Normen, zichtbaar van levensbelang

NEN ontwikkelt normen in samenwerking met experts uit de markt. Deze normen bevatten eisen en richtlijnen. Normen die eisen stellen aan producten of testmethoden zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er veilige producten op de markt komen. Dat doen we niet alleen voor de zorg, maar ook voor andere sectoren. Denk aan afspraken voor water, de bouw, duurzaamheid of de energietransitie. Normen zijn vaak onzichtbaar en op de achtergrond aanwezig, maar door de wereldwijde uitbraak van COVID-19 zijn diverse normen voor de zorgsector plotseling heel zichtbaar.

De persoonlijke bescherming van de zorgverleners staat in deze periode onder hoge druk. Daarom draagt NEN waar mogelijk graag bij aan oplossingen voor de zorgsector. Om zorgverleners te beschermen tegen COVID-19, zijn enorm grote hoeveelheden beschermingsmiddelen nodig. Al die middelen moeten aan eisen voldoen en getest zijn volgens bepaalde eisen. NEN heeft diverse normen voor medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen tijdelijk vrij beschikbaar gemaakt in NEN Connect. NEN beoordeelt en test zelf niet. We bieden fabrikanten, leveranciers en inkopers van bijvoorbeeld mondkapjes snel en eenvoudig online toegang tot de eisen en testmethoden. Datzelfde doen we ook met normen voor crisis- en risicomanagement.

Mondkapjes

Zorgverleners moeten een persoonlijk beschermingsmiddel dragen voor de juiste bescherming. Dan is de drager beschermd tegen vervuilde luchtdeeltjes van buitenaf. Er zijn verschillende soorten mondkapjes en mondmaskers. De juiste mondkapjes zijn gemaakt van speciaal filtermateriaal. Deze PBM-maskers, met type aanduiding FFP2
of FFP3, moeten goed aansluiten op het gezicht en zijn daardoor vaak wat ronder. Deze mondkapjes beschermen tegen COVID-19. Er zijn ook maskers die niet aansluiten op het gezicht (vaak rechthoekig). Dat zijn mondmaskers voor andere doeleinden en met andere eisen. Dat is dan ook geen persoonlijk beschermingsmiddel.

Medische hulpmiddelen

Niet alleen de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals de juiste mondkapjes staat onder druk. Ook beschikbaarheid van veel medische hulpmiddelen staat centraal. Ademhalingsbeschermingsmiddelen, beademingsapparatuur, beschermende en chirurgische kleding en handschoenen, brillen en bijvoorbeeld afdekmateriaal, het is wereldwijd schaars en producties worden opgeschroeft of opgestart. Ook voor al deze middelen zijn staan eisen en testmethoden beschreven in internationale normen. Daarmee kan de kwaliteit gewaarborgd blijven. De volledige lijst met tijdelijk beschikbare gestelde normen is te vinden via www.nen.nl/covid19

Crisis- en risicomanagement

De gevolgen van het coronavirus zijn voor veel bedrijven groot. Zij worden geconfronteerd met het plotseling moeten stilleggen van hun activiteiten, het wegvallen van toeleveranciers, het uitvallen van personeel en een sterk afnemende vraag naar hun producten of diensten. Dat vraagt om maatregelen om bedrijfsactiviteiten waar mogelijk te continueren, crisismanagement en het zo goed mogelijk inschatten van de risico’s om juiste beslissingen te nemen. De afgelopen jaren zijn, op basis van kennis en ervaringen uit de gehele wereld, normen en richtlijnen ontwikkeld die handvatten bieden om uitzonderlijke situaties zo goed mogelijk door te komen.

Meer weten? Ga naar www.nen.nl/covid19