komende jaren cruciaal zijn om de doelen van het Parijsakkoord te halen – zetten extra druk achter de energietransitie. Kern van de transitie is de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame, groene energie. In 2050 moet Nederland volledig over zijn gestapt op duurzame energie. De ontwikkelingen gaan hard. Zonne-energie is ten opzichte van 2020 met 26% gegroeid. Afgelopen april werd voor het eerst bijna de helft van de stroom duurzaam opgewekt. Van al het energieverbruik in 2021 was ongeveer 12,5% hernieuwbaar (bron: Energieopwek.nl).

Leveringszekerheid

Het verduurzamen van je onderneming begint met praktische maatregelen. Grotere stappen zetten kan individueel of collectief, als je op een bedrijventerrein bent gevestigd. Ondernemers(verenigingen) en gemeenten willen wel aan de slag met de verduurzaming van bedrijventerreinen, maar weten vaak niet hoe te beginnen. Gemiddeld is de CO2-uitstoot van een bedrijventerrein gelijk aan die van 2300 woningen, volgens berekeningen van TNO. Voor de bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord en de Metropoolregio Amsterdam is onderzocht waar de kansen liggen voor de energietransitie. Daarbij is gekeken naar zaken als de energielabels van gebouwen, de ruimte voor zonnepanelen op daken en het gebruik van restwarmte.

Het succes van duurzame energie heeft een keerzijde. Zon en wind zijn onvoorspelbaar. Bij veel aanbod is nu nog sprake van netcongestie, wat invloed heeft op de leveringszekerheid. Het zorgt ervoor dat bedrijven niet alleen moeten nadenken en op zoek gaan naar duurzame bronnen, maar ook op zoek moeten naar slimme opslag van energie, individueel of collectief. Zodat je je eigen duurzame stroomvoorziening hebt en het energienet alleen nog als back-up nodig hebt. Het is de volgende stap richting duurzame energie-autonomie.

”Gemiddeld is de CO2-uitstoot van een bedrijventerrein gelijk aan die van 2300 woningen”